Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při vichřici se vyvrátil vzrostlý strom na mém pozemku na sousedovu dřevěnou kůlnu, 80 let starou. Poškodil kompletně střechu i s trámy. Zjistilo se, že strom měl uhnilé kořeny. Sousedovi jsem slíbila, že to zkusím z pojistky na odpovědnost, ale vzhledem k tomu, že můj pozemek je od mé chalupy oddělen obecní cestou, pojišťovna to zamítla, že to není navazující pozemek k nemovitosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V roce 2017 byla v mém bytě provedena domovní prohlídka, kdy mi byla zabavena policií výpočetní technika. Výpočetní technika mi byla postupně vrácena, neboť nebyla pro vyšetřování již více nutná (až na můj desktop). V průběhu vyšetřování jsem si najal právního zástupce. Vyšetřování bylo následně odloženo pro nedostatek důkazů a předáno společně s mým počítačem (desktop) na město, kde se probíral problém nalezeného software na který jsem neměl licenci (ale zároveň jej ani nevyužíval).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stal se mi úraz. Zaplatila jsem si vyjížďku na koni, kůň mě shodil a dopadla jsem na koleno a přetrhl se přední křížový vaz, poranila jsem si oba menisky. Od května 2023 jsem na neschopence. Jedna operace už byla, druhá mě čeká a mám trombózu teď v koleni. Jednání lidí od koní bylo absurdní a s poraněnou nohou mi paní hýbala, ihned po pádu, aniž by věděla co mám za zranění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká provedení inventury, která byla provedena na základě zjištění odcizení několika produktů z prodejny. Jako odpovědná vedoucí za tuto ztrátu odpovídám, neboť já i zaměstnanci máme podepsanou hmotnou zodpovědnost. Ztráta je ve výši prodejní ceny 57.000 Kč. Ztráta produktů nejde určit s přesností na den, ale týká se období od 10.5.do 18.6. 2023.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky části lesního pozemku. Soused hned vedle naší části lesa si najal firmu na vykácení. Tato firma nám způsobila v lese škodu. Jeden krásný zdravý vzrostlý smrk (zbylý pařez má v průměru 70-80 cm), který byl již na kraji našeho pozemku, bez svolení pokáceli. Než jsme si stačili všimnout, že tak učinili, odklidili jej pryč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn v 6. třídě ZŠ utíkal ze školního hřiště na konci vyučovací hodiny TV zpět do školy spolu se spolužáky a podařilo se mu rukou prorazit skleněnou výplň venkovních dveří. Dnes (24.06.2023) po mě škola chce zaplatit 5.000 - 9.000 Kč. Mají na to právo? Nebo by měla být škola na tyto případy pojištění?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uzavření SoD a uhrazení 100% ceny díla tj, 516.000 Kč na dodávku plastových oken (podmínka získání slevy na okna, časově omezená) cca po třech týdnech jsme obdrželi e-mail (komunikace pouze po e-mailu, nikdy jsme osobně s nikým nejednali), že se spletli a aby zakázka byla realizovatelná, máme doplatit 100.000 Kč nebo odstoupí od smlouvy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soukromý vlastník dostal darem od svého prarodiče pozemek, který není zatížen žádným věcným břemenem ani jiným omezením. Pozemek nebyl celá léta oplocen ani jinak používán, maximálně docházelo k sekání trávy. Okolo pozemku je v katastrální mapě komunikace obce, kterou před mnoha lety začala používat především místní obalovna (firma chystající asfaltové směsi) jako zkratku pro příjezd ke své firmě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2011 provedly „Lesy města Brna“ správce parcely („pozemek určený k plnění funkcí lesa“) v Brně Štýřicích na této parcele kácení stromů (suchých, jím označených ke kácení). Skácené rozřezané výtěžky nechali ležet na této parcele těsně za plotem parcely. Tuto parcelu vlastníme my, je to naše zahrada. Celá parcela je poměrně strmý svah.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme příspěvková organizace, která pronajímá byty zvláštního určení (nejsme Domov pro seniory, naši obyvatelé ale mají možnost využívat pečovatelské služby). V těchto bytech bude probíhat od 1.9.2023 rekonstrukce. Bude se jednat o výměnu rozvodů teplé a studené vody, elektřiny v koupelně a předsíně. Vše je v havarijním stavu a na tuto rekonstrukci je již projekt a dotace od Městského úřadu.