Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastník jednotky, SVJ existuje, jako správce je externí subjekt. Chci rekonstruovat svoji jednotku (vymalovat, vyměnit podlahy, kuchyňskou linku). Konzultovala jsem se stavebním úřadem, ten k tomuto sdělil, že k provedení prací nemusím mít žádné povolení. Správci jsem záměr oznámila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S mou tetou vlastním pozemek - ideální polovinu. Chceme podepsat nájemní smlouvu na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 let. Ale co když já budu chtít podat výpověď nájemní smlouvy nájemci a teta ne? Jak to budu moct řešit. Předem děkuji. Ludmila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je platná smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem v případě, že ji podepsal pouze jeden ze dvou pronajímatelů uvedených ve smlouvě. Jestli ta smlouva platí alespoň pro mne (jednoho ze dvou pronajímatelů, který smlouvu podepsal). Děkuji za odpověď. Helena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Setkali jste se ve své praxi se situací, že výbor SVJ odmítl poskytovat písemné informace o probíhající (nyní již ukončené) revitalizaci - zateplení bytového domu - konkrétně o cenách za materiál, pracovníky, odmítá ukázat vyúčtování za provedené služby, uzavřené smlouvy, odmítá reklamace provedených prací s tím, co bychom chtěli etc.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v družstevním bytě, který jsem si sama pořídila. Přítel, se kterým mám 2 děti (8 a 11 let) bydlí v bytě s námi a má zde i trvalé bydliště. Potřebovala bych poradit, jak bych měla postupovat v případě, že bych ho z bytu chtěla vystěhovat. Děkuji a jsem s pozdravem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme bytový dům, který tvoří z větší části vlastníci bytů a menší část spravuje družstvo. Dříve platilo, že ke schválení výtahu musel být 100% souhlas všech vlastníků. Jak je to nyní? Existuje nějaký zákon, který určuje podle jakých zákonů a pravidel může být v našem domě zřízený výtah? Měli jsme členskou schůzi, která nebyla usnášení schopná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přítelkyní jsme si společně najali byt na dobu určitou a to na 1 rok. Po měsíci společného bydlení jsme se nepohodli a rozešli se. Bývalá přítelkyně se ihned odstěhovala a já již byt využívám někdy pouze k přespání. Bývalá přítelkyně zatím platí polovinu nájmu, ale mám obavy, že to nebude dlouho trvat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím s manželkou v podnájmu bytu. Momentálně jsme v 3-měsíční výpovědní lhůtě, chceme se stěhovat do jiného. Výpovědní lhůta běží od 1.7.2020, končí 30.9.2020. Nájemné za měsíc srpen 2020 mám zaplaceno, do konce nájemného období zbývá zaplatit pouze poslední nájemné za měsíc září (platím nájemné dopředu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla jsem se poradit ohledně nájemní smlouvy. Podepsala sem ji 2017 a každý rok mi majitel dává dodatek, který ji prodlužuje o rok. Majitel do smlouvy dal, že tato smlouva neopravňuje nájemce, aby on a ani jiné osoby s ním bydlící měly trvalé bydliště v domě. V dalším bodě také zmínil, že v bytě nesmí být jakákoliv zvířata.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou uzavřenou v r. 2005, podle které jsem měl dříve regulované nájemné, které později přešlo pod jednostranné zvyšování nájemného do výše stanovené zákonem. Nyní jsem se ocitl v situaci, kdy majitel domu postupně rekonstruuje jednotlivé byty, v plánu má tedy i ten můj – a nabídl mi přestěhování do jiného, menšího, již zrekonstruovaného bytu.