Počet stránek ve webu: 41.917

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po tornádu jsem zajišťoval opravu pronajatého domu na žádost majitele. Majitel opravu platil. Jenže mnou sehnaný klempíř, který odvedl práci v červenci 2021 poslal fakturu za práci 41.000 Kč až na Vánoce 2021. V domě jsem již nebydlel, zůstala tam bývalá manželka. Fakturu, která byla na mé jméno, jsem na nový rok 2022 zaplatil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v rozvodovém řízení. Manželka se odstěhovala a pronajala si byt. Děti jsou zatím se mnou do rozhodnutí soudu a odmítají jít k matce. S dětmi žiji v bytě, který je v SJM a je zatížen hypotékou psanou na nás oba. Matka do bytu neustále chodí, nadává a vyhazuje mě z bytu. Chci se též odstěhovat do jiného bytu, který si chci pronajmout na své jméno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sestra se 05/22 rozvedla. Má svěřeny děti do péče (děti 15 a 16 let), rozvodem manželství skončilo, dům je a veškeré náklady jsou sestry. Dle rozvodových papírů měl manžel dům od konce 12/22 opustit dům. Výživné na děti určeno v minimální výši 3.000 a 3.500 Kč měsíčně. Sestra od rozvodu hradí veškeré náklady na chod domácnosti, energie, strava, děti atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn bydlí v RD u mých rodičů (dědeček a babička mého syna). Vzali ho na nějakou přechodnou dobu. Už je to několik let, cca 2020-2023. Syn se nechce odstěhovat. Nepřispívá na nic, na elektřinu, otop atd. Navíc jim brání ke vstupu do prostor, kde je uzávěr hlavní vody. Nemá tam trvalé bydliště, ani žádnou nájemní smlouvu. Můžou ho za pomoci Policie ČR vykázat? Sám neodejde.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může pronajímatel vstoupit do nemovitosti, kde má prokazatelně nájemce domácnost a stále zde bydlí v 1. den po ukončení platnosti nájmu? Vstupujeme s původním pronajímatelem do soudního sporu o předkupním právu a po dobu jeho trvání nemovitost vyklízet nechceme. I přes to, má v nájemní smlouvě toto: Nájemce zplnomocňuje pronajímatele ke vstupu do předmětu nájmu následující den po zániku nájmu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme manželé v insolvenci, běží poslední rok (2023). Bydlíme už přes 20 let trvale v bytě v soukromém vlastnictví. Polovinu bytu vlastní naše dcera, která zde má trvalé bydliště, svůj pokoj, ale zdržuje se doma již jen někdy, nepravidelně. Vlastnicí této poloviny se stala před šesti lety (2017), při dosažení plnoletosti. Před tím vlastnila polovinu bytu matka manželky (již zemřela).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se poradila ohledně správného postupu řešení a odpovědnosti za odstranění v tomto případě. Pořídila jsem si byt v novostavbě cca 5 let starý (20182023), který jsem pořizovala již od majitele nikoliv developera. Součástí bytové jednotky je terasa, která je vedena jako společný prostor bytového domu, kde jsem výlučný uživatel tj. náleží k užívání k bytové jednotce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2004 jsem jako nájemce uzavřel nájemní smlouvu na garáž, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 2022 mi nový majitel garáže dal podepsat novou nájemní smlouvu, a to na dobu určitou, která však obsahuje chybu v mém příjmení, jiné trvalé bydliště, chybí datum narození a tato smlouva nemá žádné ustanovení v tom smyslu, že nahrazuje či mění smlouvu původní. Je taková smlouva platná, či je v platnosti stále smlouva původní? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1/2022 jsme podepsali nájemní smlouvu, kde pronajímatel stanovil kauci (jistotu) ve výši trojnásobku nájmu a trojnásobku záloh na služby. Dočetla jsem se, že pronajímatel může chtít pouze trojnásobek nájmu bez záloh (dle novelizovaného ustanovení). Je tomu skutečně tak? A co když jsme mu ty zálohy už poskytli? Pronajímateli jsme poslali už dvě výzvy, ať nám kauci ve výši trojnásobku záloh vrátí, ale on se k tomu nemá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším problém s nájemníky, kdo zaplatí opravu kotle. Jedná se o ¼ domek.   Byl tam poškozený ventil za 397 Kč bez DPH. Práce 1.310 Kč bez DPH. A dopravné 380 Kč bez DPH. Celkem i s DPH 2.525 Kč. Teď nevím, kdo to má zaplatit jestli já nebo nájemce. Našla jsem na internetu: Dle § 4  Drobné opravy podle věcného vymezení.   Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují: