Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dal jsem výpověď z nájmu za hrubé porušení nájemní smlouvy. Nájemkyni jsem 15.4.2019 donesl podepsat výpověď. Při této příležitosti vlastní rukou napsala následující text: "Tímto se zavazuji, že nejpozději 30.04.2019 v 10.00 hod. předám předmět nájmu." Vlastnoruční podpis před jedním svědkem. Jak mám postupovat v případě, že byt nebude vyklizen. Děkuji, Bedřich

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat v případě, že chceme nájemníkům v našem domě dát novou nájemní smlouvu? Můžeme jednoduše přinést smlouvu novou? Nebo to lze řešit pouze dodatkem ke smlouvě stavající? Je nájemník povinen tuto smlouvu podepsat/převzít? Aktuální smlouva je 8 let stará, nevyhovující současnému zákoníku, našim podmínkám ani cenám za pronájem. Děkuji, Bivoj

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím ve starém přízemním družstevním bytě. Ve společných prostorech dva z nájemníků panelového domu stále zavírali ventil u topení a podchlazovali tím nejen tyto prostory, ale i můj byt. V bytě se mi začala tvořit plíseň a bylo v něm chladněji (i když jsem stále měla zapnuté ventily radiátorů na stupeň 5).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v bytovce, kde je šest bytových jednotek, ale není společenství vlastníků bytových jednotek SVJ (nevím jestli musí ze zákona být SVJ nebo ne -? ). Většinový vlastník, který vlastní tři byty, mě nyní seznámil s tím, že dům stojí na pozemku, který je jeho vlastnictvím a chce po mě nájemné nebo chce, abych si část pozemku odkoupila. V době, kdy jsem byt kupovala, jsem o možnosti koupi pozemku nebyla informována. Je cena jak u prodeje, tak u nájmu regulována nebo může požadovat jakoukoliv cenu? Děkuji, Laura

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímám byt, který mám v osobním vlastnictví. Nájemkyně hned první nájem zaplatila až po několika urgencích pozdě. Druhý ani třetí nájem již nezaplatila (je tedy dva měsíce v prodlení). Neustále mi psala lživé SMS, že nájem odeslala, ale pokaždé se něco pak přihodilo, a proto mi nedošel (jednou ji ho vrátila banka, pak byl problém s pinem) a rovněž mi posílala lživé printsrceeny (již na první pohled vymyšlené a vlastnoručně napsané).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli jsme si vyměnit topení v družstevním domě a teď ho reklamujeme u Bytového družstva, protože u některých nájemníků je v bytech zima. Nechala jsem si vypracovat znalecký posudek, pak se prokázalo i měřením zdravotního ústavu že nejsou dodrženy hygienické normy v některých bytech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat jestli má Bytové družstvo právo nařídit zateplení střechy, protože je vlastníkem domu. Zateplení střechy nebo domu přece nemusí být povinně. Nechali jsme si totiž vyměnit topení v celém domě a dali nám už menší, protože máme zateplený dům. Bohužel v bytech pod střechou se zjistilo měřením z hygieny, že nejsou dodrženy hodnoty a nemáme teplotu jakou bysme měli mít.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě je uvedeno. Nájem se sjednává na dobu určitou a to od. 1.3.2012 do 31.3.2015. V případě, že alespoň 6 měsíců před koncem platnosti nepodá některá se stran písemnou výpověď, zůstává tato nájemní smlouva v platnosti za podmínek v ní uvedených. Pronajimatel chce nyní, abych nebytové prostory vyklidil, ale já si myslím, že jelikož nedal výpověď před skončením nájemní smlouvy, tak tato se prodloužila a to 1.4.2015 do 31.3 2018. Nebo je to jinak? A konkludentní obnovení nájmu se neustále opakuje nebo jen jednou na určité období? Děkuji. Ivan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytu v panelovém domě, který patří do SVJ. Dům je součástí dalších dvou a je krajový. I náš byt 4 a 1 je krajový. Provádělo se nákladné zateplení 2 dlouhých stran. Od čelní se upustilo, protože byla již v minulosti zateplena asi 10 cm polystyrenu. Aby byly všechny stěny stejně silné, byly by náklady vyšší asi o 1,5 mil Kč. Předseda a další člen výboru mají byty celkově zateplené, problém se jich netýká.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

chtěl bych požádat o informaci či radu, jak postupovat v případě, že společenství vlastníků nepřevezme doporučený dopis, který jsem mu zaslal. Vzhledem k tomu, že SVJ nemá zřízenu datovou schránku, je doporučená zásilka zřejmě jediný oficiální způsob, jak mu doručit reklamaci, stížnost, atd. Pokud ale zásilku nepřevezme, jaké jsou možnosti vymahatelnosti toho, co bylo předmětem zásilky?