Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nově jsem se stala předsedkyní výboru zapsaného spolku. Spolek má dva orgány – výbor, který má 5 členů a dozorčí radu, která má 3 členy. Při volbách se prvních 5 nominovaných s nejvíce hlasy stává členy výboru a další 3 nominovaní s nejvyšším počtem hlasů členy dozorčí rady. Po prvním půl roce fungování nám jedna kolegyně rezignovala ze zdravotních důvodů na svůj post ve výboru.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Spolek nemá žádné peníze a je de facto nefunkční. Jsem jako předseda povinna platit ze svých soukromých peněz jeho režii a případné poplatky za likvidaci? Zbyla jsem tam jediná. Moc děkuji za info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Hlavní spolek má podle stanov vymezeno několik oblastí hlavní činnosti a u každé je definována oblast možné vedlejší činnosti. Hlavní spolek má na vedlejší činnosti živnostenské oprávnění. Pokud by došlo k rozdělení oblastí pod pobočné spolky (jeden typ zaměření hlavní a k ní odpovídající vedlejší činnosti), může pobočný spolek vykonávat vedlejší činnosti zastřešené oprávněním hlavního spolku nebo potřebuje vyřídit na živnostenském úřadě svoje? Děkuji. Ivo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 byl založen zapsaný spolek za účelem zejména přístupu k vodním zdrojům (studna s vodou pro cca 10 nemovitostí). Spolek nemá zaměstnance, ani majetek. Členové spolku hradí ročně příspěvky na zajištění provozu spolku, financování technické údržby a rozvoje vodovodní sítě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

30.10.2018 jsem v autobazaru koupila auto a již po měsíci vykazovalo vadu, po dalších 2 měsících je víceméně nepojízdné. Majitel bazaru nechce auto přijmout do reklamace. Řeším to již 3 měsíce s ČOI a bylo mi odpovězeno, že majitel porušil zákon, je s ním zahájeno správní řízení, ale od roku 2014 ČOI neřeší soudní spory. Byla bych ráda kdyby jste mi poradili jak v tomto případě postupovat, na koho se obrátit nebo co k tomu budu potřebovat. Děkuji, Karla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přáteli jsme si pronajali menší prostory, kam chodíme cvičit různá zdravotní cvičení, protahování páteře a podobně a uvažujeme o založení spolku, který by se mohl k tomuto účelu využít. Musí mít spolek provozovnu v místě, kde se scházíme, nebo je možné registrovat sídlo například na adresu mé kanceláře a podobně?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2012 jsme založili občanské sdružení. 2017 probíhal dle nového OZ převod občanského sdružení na spolky. Byla jsem po úraze a tuto změnu jsem nezaregistrovala. Ráda bych vše uvedla na správnou míru, ale nevím, jak a jestli je to vůbec ještě možné. Děkuji za odpověď. Naděžda

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem 20 let členem ZO Českého zahrádkářského svazu - Údolí, před letošní členskou schůzí, spolu s návrhem nového osadního řádu jsem obdržel i návrh smlouvy: „O správě, provozu, údržbě, obnově a úhradách užívání společného zařízení ZO ČZS“, v níž je uvedeno:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracíme se na Vás s žádostí o radu ohledně Spolku. 2003 jsme založili občanské sdružení za účelem pořádání každoročního hudebního festivalu. Toto sdružení nakoupilo restituční nároky, částečně i z vlastních vkladů do OS k získání pozemku od Pozemkového fondu k pořádání tohoto festivalu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme společenství vlastníků, 85 garáží organizováni a registrováni jako spolek. Každý člen vlastní garáž. 86. garáž – dílnu, vlastní všech 85 členů, v katastru nemovitostí je uvedeno 85 majitelů s podílem 1/85. Dotaz: Jakou formou lze toto společné vlastnictví garáže 85 členů převést do vlastnictví spolku? Ideálně bezplatně darem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2018 v našem mysliveckém spolku proběhly volby do výboru. Člen, který byl do výboru zvolen neiformoval členskou základnu o tom, že je v insolvenčním řízení. Ve výboru se po rozdělení funkcí z něho stal předseda spolku. Jsem předseda revizní komise a nyní sem zjistil insolvenci. Komise se rozhodla na nejbližší svolané schůzi o tom informovat členy a navrhnout z důvodu jeho nečestnosti jeho odvolání.