Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně nájemního bydlení. V květnu 2019 jsme uzavřeli nájemní smlouvu s tím, že bydlet potřebujeme sice až od 1.7.2019, ale abychom si byt "podrželi", dohodli jsme se s pronajímatelem, že květen a červen 2019, kdy námi nebude byt plně využíván, budeme platit snížené nájemné. Pronajímatel tuto dobu využil na úpravu nedostatků, na kterých jsme se dohodli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o právní radu ve věci oprav domu, který je v podílovém spoluvlastnictví šesti majitelů stejně velkých bytů (2+1). Dům jsme v minulosti opravovali pouze v nutných, ne-li havarijních případech. Nyní bychom rádi dům zateplili, nechali vyměnit sklepní okna, a protože v době velkých dešťů máme ve sklepě vodu, dali dům také zaizolovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn bydlí v pronajatém bytě a budou se tam zasklívat balkony. Má u bytu 2 balkony a majitel mu řekl, že má zaplatit zálohu na zasklení. Jedná se o částku 15 000 Kč. Zbytek později doplatí majitel. Syn má od dubna 2019 výpověd z bytu která vyprší v červenci 2019. Byt opustí 30.6.2019 jelikož se stěhuje pryč. Zaměření má proběhnout 26.6.2019.

3 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, jak si vykládat paragraf 1214 NOZ vztaženo k rozhodování o snížení příspěvků do fondu oprav členy společenství vlastníků. Jde o to, že jsme si, dle mého, řádně odhlasovali, že se sníží příspěvek z 20Kč/m2 na 10Kč/m2 a jeden z vlastníků nám rozhodnutí emailem napadl s tím, že je nutné, aby pro změnu hlasovali všichni členové SVJ a že on nehlasoval, tím pádem je vše neplatné.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme se ženou v nájemním bytě 17 let na roční smlouvu, vždy docházelo k obnovení smlouvou novou smlouvou a od 2014 se smlouva z roku 2013 obnovovala každoročním dodatkem. Dodatek končil k 31.5.2019. Pronajímatelka však předložila dodatek se kterým jsem už nesouhlasil a požadoval jsem vytvoření nové smlouvy podle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem studentka s příjmem z brigády do 10 000 Kč. Bývalý přítel, se kterým jsem bydlela jako spolubydlící do září 2018 mě žádal, abych se k němu vrátila a že našel pro nás krásný byt. Při přejímce bytu v únoru 2019 mi předložil nájemní smlouvu. V předcházejícím bydlení jsem mu přispívala na byt a neměla jsem žádnou smlouvu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem uzavřenou smlouvu na pronájem bytu na 1 rok (1.10.2016 - 30.9.2017) a následně dodatkem ke smlouvě prodloužený nájem bytu o další rok tj. do 30.9.2018. Pronajímatelka mě ke dni skončení nájemní smlouvy nekontaktovala a dále mě nechala bydlet v dotčeném bytě. Nyní mi řekla, že mám byt vyklidit a to do 28.4.2019 což jsem tedy udělala. Ona mi nyní odmítá vyplatit vratnou kauci včetně všech přeplatků za služby a tvrdí, že jsem bydlela 7 měsíců na černo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme v bytě nájemníky (matka, přítel, 3 děti starší tří let), kteří nám podepsali dohodu o ukončení nájmu k 31.5.2019, ale k tomuto datumu byt neopustili a nepředali nám klíče. Navíc nám dluží nájemné za dva měsíce. Po poradách s právníky a pročtení internetu je mi asi jasné, jaký je zákonem daný postup - podat žalobu o vyklizení a čekat měsíce či roky na soudní příkaz.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítelkyně má pronajatý byt od 1.6.2015 a do dnešního dne (10.6.2019) jí nebylo pronajímatelem předáno řádné vyúčtování služeb (měsíční záloha na vodu) a dle zákona by chtěla uplatnit pokutu za prodlení ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. Pronajímatel neurčil začátek zúčtovacího období a v nájemní smlouvě je uvedeno "Vyúčtování těchto záloh provede pronajímatel nejméně jednou ročně, a to podle skutečné potřeby poskytovaných služeb ze strany nájemce."

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním bytovou jednotku v jedné vesnici u Brna. Byt užívá můj bratr. Jeho IQ je na dolní hranici normálu, je svéprávný. Bez mého vědomí a mého souhlasu nechává v bytě bydlet svého známého - nedůvěryhodná osoba. Bratra jenom využívá. Všechny pokusy jak se zbavit nevítaného nájemníka vyšly naprázdno. Bratra pokaždé tzv. "ukecá, " že jde na kafe - ve 22hod. večer.