Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímám byt, který mám v osobním vlastnictví. Nájemkyně hned první nájem zaplatila až po několika urgencích pozdě. Druhý ani třetí nájem již nezaplatila (je tedy dva měsíce v prodlení). Neustále mi psala lživé SMS, že nájem odeslala, ale pokaždé se něco pak přihodilo, a proto mi nedošel (jednou ji ho vrátila banka, pak byl problém s pinem) a rovněž mi posílala lživé printsrceeny (již na první pohled vymyšlené a vlastnoručně napsané).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli jsme si vyměnit topení v družstevním domě a teď ho reklamujeme u Bytového družstva, protože u některých nájemníků je v bytech zima. Nechala jsem si vypracovat znalecký posudek, pak se prokázalo i měřením zdravotního ústavu že nejsou dodrženy hygienické normy v některých bytech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat jestli má Bytové družstvo právo nařídit zateplení střechy, protože je vlastníkem domu. Zateplení střechy nebo domu přece nemusí být povinně. Nechali jsme si totiž vyměnit topení v celém domě a dali nám už menší, protože máme zateplený dům. Bohužel v bytech pod střechou se zjistilo měřením z hygieny, že nejsou dodrženy hodnoty a nemáme teplotu jakou bysme měli mít.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě je uvedeno. Nájem se sjednává na dobu určitou a to od. 1.3.2012 do 31.3.2015. V případě, že alespoň 6 měsíců před koncem platnosti nepodá některá se stran písemnou výpověď, zůstává tato nájemní smlouva v platnosti za podmínek v ní uvedených. Pronajimatel chce nyní, abych nebytové prostory vyklidil, ale já si myslím, že jelikož nedal výpověď před skončením nájemní smlouvy, tak tato se prodloužila a to 1.4.2015 do 31.3 2018. Nebo je to jinak? A konkludentní obnovení nájmu se neustále opakuje nebo jen jednou na určité období? Děkuji. Ivan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytu v panelovém domě, který patří do SVJ. Dům je součástí dalších dvou a je krajový. I náš byt 4 a 1 je krajový. Provádělo se nákladné zateplení 2 dlouhých stran. Od čelní se upustilo, protože byla již v minulosti zateplena asi 10 cm polystyrenu. Aby byly všechny stěny stejně silné, byly by náklady vyšší asi o 1,5 mil Kč. Předseda a další člen výboru mají byty celkově zateplené, problém se jich netýká.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

chtěl bych požádat o informaci či radu, jak postupovat v případě, že společenství vlastníků nepřevezme doporučený dopis, který jsem mu zaslal. Vzhledem k tomu, že SVJ nemá zřízenu datovou schránku, je doporučená zásilka zřejmě jediný oficiální způsob, jak mu doručit reklamaci, stížnost, atd. Pokud ale zásilku nepřevezme, jaké jsou možnosti vymahatelnosti toho, co bylo předmětem zásilky?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Průkaz energetické náročnosti budov: Bývalý výbor našeho SVJ PENB neřešil s tím, že je to drahé a není to nutné. Z toho co jsem četla na internetu, ptala se známých, kteří jsou ve výborech SVJ jiných domů si nejsem jistá jak to je. Z internetových článků jsem pochopila, že jakmile některý z vlastníků jednotky jednotku prodává/ pronajímá, může sice nahradit prokázání energetické náročnosti fakturami za energie 3 roky zpětně, ale zároveň to nezbavuje SVJ povinosti PENB zajistit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně nájmu bytu. 04/2018-04/2019 pronajímáme bytovou jednotku v RD. Nájemnice platí nájemné po splatnosti cca 5-10 dní, několikrát jsem jí musel urgovat, vždy se na něco vymluvila, ale zaplatila. Spíš si často stěžuje na vybavení bytu, žádá opravy nábytku, výměnu drobného vybavení (žárovky, prahy apod.) Tchýně, jako správce nemovitosti, s ní neustále něco řeší.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně koupě domu v nedobrovolné dražbě. S manželem se chystáme za 14 dní zúčastnit online dražby domu. Bohužel je tam nájemník, který má smlouvu do 31.5.2019. Jak je to s přebráním závazků nájemní smlouvy po prodeji domu? Pokud nájemník vyplatil původnímu majiteli domu vratnou kauci je potom naší povinností ji vracet nebo to je povinností bývalého majitele?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stěhuji se do nového pronájmu bytu. Chtěla jsem jednat s novým pronajímatelem jasně, takže jsem se ho ptala, zda by mu vadilo, kdybych měla na adrese, kde budu mít nájem, trvalý pobyt.   Netvářil se na to souhlasně.   Domnívám se ale správně, že mám ze zákona nárok na trvalý pobyt, i kdyby pronajímatel v nájemní smlouvě zakázal jeho zřízení? Pokud bude ve smlouvě zákaz a já si přesto na pronajatém místě zřídím trvalý pobyt, může to být důvodem výpovědi ze strany pronajímatele? Může to být důvodem uložení pokuty za nesplnění smluvních podmínek (je vůbec pronajímatel oprávněn dávat pokuty nájemci, když není správní orgán) nebo dokonce ukončení nájemní smouvy? Děkuji, Veronika