Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl jsem se zeptat, zda mohu jako léčitel (živnost volná) pomáhat alkoholikům k překonání jejich závislosti (metodou postupného snižování + přírodní léčba). Podotýkám, že nemám vzdělání v oblasti psychologie ani zdravotnictví. Za odpověď předem děkuji. S pozdravem, Zbyšek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píši Vám ohledně problému s prodejem státního pozemku, který má ve správě organizace SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY. K lepšímu pochopení situace přikládám ilustrační obrázek, kde je znázorněno rozmístění pozemků, kterých se týká zmiňovaný problém.   Vysvětlení ilustračního obrázku:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně poplatku za delší studium na VŠ. Studuji dálkově VŠ ZČU v Plzni. Bohužel studium při práci je trochu náročnější a překročil jsem dobu na studia 3+1 rok. 2019 jsem prvně platil poplatek za delší studium za letní semestr. Ale protože mám všechny předměty ze zimního semestru hotové, tak jsem hned v září 2019 podal žádost o přerušení studia.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K žádosti o přijetí žáka do Základní školy k plnění povinné školní docházky jsou potřeba podpisy obou rodičů, zákonných zástupců. Matka je rozhodnuta odstěhovat se svými dvěma dcerami z Brněnska, kde dosud žije s partnerem, otcem děti, do Prahy. Zde bude mít s dětmi trvalé bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Není tomu ještě tak dávno, co prakticky kdokoliv mohl požádat o nebankovní půjčku a dostal ji. Tato skutečnost také vedla k tomu, že se stále více lidí ocitlo v dluhové spirále, ze které již nebylo úniku. Proto je to už nějakou dobu, co jsou v platnosti přísnější podmínky poskytování nebankovních úvěrů. Dříve to byly pouze banky, které nahlížely do registrů dlužníků, dnes (28.02.2020) to musejí dělat také nebankovní společnosti. Je nutno se zajímat také o příjem žadatele. Také díky tomu se pročistil trh s poskytovateli půjček.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Posílal jsem bývalé manželce doporučený dopis s tím, že chci potvrzení o vyzvednutí zaslat na mejl. Bývalá si ho ovšem nevyzvedla, a proto se chci zeptat, zda zde platí doručení fikcí či nikoli. Děkuji za odpověď. Vavřinec.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kdy, resp. po jakou dobu, škola přebírá zodpovědnost za dítě/žáka. Konkrétně se jedná o situaci, kdy základní škola má dvě různé budovy pro výuku (hlavní a doplňkovou), přičemž jedna se nachází v druhé obci. Děti prvního stupně odjíždějí ráno linkovým autobusem v doprovodu učitelky (protože také jede do oné školy) do školy v druhé vesnici.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o radu, jak (aniž bychom porušili zákony, či nařízení) můžeme zpoplatnit parkování vozidel na vlastním pozemku. Situace: Vlastníme v katastrálním území Roudnice nad Labem na parcelách č 386/1 a 386/2 oplocený pozemek o výměře cca 4 ary, který je přilehlý k památkově chráněné budově č. p. 307 v Roudnici nad Labem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn po nástupu do prvního ročníku učiliště vážně onemocněl a od září 2019 je v nemocnici. Školu bohužel navštěvoval jen 4 dny. V tuto chvíli chce po nás škola přerušení studia. My víme, že syn již tento ročník nedokončí, a chtěli bysme, aby ho škola omluvila z vyučování a mohl ročník opakovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je diabetik s kardiorenálním syndromem, těžkou polyneuropatií, od 23.10.2019, t. r. pravidelně dialyzován. Má nárok na průkaz ZTP? Podle MPSV nebyl shledán důvod k vydání průkazu ZTP. Děkuji za Vaši zprávu a jsem s pozdravem Terezie.