Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tento školní rok (2022/2023) moje prvňačka opakovaně marodila, každý měsíc 14 dní doma. Nic však nezameškala, vždy jsme se doma spolu učili. Učitelka mi při dceřině třetí viróze zatelefonovala a pod pohrůžkou OSPODem chtěla razítko od doktora. Doktor chtěl písemnou žádost od školy, jejíž vyřízení hradí žadatel.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje otázka se týká poplatku za školné (školné za studium nad rámec běžné doby studia), které je dle mého vybírané neoprávněně, minimálně na úrovni morální. Studoval jsem na ČZU ve třetím ročníku dálkově ve školním roce 20/21. Již na konci zimního semestru, tedy v polovině roku, jsem věděl, že studium nedokončím. Nicméně jsem ho neukončoval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se prosím dotázat na situaci, která vznikla u nás ve škole. Zřizovatel na popud 1 maminky svolal školskou radu. Maminka je naše bývalá zaměstnankyně, v říjnu 2022 dala výpověď na vlastní žádost. Nyní je v pozici zákonného zástupce žáka 1. ročníku. Tato maminka dříve učila třídu, ve které je nyní nová paní učitelka a současně syn maminky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může být asistent pedagoga (pedagogický pracovník) členem školské rady jako zástupce rodičů, pokud jeho dítě studuje na stejné škole? Není to střet zájmů? Není narušena rovnováha zástupců školské rady - rodič - pedagog - zřizovatel?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem studentem prvního ročníku na univerzitě. V době otevření předzápisu předmětů na letní semestr jsem si prostřednictvím univerzitního systému zapsal povinné předměty. Po zapsání mi v systému všechny "zapsané předměty" zmodraly, jako obvykle, jenom se mi nepropsaly do mého rozvrhu, čemuž jsem nepřikládal velkou důležitost, neboť jsem si myslel, že to je tím, že ještě univerzita nemá vypracovaný rozvrh předmětů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Třídní učitelka synovi udělila třídní důtku, resp. oznámila mi přes bakaláře, cituji: "Ukládám Vašemu synovi X. Y. napomenutí třídního učitele za opuštění školní budovy před ukončením vyučování bez vědomí vyučujících.".   Můj syn vždy po dohodě se mnou jakožto rodičem opouštěl školu s mým vědomím a ze školy jsem jej vyzvedával.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla jsem se zeptat, zda je možné nastoupit pouze praxi do školy, jako asistent pedagoga, když mám záznam v rejstříku trestu pouze za zákaz řízení mot. vozidel. Je mou povinností o tom informovat? Nejspíš práci tak rychle mít ve škole nebudu až po uplynutí, že jsem se osvědčila. Může škola mě, ale umožnit tedy pouze praxi? Je možnost, že by mě mohla škola i zaměstnat? Nebo skutečně až po uplynutí doby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve smlouvě se základní soukromou školou je uvedeno:
4.2.2 Smlouva zaniká na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu, doručené řediteli nejpozději 31.10. příslušného školního roku s účinností k 1.1. příslušného školního roku, anebo nejpozději do 15.6. příslušného školního roku s účinností k 1.9. následujícího školního roku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovoluji si se na Vás obrátit s dotazem, jak dále postupovat, pokud nesouhlasíme s tím, že syn (žák 6. třídy ZŠ Fryčovice) dostal důtku třídního učitele za porušování školního řádu - přečin: "manipulace s elektronickou cigaretou". Vzhledem k tomu, že nebyla jeho, ani nekouřil, jen se zajímal o co jde, myslíme si, že nějaký postih je skutečně na místě, nikoli však třídní důtka.   Děkuji, Emil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám právo na vrácení školného nebo uznání druhého ročníku? 29.8.2022 měl syn udělat opravnou zkoušku a doložit, že si splnil chybějící hodiny z praxe. Zkoušku udělal, doložili jsme, že byl celé prázdniny neschopen, byl připuštěn do 3 ročníku. Škola je soukromá, byla jsem vyzvána k okamžitému zaplacení 14.000 Kč a p. ředitel chtěl, abych mu poslala písemně, že si chybějící hodiny odpracuje během září.