Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji v důchodu jako OSVČ, mám smlouvu s podnikem na proslovy ve smutečních síních. Může mne fotograf který je také OSVC během obřadu kdy mám já proslov, mne natáčet na video. Já s tím nesouhlasím. Nemám žádnou pracovní smlouvu s fotografem. On tvrdi, ze se mně ptát nebude a bude natáčet. Mám právo s tím nesouhlasit. Děkuji, Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve škole nás již delší dobu zcela jistě šikanuje pedagog vyučující matematiku. V jednu chvíli nám dával i malé elektrické šoky a před nedávném mě osobně i fyzicky uhodil do hlavy. Celou situaci jsem před dvěma dny nahlásil třídnímu učiteli a ten mi pověděl, že už se situace nebude nikdy opakovat a pokud ano, tak to budeme společně řešit s ředitelem školy.

3 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Obracím se na Vás s následujícím problémem. Obdržela jsem od podniku ČEZ distribuce žádost, abych na svém odběrném místě v elektroměrovém rozvaděči nahradila staré vodiče s poškozenou izolací novými. Jedná se o chatovou oblast. Pozvala jsem na místo elektrikáře. Ten konstatoval, že skříňka zbudovaná v 70. letech minulého století je již ve velmi špatném stavu (vlhkost, koroze, staré jističe i propojovací vodiče) a nestačí jen vyměnit vodiče s poškozenou izolací.

1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Vlastním hostessingovou agenturu (s. r. o.), která zajišťuje hostesky na zahraniční veletrhy, stále jsem ovšem studentkou vysoké školy. Mám nyní dvě pochyby, na které bych se Vás ráda optala. Je potřeba si zařídit pracovní vízum, pokud bych chtěla poskytovat hostessingové služby na veletrhu v zahraničí, které pracovní vízum vyžaduje?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podnikám v oblasti velkoobchodního zásobování stravovacích provozů mimo jiné i do státních organizací. Konkurenční firma nyní požaduje po státní organizaci informace v rozsahu kopií všech faktur za rok 2018 všech dodavatelů za sortiment ovoce a zelenina. Což považuji za obchodní tajemství a naprosto nekalou praktiku v oblasti podnikání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přítelkyní kupujeme byt, kdy jsem se domluvili, že na katastr nemovitostí napíšeme vlastnický podíl 2/3 na mé jméno, 1/3 na její jméno. Toto rozdělení je z důvodu, že všechny "startovní" náklady ve výši cca 700.000 Kč Kč jsem hradil já, proto se zohlední ve vlastnických podílech, aby to bylo spravedlivé, jelikož přítelkyně do začátku neplatí nic. To znamená, že bych vlastnil 66,6 % (o necelých 17 % více, než přítelkyně = ekvivalent 700.000 Kč).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nevlastní syn je v současné době ve výkonu trestu a rád by si stěžoval na skutečnost, že mu některé materiály od soudu v době před odsouzením, kdy byl na svobodě, nebyly doručeny do datové schránky (jímž byl letitým vlastníkem), ale klasickou poštou, kterou si on ovšem nevyzvedával (důvody ponechávám stranou).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Než položím dotaz, tak popíši situaci. Zákon o silničním provozu v § 27 odst. 1 písm. n) nijak nestanovuje parametry u zastavení před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Autoři zákona zřejmě věděli proč. Každý jsme jiný a toto ustanovení si vysvětlujeme, podle toho, jak nám vyhovuje. Nebo jak potřebujeme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička se vzdala restituovaného majetku. Vraceli nám ho, tedy respektive ji v roce 1993 což jsem se ještě nenarodila. Ale ona se ho vzdala, otec již pak neuplatňoval žádný nárok na vracení. Já bych chtěla, aby mi ho vrátili zpět, chci se zeptat jestli je možnost aby mi majetek vrátili, nebo je to už promlčené? Musela by být u soudu i babička, kdybych se začala soudit? Děkuji moc za odpověď, Zdenka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kdy resp. po jakou dobu škola přebírá zodpovědnost za dítě/žáka. Konkrétně se jedná o situaci, kdy základní škola má dvě různé budovy pro výuku, přičemž jedna se nachází v druhé obci. Děti prvního stupně odjíždějí ráno linkovým autobusem v doprovodu učitelky (protože také jede do oné školy) do školy v druhé vesnici. Výuka a oběd jsou v této budově, přičemž do družiny se musí vrátit zpět linkovým autobusem do první vesnice.