Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak právně provést rozdělení objektu garáže na dva majitele? Táta má ve vlastnictví objekt, který slouží jako garáž (velikost objektu je cca 6 x 12m), v katastru je to evidováno jako "zastavěná plocha a nádvoří", ale prostě slouží to jako garáž pro více aut dejme tomu. Tato garáž má své vlastní parcelní číslo. Tato garáž je jakoby mezi pozemky táty a pozemky mými (jsme jakoby sousedé).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedův a náš oplocený pozemek odděluje vozovka, asfaltová silnice. Šíře této silnice je 3 m. Okolo silnice není žádné místo. Máme vjezdy na své pozemky naproti sobě. Soused má svůj vjezd – vrata vnořené do své výměry pozemku tak, že mu před vraty vzniklo místo cca v šíři osobního vozu. U našeho pozemku to z důvodu zastavěnosti obou pozemků a členitosti terénu nejde.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bytový dům s přilehlým pozemkem 866 m2 a nájemními byty. Jako nájemníci máme řádně uzavřené smlouvy, tedy i já. Než byly v Praze modré zóny na parkování, na tomto pozemku jsme, jakožto nájemníci předmětného bytového domu parkovali. Pozemek za domem je vybetonovaný, bez zeleně. Bohužel, pozemek 866 m2 je jen oplocený z části a po zavedení modrých zón jej začali využívat mnozí z přilehlých okolních domů a nyní už je situace taková, že my, nájemníci se smlouvou, nejsme schopni na tomto pozemku zaparkovat, jak je pozemek přeplněný.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Se sousedem mám spor týkající se 2 věcí.
1. Mám v úmyslu na jižní stranu domu umístit teplovzdušný solární panel. Soused zde však v minulosti vysadil asi 50 cm od hranice pozemku túje (nyní mají výšku 2 až 3 m). Dále po konstrukci, kterou zhotovil, se pne břečťan, přesahující na náš pozemek. Musím ho stále stříhat, aby se nerozrůstal po zdi našeho domu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co dělat v případě domácího násilí, když jsem podílovým vlastníkem rodinného domu s manželem. V domě jsou oddělené vchody. Byl mi doporučen i azylový dům, ale já se bojím, že mi pak syna nedají do péče. V domě bydlí také můj syn z prvního manželství s rodinou a nechce se odstěhovat. Má u nás pouze trvalé bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme na pozemcích, které nevlastníme, čerpací stanici a tyto pozemky byly osvědčením deklarovány městským úřadem jako účelové komunikace jako veřejně přístupné. Tyto komunikace byly již před stavbou čerpací stanice využívány jako přístupová cesta mezi obcemi a na nich byla autobusová zastávka. Odjakživa sloužila a slouží jako přístupová komunikace pro pěší a také pro návštěvníky čerpací stanice.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V okrese XXX vlastním zahradu, kterou dnes (24.09.2022) využívám k rekreaci. Na samé hranici stojí asi 70 let starý lesní porost (výška smrku 30m, výška 3 borovic 15 – 20m). Při velkých západních větrech jsem zažil pohyb půdy pod stromy. Stromy považuji za nebezpečné. Dva z těchto stromů stojí zároveň v těsné blízkosti mé stodoly a dokud sousedka neodstranila větve nad ní, devastovaly střechu (dodnes jsem ji nedokázal přesvědčit, že má povinnost zajistit na své náklady opravu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nekomunikující soused instaloval na můj plot z drátěného pletiva a na mé parcele krycí neprůhlednou plachtu a jeho dřeviny vysazené v blízkosti plotu plot poškozují a větvě výrazně přerůstají přes plot. Soused byl písemně vyzván k nápravě stavu a byla dána i přiměřená lhůta v době vegetačního klidu dřevin. Soused však dosud nereagoval. Jaké konkrétní orgány státní správy v těchto dvou případech mohu požádat o pomoc?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme nově majitelé pozemku, na kterém stojí studna. Studna je polovinou své části na našem pozemku a polovinou své části na pozemku souseda. Jedná se o studnu, která vznikla před rokem 1955 a je tvořena z betonových skruží. Nyní je na studni připojený náš soused a čerpá z ní vodu. My bychom se na studni také rádi připojili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsem provozovala v nájemních prostorech kavárnu. 2021 došlo k prodeji celé nemovitosti (bytový dům) novému majiteli a s mým pronájmem. Jelikož vztah s novým majitelem je komplikovaný, od srpna 2022 jsme ve 3 měsíční výpovědi, tzn. do konce října 2022. Vnitřní prostor kavárny byl ještě za původního majitele na mé náklady celý zrekonstruován, včetně elektřiny, vody, vytvoření sádrokartonového barů a přistavěného skladu, také ze sádrokartonu.