Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci pronajímat byt v RD. Vlastníkem RD je syn z 1/6 a matka 5/6. Musí syn podepsat smlouvu o pronájmu a vyžadovat částku (zisk) z příjmu  od nájemníka? Matka je většinovým vlastníkem 5/6 RD.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zvažuji podání žaloby na výbor společenství vlastníků pro absolutní nerespektování stanov a rozkrádání fondu oprav (vše průkazně dokumentováno). Prosím o přibližný odhad nákladů řízení (právní zastupování, soudní poplatky), případně doporučení advokátní kanceláře i s ohledem na cenu (Olomouc). Cílem by mělo být soudní nařízení auditu účetnictví od roku 2016. S díky Daniel.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pro družstvo, jehož jsem členem, byla již vypracována likvidační účetní závěrka, kterou prováděla odpovědná likvidátorská kancelář, a na schválení této uzávěrky je nutné presenční shromážděním delegátů. Jde o bývalý Orlický konzum, dříve Jednota, kde by při svolání shromáždění delegátů byl problém zajistit dle předpisů nouzového stavu jejich účast.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podal jsem 12/2018 žalobu na SVJ, které mi nevrátilo přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2017 ve výši 23.000 Kč s odůvodněním, že jsem neuhradil nedoplatek z vyúčtování za rok 2016 ve výši 3.000 Kč a za rok 2015 ve výši 1.400 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

13.10.2020 jsem dle smlouvy o nájmu ukončila ve stanovené výpovědní lhůtě nájemní smlouvu. Majitelka bytu si byt převzala a neshledala žádné ztráty ani poškození bytu. Kauci 11.000 Kč mi nevrátila z důvodu nedoplatků. Poté mi vyčíslila ještě částku 15.000 Kč k doplacení za nedoplatky voda + elektrcká energie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera byla přijata do 1. ročníku Masarykovy univerzity v Brně a nedostala koleje. V září 2020 si zajistila pronájem na základě smlouvy na dobu určitou na 1 rok. Vzhledem k pandemii koronaviru a s tím souvisejícímu úplnému uzavření škol nemůže do školy docházet, tím pádem nepobývá ani v Brně, v pronajatém pokoji nebyla jediný den.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastník jednotky, SVJ existuje, jako správce je externí subjekt. Chci rekonstruovat svoji jednotku (vymalovat, vyměnit podlahy, kuchyňskou linku). Konzultovala jsem se stavebním úřadem, ten k tomuto sdělil, že k provedení prací nemusím mít žádné povolení. Správci jsem záměr oznámila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S mou tetou vlastním pozemek - ideální polovinu. Chceme podepsat nájemní smlouvu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let. Ale co když já budu chtít podat výpověď nájemní smlouvy nájemci a teta ne? Jak to budu moct řešit. Předem děkuji. Ludmila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je platná smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem v případě, že ji podepsal pouze jeden ze dvou pronajímatelů uvedených ve smlouvě. Jestli ta smlouva platí alespoň pro mne (jednoho ze dvou pronajímatelů, který smlouvu podepsal). Děkuji za odpověď. Helena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Setkali jste se ve své praxi se situací, že výbor SVJ odmítl poskytovat písemné informace o probíhající (nyní již ukončené) revitalizaci - zateplení bytového domu - konkrétně o cenách za materiál, pracovníky, odmítá ukázat vyúčtování za provedené služby, uzavřené smlouvy, odmítá reklamace provedených prací s tím, co bychom chtěli etc.