Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně četnosti revize plynového kotle v případě, že jsem nájemce bytu. Jelikož se jedná o běžnou údržbu bytu dle OZ a Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , chápu, že je mojí povinností uhradit náklady spojené s běžnou údržbou. Zajímalo by mě však, jak je to s četností kontrol a revize.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1999 jsem si pronajal byt, kde byl zaveden plyn, který jsem si na sebe převedl a tím pádem uzavřel smlouvu s plynárnami. 2004 jsem ale plyn odhlásil a dál jsem ho neodebíral. Plynárny tedy vymontovaly měřič na spotřebu plynu. Nyní se stěhuji z nájmu a majitelka požaduje, abych tam plynoměr znovu zajistil, což by ale znamenalo znovu uzavřít smlouvu s plynárnami.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 1.8. 2019 jsem podepsala nájemní smlouvy k bytu na 1 rok. Máme souseda, který hraje hlasitou hudbu a budí nás tím. Je to důvod k výpovědi nájemní smlouvy? A může si pronajímatel nechat kauci, jako porušení smlouvy? Je koupě vlastního bydlení uznatelný důvod k vypovězení nájemní smlouvy a navrácení kauce? Děkuji, Alice.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2010 jsme zakoupili půdní vestavbu v bytovém domě a bylo založeno SVJ. 2011 byla provedena rekonstrukce domu včetně zateplení a výměny oken ve svislých konstrukcích (mimo půdních vestaveb). Rekonstrukce byla kompletně hrazena z úvěru, který společně splácíme (včetně majitelů půdních vestaveb).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedka mé nájemkyně z bytu si neustále u mne stěžuje na štěkajícího psa. Řešila jsem to již v létě 2019, sousedka se odmítla schůzky s mou nájemnicí zúčastnit (je na ni údajně sprostá a nedosahuje jejího IQ). Nájemnice mi tvrdila, že psa nenechává o samotě aby štěkal, v domě má téměř každý nájemník psa i samotná sousedka, která si stěžuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám od města pronajatý pozemek a v něm v souladu s nájemní smlouvou postavenou zahradní chatku, která nepodléhá zavkladování. Několikrát jsem žádal město o prodej pronajatého pozemku. Bezvýsledně. 12/2018 Městský úřad obdržel od KÚ pokyn k nápravě - zavkladování chatky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás poprosit o radu týkající se nájemní smlouvy mezi manžely. Moje sestra žije v bytě, který je ve výhradním vlastnictví jejího manžela (byt si manžel koupil ještě před svatbou). Společně mají syna. Před nedávnem manžel odešel z bytu, protože si našel jinou ženskou. Se sestrou se dohodli, že se zatím rozvádět nebudou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme souseda, který je nesvéprávný a invalidní, začal být problémový. Časté užívání alkoholu s agresivním chováním, opakovaně ničení společného majetku, rušení nočního klidu, nejen já se ho bojím.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

30.10.2019 jsem ukončila nájemní smlouvu s nájemníkem. Teď mi přišla předžalobní výzva, že jsem špatně vyúčtovala el. energie za období od 1.7.2016-31.12. 2016. Má na to nájemník právo? Není nějaká lhůta na reklamaci? S podnájemníkem jsem se nerozešla v dobrém, vyměnil zámek, aniž by mi o tom řekl, ale klíč mi vrátil jaký jsem mu dala, nepasoval k zámku, byt musel otevřít zámečník.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem OSVČ. Mám prodejnu s textilem. Činnost provozuji v pronajaté provozovně. Pronajímatelka mi 2016-2019 zvyšuje nájemné o inflaci. Jedná se o platbu za čistý nájem. Elektrickou energii a topení si platím sama. Mám svůj elektroměr. Má na zvyšování nájemného o inflaci nárok. Jsem na této provozovně 10 roků (2009-2019).