Počet stránek ve webu: 39.543

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Pronajímatel se mění na jinou firmu a mají v plánu tyto byty kompletně zrekonstruovat a následně z toho udělat vlastnické bydlení, tzn. prodat. Budou také žádat úřad o povolení rekonstrukce. Důvodem výpovědi má být v budoucnu, že kvůli této rozsáhlé rekonstrukci nebude byt možné vůbec používat, tedy z důvodu § 2288, odstavec 1, bod c.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem členem SVJ a mám dotaz na platnost svolání schůze shromáždění SVJ, kde byla provedena volba členů výboru. Tato volba byla zpochybněna správcem SVJ, který je zároveň členem SVJ s odůvodněním neplatnosti svolání schůze shromáždění členů SVJ pro neplatnost mandátu výboru. K posouzení dotazu uvádíme následující skutečnosti:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S nájemníkem jsem uzavřel nájemní smlouvu na nebytové prostory na dobu určitou s tím, že pokud nejpozději 3 měsíce před nebude podaná výpověď, smlouva zústane v platnosti za stejných podmínek, tzn. že dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy. Došlo k porušení plateb za nájem a to opakovaně, tudíž nájemce opustil nebytový prostor a ten byl pronajat další společnosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2016 2016 jsme si přes realitní kancelář pronajali byt v Praze za 30.000 Kč měsíčně. Vždy jsme platili včas, majitelka byla velmi spokojená. 2017 se provdala do Austrálie. Byt je vybavený jejím nábytkem a smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V létě 2019 jsme začali zvažovat odchod z tohoto bytu, vzhledem k tomu, že pro nás byl zbytečně velký - 4+kk.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájemní smlouvu jsem uzavřel 1.8.2003 (dům byl postaven 1998). 2019 jsem dal výpověď z nájemní smlouvy. Během celé doby nájmu nebylo do bytu ze strany pronajímatelky nic investováno, mimo výměny základních elektrospotřebičů (cca 20.000 Kč). Byt jsem předal podle předávacího protokolu bez závad (předávání byla přítomna zastupující makléřka).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědil jsem 1/3 podíl na vlastnictví pozemků, které má od nás pronajaté družstvo smlouvou s pětiletou výpovědní lhůtou a automatickým obnovováním. Již nám dluží nájemné za rok 2018 a 2017. Zaslaná doporučená upomínka k úhradě a výpověď se nám vrátila nepřevzatá zpět. Chceme pozemky pronajmout jinému zájemci a dluh od původního nájemce vymáhat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nájemníka ve svém bytě. V nájemní smlouvě je uvedeno, že výpověď je 3měsíční a pouze v písemně podobě, přičemž lhůta začíná běžet měsíc následující po měsíci, kdy byla podána. Např. 15.10. nájemník o své vůli být opustí (a přitom dluží na nájemném), aniž by podal písemnou výpověď a dále např. se mi podaří byt znovu obsadit 1.12.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od města mám pronajatý pozemek k zahrádkářské činnosti. V souladu s ustanovením nájemní smlouvy jsem na pozemek umístil chatku ze dvou spojených buněk. Na pozemku není přívod elektřiny, vody, kanalizace ani plynu. Chatka je položena na betonových pražcích, není spojena ze zemí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda se na dovoz mobilních telefonů z třetích zemí vztahuje clo. Předem děkuji za odpověď.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu obnovit nárok a běh nové promlčecí lhůty k náhradě za strpění a užívání vodního díla, když jsme dosud nevstoupili do jednání s vlastníkem vodního díla dle novelizovaného zákona č. 303/2013 Sb. a § 59 a, jelikož jsme měli s Rybářstvím Třeboň od r. 2015 smlouvu o nájmu pozemku, kterou chce nyní Rybářství vypovědět, aniž s námi řešilo náhradu.