Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Darovací smlouvou snacha získala nemovitost, aniž by věděla, že byla s někým sepsána nájemní smlouva na dobu neurčitou i s trvalým bydlištěm. Snacha je už zapsaná v katastru nemovitostí ČR a chtěla by nájemní smlouvu i trvalé bydliště dotyčného zrušit. Nikdy tam dotyčný ani nebydlel a ani neplatil žádné měsíční poplatky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych Vás poprosit o zaslání formuláře - dohoda (prohlášení), ve které se spolumajitel vzdává předkupního práva na na svou část pozemku (vedeném jako ostatní plocha). Děkoji Sebastian.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědila jsem rodinný dům a začala ho pronajímat pracovníkům z Ukrajiny. Pán, co se o ty lidi stará a shání jim práci, mne požádal, zda by si nemohl v domě zřídit sídlo firmy. Pán je z Ukrajiny. Spolupracuji s ním už tři roky (2016-2019) a zatím s ním žádný problém nebyl. Chtěla bych Vás poprosit o radu, zda mu to mám povolit, či raději nepovolovat. Děkuji, Adéla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1999 na mne babička převedla byt v bytovém domě, který spravuje bytové družstvo BD. Dala jsem svolení k užívání bytu příteli a nárok vznikl i dětem. S přítelem jsem vztah ukončila, ale on se odmítá odstěhovat, má v bytě prý trvalé bydliště, tak bude i bydlet. Jaké mám možnosti ke změně, aby bylo možné zrušit užívání a jeho trvalé bydliště. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalý partner mi 2015 půjčil 70.000 Kč a 30.000 Kč na hypotéku. Poté mi ústně sdělil, že mu musím vratit 30.000 Kč, které byly od jeho matky a ten zbytek, že tedy necháme být. Že to mám jako odchodné. 30.000 Kč jsem mu vrátila. Na druhou částku nebyla sepsaná dohoda ani doklad peněz.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem pozemek vedený v katastru nemovitostí ČR, tedy KN jako trvalý travní porost. Zjistil jsem, že pod pozemkem vede funkční elektrický kabel z obce z trafostanice pro vzdálenou chatu. Stáří kabelu je údajně cca. 20 let (2000-2020). Na mapách energetiků tento kabel taky není zaznačen.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych poradit ve věci placení inkasa. Bydlíme v rodinném domě, kterého jsou majiteli jedné ideální poloviny můj manžel a druhé ideální poloviny jeho syn. Veškeré platby (zálohy plynové topení, elektřina, voda) dělíme třema (manžel, já a manželův syn). 2017-2019 si syn našel přítelkyni, která i přes náš zákaz bydlí společně se synem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mezi mým a sousedovým pozemkem je na hranici asi 1 metr výškového rozdílu. Tento rozdíl je ukončen kamennou zídkou, která se pomalu hroutí. A na ní je postaven plot. Soused po mě vyžaduje její opravu. Nemovitost vlastním 2009-2019. Nevím, kdo byl původním stavitelem a jak tento výškový rozdíl, ve svažitém terénu na kterém obě nemovitosti stojí, vznikl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V protokolu o předběžném šetření v dědictví jsem neuvedla zahradní techniku, kterou otec několikrát ústně daroval vnučce. Moje sestra ale tvrdí, že to není pravda. Bude se muset zahrnout do dědického řízení a jak se určí její cena? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsou dva rodinné domy proti sobě a mezi nimi je poměrně úzký pozemek a ten je rozdělen na dvě poloviny, kde každá patří k jedné nemovitosti. Obě poloviny jsou po celé délce ½ naše a druhá ½ souseda. Délka pozemků je cca 30 m a šířka cca 3,8 m. Tvar: postupně se zužující a následně rozšiřující. Na konci těchto pozemků má soused garáž.