Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak (aniž bychom porušili zákony, či nařízení) můžeme zpoplatnit parkování vozidel na vlastním pozemku. Situace: Vlastníme v katastrálním území Roudnice nad Labem na parcelách č 386/1 a 386/2 oplocený pozemek o výměře cca 4 ary, který je přilehlý k památkově chráněné budově č. p. 307 v Roudnici nad Labem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn po nástupu do prvního ročníku učiliště vážně onemocněl a od září 2019 je v nemocnici. Školu bohužel navštěvoval jen 4 dny. V tuto chvíli chce po nás škola přerušení studia. My víme, že syn již tento ročník nedokončí, a chtěli bysme, aby ho škola omluvila z vyučování a mohl ročník opakovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je diabetik s kardiorenálním syndromem, těžkou polyneuropatií, od 23.10.2019, t. r. pravidelně dialyzován. Má nárok na průkaz ZTP? Podle MPSV nebyl shledán důvod k vydání průkazu ZTP. Děkuji za Vaši zprávu a jsem s pozdravem Terezie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2006 jsem dostal 2 roky podmínku za pojistný podvod. Aktuálně již v rejstříku nic zapsáno nemám. Dokonce vlastním od roku 2016 zbrojní průkaz. A protože s manželkou chceme na dovolenou do Hondurasu, musíme přes USA.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

01/2019 jsme koupili RD za účelem rekonstrukce. Na základě statického posudku ho musíme zbourat, rekonstrukce není vzhledem k technickému stavu domu doporučena. Na domě je tzv. nástřešák, sloup s elektrickým vedením, který ovšem není zapsán jako věcné břemeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Využíváme vodu ze společného vrtu na sousedním pozemku (smlouva o věcném břemenu) společně se sousedy. Sousedé na pozemku chovají tři psy velké rasy, kteří na pozemku i v okolí vrtu volně pobíhají a znečišťují ho. Dále sousedé hnojí trávník v okolí vrtu. Naše námitky neberou vážně. Můžeme se nějak bránit? Děkuji za odpověď. Alžběta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Několik let různým způsobem pomáháme kamarádce seniorce, která nemá blízké příbuzné a sepsala závět, ve které odkazuje mě svůj 3/4 podíl vlastnictví chaty (já mám 1/4) a mojí manželce odkazuje vybavení bytu (bez významné hodnoty). Nyní bohužel byla z vážných zdravotních důvodů umístěna do hospicu, bez reálné naděje na návrat domů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako zásobovací řidič v Brně a mimo jiné firmy, zásobuji i naši firemní prodejnu v obchodním centru Campus. Již několikrát se mně stalo, že při přepravě nebo předávání zboží v prostorách nákupního centra jsem byl zastaven ženou v civilním oděvu, podle jejího sdělení se jednalo členku vedení a v jednom případě snad i ředitelku centra s tím, že po deváté hodině ranní není zásobování povoleno a odvolávaly se na interní směrnici - provozní řád nákupního centra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem na ukončení studia střední školy ze strany střední školy, tedy SŠ. Je mi 25 let a studuji, respektive jsem tedy asi studovala střední školu. Měla jsem závažné zdravotní problémy, proto jsem ukončila studium na gymnáziu, kde jsem dlouhodobě přerušovala vzdělávání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vydržení věcného břemene: jedná se o trativod dešťové vody, který vede přes několik soukromých pozemků k silnici první třídy, kde voda protéká propustkem pod silnicí. Jedná se o odvod dešťové vody ze zadních traktů objektů, týkající se cca 10-15 účastníků. Kolik je napojeno mně není známo, ale hlavní trativod jde přes tři pozemky.