Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním pozemek v rekreační oblasti a na něm mi stojí polorozpadlý podružný elektrorozvaděč přibližně z 50. let, který je v něčím soukromém vlastnictví (vedení ani elektrorozvaděč nebyl nikdy převzat do vlastnictví distributora sítě). Původní vlastníci, kteří jej postavili, již nežijí, nedokáži dohledat jak se jmenovali a nevím ani kdo je jeho současným vlastníkem (já jako majitel pozemku? Nebo sousedé, kteří jsou k němu připojeni? ).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně hranice pozemku. Jsem majitelem pozemku, kde byla provedena digitalizace před několika lety. Tento pozemek zdědila moje matka od svých rodičů v roce 1974, já jsem ho nabyl darovací smlouvou v roce 2000. Rodiče už nežijí. V dnešní době jsem si nechal vyměřit pozemky kvůli obecní cestě, na druhé straně pozemku jsme zjistili, že část pozemku zasahuje do sousedova (asi 15m2).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2014 obec vybudovala novou kanalizaci, kdy každý vlastník nemovitosti podepsal smlouvu o napojení nemovitosti na tuto kanalizaci. Soused vlastní nemovitost o dvou podlažích, kdy na naše upozornění napojil 2023 alespoň spodní patro a část venkovních dešťových okapů. Stále ze dvou částí střech, které nemají okapy, voda samovolně stéká pod naši nemovitost (naše nemovitost je níže položená od souseda).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K mému pozemku vede cesta (jiná neexistuje), která je ve vlastnictví sousedky. Ta mi bohužel zamezuje přistup k mému pozemku (v územním plánu je veden jako BI - bydlení individuální). Tato cesta má způsob využití jako ostatní komunikace. Platí v tomto případě:   dle § 7 zákona o pozemních komunikacích platí, že:   „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků …"

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn s bývalou družkou si zřídili hypotéku na rekonstrukci jejího domu, ve kterém společně bydleli. Družka na něj přepsala polovinu svého domu, rozešli se, ale syn stále posílá družce svoji část splátky a stále polovinu domu vlastní, přestože tam nebydlí. Bylo by možné se z hypotéky vyvázat?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2013 jsem koupil garáž ve vedlejším panelovém domě, které jsou podlaží -1 spoluvlastnictví 10/2000 v katastru zapsán s manželkou jako vlastník. Až po koupi mě bylo oznámeno, že se platí 480 Kč měsíčně za dlouhodobou zálohu, pojistku, odměna členům výboru, správu. Ano chápu, že platit pojištění atd. musím, ale do domu nemám přístup, takže z toho nic nevyužívám, navíc přes garáž vedou odpadové, vodovodní trubky, nevím v případě havárie této soustavy, kdo by hradil škody na autě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím o radu ohledně sousedských vztahů. Náš soused vlastní v obci autoservis a sbírá starou techniku. Naproti našemu pozemku koupil starou roubenku a k ní zaparkoval starý autobus Karosa. Pravidelně několikrát za měsíc jde spustit motor autobusu na volnoběh na dobu přibližně 10 minut, pak autobus vypne a odejde. Ze staré karosy proudí na náš pozemek neskutečný kouř z výfukových plynů, že není na naši zahradě téměř vidět.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Tchyně hodlá přepsat výlučně její byt (protože byt byl její před uzavřením manželství a na družstvu je jen její jméno) na manželku. Z družstva jsme dostali papíry o smlouvě o převodu družstevního podílu. V oddíle kupní cena je, že převod družstevního podílu je bezúplatný.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dvě dospělé děti, z toho jedno je problematické. Chtěla bych svůj byt darovat synovi a zřídit si věcné břemeno doživotního užívání v bytě. Je k tomu možné zřídit i zákaz zcizení a zatížení? V případě, že by darovaný syn /čistě hypoteticky/ zemřel dříve než já, jak to bude dál s věcným břemenem a kdo bude vlastníkem bytu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostal jsem se darem k pozemkům, které původně vlastnil můj děda a které získal kdysi zpět v restituci. Pozemky byly naší rodině zabaveny za účelem zřízení JZD. Po revoluci, než byly pozemky v restituci vráceny, na nich podnikalo místní zemědělské družstvo. Nyní se na pozemkách nacházejí budovy a také inženýrské sítě (trafostanice, el. rozvody a vodovod), které jsou stále v majetku místního ZD.