Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Celé roky soused ničí svůj plot na hranici pozemků a to tak, že pletivo je deformované a betonové sloupky vyhnuté k nám, nebo zcela zlomené. V plotu jsou díry. Třetí rok chybí asi 20 m plotu, který odstranil s tím, že bude dělat nový. Není to však reálné. Před pěti lety říkal, že bude dělat fasádu, před deseti kopat kanalizaci atd. Nic z toho se neudálo.

Celou tu dobu k nám lezou jejich slepice, psi, krůty a všechna toulavá zvířata, která vlezou na jejich pozemek a následně k nám. Za rok 2023 byla škoda v rádu tisíců korun. Rozhrabané a zničené záhony se zeleninou, jahodami, okrasné záhony, poničené sazenice a květena. Opakovanou domluvou jsem nic nevyřešil. Když už jsem se smířil s tím, že plot budu muset postavit já na vlastní náklady, soused bezdůvodně v délce asi deseti metrů vykopal pruh zeminy od kůlny až po hranici pozemku o šířce něco přes jeden metr a do hloubky asi 60 cm. Tím v místě hranice pozemků odstranil rovný terén a znemožnil mi vykopat otvory pro sloupky. Jak mohu docílit, aby zeminu navezl zpátky a nesabotoval moji práci, když sám plot není schopen ani ochoten obnovit. Když je jeho plot zničený a nyní ho již polovina (20m) chybí, mohu ho nějak donutit, aby odstranil zbytek plotu a já mohl postavit plot přesně na hranici? Vím, že bez povolení mohu postavit plot do výšky dvou metrů. Jak to je ale v případě, když se od nás terén prudce svažuje k hranici pozemků a výška terénu v místě plotu je cca o 50-70 cm nižší než ve vzdálenosti 1 m od plotu směrem k nám. Mohl bych v tomto případě postavit plot vysoký 2,5 – 2,7m? Ještě musím podotknout, že soused trpí nějakou psychickou poruchou, což mi potvrdila i jeho manželka, nad jejíž síly i možnosti je mít neustále kontrolu nad tím, co a kde provádí, ani jeho rozhodnutí často nějakým způsobem ovlivnit. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak mohu docílit, aby zeminu navezl zpátky a nesabotoval moji práci, když sám plot není schopen ani ochoten obnovit?
Na tento případ by se mohl vztahovat § 1018 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Pozemek nesmí být upraven tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu, ledaže se provede jiné dostatečné upevnění. “
Proti sousedovu počínání byste se tudíž mohl bránit soukromoprávní cestou – tzn. podáním žaloby k soudu (pakliže by dohoda se sousedem nebyla možná). Jelikož by se však jednalo o řešení značně zdlouhavé, finančně náročné a nadto s nejistým výsledkem, doporučuji Vám obrátit se nejdříve na místně příslušný stavební úřad (a to s podnětem k provedení kontroly).
Jelikož v důsledku sousedem provedených terénních úprav došlo k sesuvu zeminy z Vašeho pozemku, mohl by (snad) stavební úřad dospět k závěru, že se jednalo o terénní úpravy neoprávněné a mohl by sousedovi nařídit uvedení pozemku do původního stavu.
Pakliže by Vám stavební úřad z jakéhokoli důvodu nepomohl, nezbývalo by Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. K učinění tohoto právního kroku Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
2/ Když je jeho plot zničený a nyní ho již polovina (20m) chybí, mohu ho nějak donutit, aby odstranil zbytek plotu a já mohl postavit plot přesně na hranici?
K tomu souseda v podstatě donutit nemůžete. Pakliže sousedův plot nezasahuje na Váš pozemek (tzn. že je celý postaven na sousedově pozemku), je pouze na rozhodnutí souseda, zda zde tento poškozený plot ponechá či nikoli.
Odstranění sousedova plotu byste se mohl domáhat tehdy, pakliže by Vám v důsledku jeho stavu hrozila nějaká újma (škoda) či pokud by tento plot představoval jiné ohrožení. Nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Rozhodnete-li se vybudovat vlastní plot, je nezbytné, aby celý tento plot stál výlučně na Vašem pozemku – tzn. že nesmí žádnou svou částí zasahovat na sousedův pozemek.
3/ Mohl bych v tomto případě postavit plot vysoký 2,5 – 2,7m?
Takový plot byste postavit mohl, ovšem potřeboval byste k tomu nejdříve získat příslušné veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu – konkrétně by se jednalo o územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. f) bodem 13. stavebního zákona). Rozhodnete-li se proto vybudovat oplocení vyšší než dva metry, doporučuji Vám navštívit místně příslušný stavební úřad a vše s ním konzultovat.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.