Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má Česká kancelář pojistitelů povinnost doručovat do datové schránky fyzické osoby, pokud je zřízena, a upřednostnit tak datovou schránku před adresou trvalého bydliště? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve smlouvě se základní soukromou školou je uvedeno:
4.2.2 Smlouva zaniká na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu, doručené řediteli nejpozději 31.10. příslušného školního roku s účinností k 1.1. příslušného školního roku, anebo nejpozději do 15.6. příslušného školního roku s účinností k 1.9. následujícího školního roku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání může ředitel školy zařadit žáka do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu nebo skupin předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studovala jsem bakalářské studium 4 roky, ale neukončila jsem jej. Poté jsem ještě studovala 2 semestry na jiné fakultě, které jsem si už platila. Momentálně jsem nastoupila ke studiu 5letého magisterského studia - budu platit celé studium poplatek a nebo budu 2 roky osvobozena od poplatků - v rámci 5+1?   Škola mi oznámila, že budu platit cele magisterské studium, ale na fórech jsem vyčetla, že bych měla být na 2 roky osvobozená od těchto poplatků. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na domě bezpečnostní kameru, která kromě mého majetku snímá i okolí a tedy i veřejný prostor. Kamera je viditelná nicméně nemám nikde explicitně označeno, že prostor je snímán kamerou. Bydlím nicméně ve městě, kde při vjezdu do centra je viditelná značka o monitoraci centra kamerami.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké konkrétní vzdělání či kvalifikaci musí mít soudní znalec, aby mohl vydat znalecký posudek v oboru psychologie dítěte (Konkrétně psychologické vyšetření dítěte, posouzení svěření do péče, vyjádření se ke školní docházce).   Musí to být znalec v oboru zdravotnictví, klinická psychologie a pedopsychologie? Nebo to může být i znalec v oboru školství a kultura, pedagogická, sociální a personální psychologie?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem studentem medicíny a zároveň mám v plánu začít souběžně studovat adiktologii a aktuálně mám v kartě zanesené (alespoň co já vím) dg. : depresivně-úzkostné poruchy a chronického únavového syndromu (asi to není důležité, ale veškerá léčiva, které pobírám je Bupropion a Trazodon) a velmi mě vyděsila vyhláška zmíněná v předmětu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

9.12.2022 v noci mě napadli dva muži, vnikli do domu a vyvlekli mě ven. Zde mě mlátili a vyhrožovali smrtí. Vše jsem nahlásil na Policii ČR, tedy PČR a svému právnímu zástupci. Tito pánové stále obchází okolo mého domu. Vše mám zaznamenáno na kamerách, na svém domě.   Bojím se o život, protože útočníci do vedlejšího zařízení chodí popíjet alkohol a když odchází, zastavují se u mého domu a vyhrožují.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych objasnit svoje práva a povinnosti vůči škole.
a) Pokud mě škola vyzve, abych se dostavila podle §22 odst. 3 písm b) a já nesouhlasím s termínem, oni mi napíší, že "určují" a já mám povinnost přijít - je to pravda?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedle  nás  je psí hospic (48 starýchh  a  nemocnich psů). Problém je, že psi jsou často operováni, či dlouhodobé léčeni, předtím než jsou buď uspáni, nebo zemřou sami. Pokud  je  mi známo, přehnaná péče  je  taky  týráni, ale bohužel zákon nespecifikuje co  je  přehnaná péče o domácí zvíře. V příloze jsou příklady o takovéto zaházení a chci se zeptat jeslí to je týrání zvířat, a pokud ano s kým to máme řešit.   Děkuji  předem Miroslava.