Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na moji pracovní situaci přesně sedí příklad v sekci "1) Základní pravidlo" dokumentu na strankách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prace-na-dalku-telework-home-office-a-formular-a1-cz. Jsem jediný zaměstnanec dané firmy, na kterého se uplatňují české právní předpisy. Jakými nejjednoduššími způsoby může zahraniční (v mém případě německý) zaměstnavatel za mě platit sociální a zdravotní pojištění do ČR? Provozovnu zde žádnou nemá. OSVČ nejsem, mám pracovní smlouvu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně zdravotního pojištění u dítěte narozeného v ČR matka je Češka, zatím neustále účastna na veřejném zdravotním pojištění, otec Maďar, pojištěn v Maďarsku. Matka má neustále trvalý pobyt v ČR v rámci toho, že při vstupu do manželství byla studentkou v ČR a nadále studovala i v manželství, poté přešla krátce na ÚP.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

ČSSZ po mě (OSVČ) požaduje podání přehledu za rok 2009. Na moji námitku o promlčecí lhůtě 10 let na vyměření pojistného, jsem dostal odpověď, že to je sice pravda, ale na podání přehledu se promlčení nevztahuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tento rok (2022) jsem dokončil maturitní vzdělání. Chtěl bych teď rok zkusit podnikat a další rok se zase přihlásit na školu. Vím tedy, že tento rok nebudu již mít status studenta a musím platit sociální a zdravotní pojištění. Moje otázka tedy hlavně je, jestli se mi po opětovném přihlášení na školu obnoví status student?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V prosinci 2021 mi zemřela maminka v nemocnici. Chtěli jsme si vyžádat od VZP výpis všech plateb za zdravotní úkony během posledního měsíce co byla v nemocnici. Bylo nám oznámeno, že to je možné poskytnout pouze na základě soudního rozhodnutí. Chci se zeptat, zdali je to oprávněné, popř. jaké jsou možnosti výpis získat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mé ženě přišel poštou výkaz nedoplatků u VoZP. A to hned i s vyčíslením penále. Je to celkem za cca 30.000 Kč. Problém je v tom, že tento dluh vznikl neplacením zaměstnavatele mé ženy. Manželka poslala na VoZP kopii smlouvy. Bohužel dokument o ukončení prac. poměru nemá, protože zaměstnavatel ze dne na den zmizel (údajně je v Německu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem občan České republiky, ale žijí v Dánsku. Mám dotaz ohledně zdravotního pojištění. Do nedávná jsem byl studentem. Mám nezhoubnou nemoc, která ale vyžaduje, abych každé 2 měsíce dostal drahý lék do žíly. První rok mého studia v Dánsku jsem zde dostal automaticky pojištění. Nicméně v té době jsem nevěděl, že je možné dostávat onen drahý lék přímo zde v rámci mého dánského pojištění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

9 let žiji a pracuji na Maltě a chtěla bych se vrátit zpět do ČR. Můj zaměstnavatel na Maltě by byl nerad, abych opustila pracovní poměr a přistoupil by na to, abych práci vykonávala z home office z České republiky. To by pro mne bylo ideální, ale vůbec mi není jasné, zda mohu zůstat zaměstnancem a nebo zda budu muset změnit pracovní poměr a stát se OSVČ.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do konce ledna 2020 jsem byl studentem VUT v Brně. Po pátém semestru jsem studium ukončil a přihlásil se na úřadě práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání. Práci jsem si našel sám a k 1.4.2020 jsem si zařídil živnostenský list a programuji pro firmu. Zároveň jsem si podal přihlášku na další VŠ, kde jsem od 26.8.2020 nastoupil do prvního ročníku k řádnému prezenčnímu studiu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Jsem od roku 2003 OSVČ. Některé roky jsem byla i zaměstnána, tzv. vedlejší činnost. Nebyla jsem přihlášená na ČSSZ a neplatila zálohy na sociální pojištění. Teď chtějí po mně doplatit, mají na to nárok? Mám jít teprve na kontrolu. Co je pro mne nejlepší. Děkuji za odpověď Dominika.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U RBP pojišťovny mi zjistili dluh ve výši 37.000 Kč. Nemám peníze, pracuji jen na dohodu o provedení práce DPČ. V evidenci uchazečů o zaměstnání nejsem cca. 12/2018-12/2019. Jsem samoživitelka a bydlím v podnájmu s dcerou, které je 17 let. Výživné nedostáváme. Teď v prosinci se nahlásím na ÚP, ale v lednu již budu mít práci na částečný, nebo zkrácený úvazek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žijeme v jiném státě EU, trvalý pobyt stále v české republice. Manžel v České republice předčasný důchod. Dosud jsem si v Čechách platila zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů OBZP. Manžel nyní začal pracovat, tedy jako zaměstnanec. Spadá pod zdravotní pojištění mimo ČR, (musíme ještě nahlásit).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem na rodičovské dovolené RD a uvažuji o prodloužení do 15 let věku dítěte (máme 2 děti). Pokud tomu rozumím správně, nemusela bych si platit zdravotní a sociální pojištění. Ráda bych si však zřídila živnostenský list na výuku cizích jazyků. Na VZP mi sdělili, že to lze jako OSVČ na vedlejší pracovní poměr.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda se mohu nějak bránit, když mě můj partner, se kterým jsem se rozešla, zadlužil u státních institucí, protože jsem s ním začala podnikat. Některé faktury byly psány na mé jméno, ale účet banky pro zaslání financí byl na jeho jméno. Říkal, že až se situace změní, že to doplatí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně OSVČ vedlejší a mateřské/rodičovské dovolené. Dosud jsem zaměstnanec na HPP. OSVČ mám jako vedlejší. Jako OSVČ mám chov zvířat (chovatelská stanice koček). Bohužel tato živnost je spíš zájmová než výdělečná. Nikdy jsem žádného zisku nedosáhla. Přesto musím mít živnostenský list a podávat daňové a jiné přiznání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pár otázek ohledně propuštění z práce. Zaměstnavatel mi nabídl ukončení zaměstnání dohodou a že dostanu 2 měsíce odstupné. Chci se zeptat, když podepíšu tuto dohodu s dvouměsíčním odstupným, zda za mě bude platit sociální a zdravotní po ty dva měsíce. Dále mám ještě pár otázek:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10.9.2019 jsem navštívila VZP, kde mi předložili výpis dluhů včetně penále ve výši cca 34.000 Kč. Pokud prý ihned nezaplatím, zahájí exekuci. Dluh jsem tedy raději ihned uhradila. Doma v klidu jsem si zkontrolovala výpis dlužného pojistného a zjistila jsem, že v období 1.10.2013 do 31. 10. 2014, kdy mi započetli dlužné pojistné, jsem byla žákyní denního studia Střední odborné školy řemesel a služeb ve a to od 23.9.2013 do 21.3.2014.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako OSVČ - hlavní činnost, platím minimální zálohy na zdravotní pojištění, tedy ZP a sociální pojištění, tedy SZ. Protože mám malé výdělky, chtěla bych uzavřít dohodu o pracovní činnosti, tedy DPČ s výdělkem cca 6-7.000 Kč měsíčně. Stane se tím moje podnikání automaticky vedlejší? Komu to musím oznámit a jak mám postupovat při placení ZP a SZ.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Neplacené volno: můj zaměstnavatel (HPP) tvrdí, že pokud si vezmu 1 den neplaceného volna v měsíci, budu mu já osobně muset zpětně proplatit jím zaplacené sociální a zdravotní pojistné (rozpočítané pouze za tento jeden den). Myslím si, že tomu tak není, ale nevím, kde správný postup dohledat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme spolu s mým bratrem našemu dalšímu bratrovi v r. 2015 chatku, kterou jsme při koupi nechali napsat přímo na něj. Je to jeho jedinné bydlení i když má hlášen trvalý pobyt u bratra, pobírá sociální dávky, chodí na pravidelné veřejněprospěšné práce. Je mu 62let a nyní mu bylo sděleno, že je majitelem chatky a bude zahájeno správní řízení o neoprávněném čerpání dávky. Pobírá pouze 3140 Kč. Příspěvek na bydlení ani jiné dávky nepobírá. Je veden na pracovním úřadě.