Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Více jak 70 let (1950-2020) máme chatu na lesním pozemku, ke které vedla lesní cesta. Před 33 lety (1987) si na této cestě postavil chatu soused. Nyní procházíme kolem jeho chaty pěšky. V současné době se nám snaží průchod kolem jeho chaty znemožnit. Požádal Arcibiskupství pražské o pronájem lesního pozemku okolo své chaty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kolem našeho pozemku máme vystavěný plot přímo sousedící s dalším pozemkem, který je veden jako trvalý travní porost. Majitel pozemku tento prostor pronajímá zemědělci, který zde pase krávy. Nájemce letos (2020) svůj elektrický ohradník přesunul až k našemu plotu ve vzdálenosti 30-50 cm.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

09/2019 mi zemřel otec, který nezanechal závěť ohledně toho, kdo zdědí dům s pozemkem. Začalo tedy dědické řízení. Můj bratr byl několikrát předvolán, ale nikdy se nedostavil. Notářka mi dala plnou moc, kterou bratr podepsal a tím mě zmocnil v jeho zastupování. Soud rozhodl, že dům i s pozemkem dědím já a bratr získá peníze (musím ho tedy vyplatit).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V restituci nám byla mj. vrácena místní asfaltová komunikace zbudovaná MNV na našich pozemcích (pole a louka) bez souhlasu majitelů. Tato byla užívána JZD a po 1989 LČR, s. p. bez jakékoli náhrady škod zůsobených lesní technikou a těžkými nákladními vozidly.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Investor chce svést dešťovou vodu z jeho 14-ti parcel do odvodňovací otevřené stoky, která vede přes náš pozemek. Dostal v minulosti svolení i od bývalého starosty. Odvodňovací stoku, která je v létě zarostlá, nikdo neudržuje. Nepatří totiž obci ani státu. Není nikde v mapách zanesena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné sepsat platnou darovací smlouvu na dary poskytnuté v minulosti, jedná se např. o úvěr na koupi půldomku pro svobodného syna, doplacení hypotéky při koupi jiného RD po uzavření manželství, složení zálohy na koupi nového RD, financování rekonstrukce RD a další finanční částky poskytnuté např. k úhradě splátky hypotéky a jiného dovybavení domácnosti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2019 jsme s manželem koupili zahrádku v obci Brandýsek. Kolem zahrádkářské kolonie je vybudováno oplocení, které je v katastrofálním stavu – rez, díry. Tento plot je, dle jejich prohlášení, ve vlastnictví Českého zahrádkářského svazu (ČZS), ale je vybudován na našem pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastníkem ideální 1/3 pozemku, na kterém se bude budovat přístupová cesta ke stavebním pozemkům ostatních dvou spolumajitelů. Toto je pro ně jediná přístupová cesta na jejich stavební pozemky a tato cesta jinam nepovede. Přístup na ni tedy bude pouze z obecní komunikace z jedné strany a z jejich stavebních pozemků z druhé.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jedná se o dlouholetý jednostranný tlak souseda na mého otce, kdy soused po léta "upozorňuje" místní úřad na údajné nedostatky, které se týkají nemovitosti mého otce a mé matky. Nemovitost mých rodičů a nemovitost onoho souseda je ve vzdálenosti dalších 3 jiných nemovitostí v řadě. V prvé řadě bylo sousedem poukázáno na "neoprávněné užívání" pozemku - předzahrádky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Se sourozenci jsme zdědili po rodičích stodolu, která jim byla vrácena v restituci. Pak jsme ale zjistili, že stodola stojí na cizím pozemku. Je nějaký způsob, jak se jí zbavit? Nikdo ji koupit nechce. Majitel pozemku pod stodolou, kterému jsme ji nabízeli ke koupi nám na doporučené dopisy neodpovídá.