Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřela mi sestra, 2 dny po porodu. Neteři je nyní 13 let. Otec neteře se znovu oženil a nyní mají dohromady 4 děti. Manželky 2. z předchozího manželství, moje neteř z jeho vztahu se zemřelou sestrou a 4. společné dítě. Máme podezření, že její sirotčí důchod nepoužívá ve prospěch svojí dcery. Nedovolí ji účastnit se letního dětského tábora, nechtěli ji pustit na lyžařský kurz pořádaný školou, ale matka zemřelé sestry (babička) jí přidala 3.000 Kč, tak mohla jet.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od května 2021 jsem na nemocenské, kvůli nemoci, která mi v budoucnu neumožní vykonávat aktuální práci, kterou vykonávám již 5 let (ID nedostanu).   Prodlužoval jsem neschopenku na sociálce, nicméně 27.10.2022 mi přestane platit a již mi ji neprodlouží. Kdybych se se zaměstnavatelem domluvil o okamžitém ukončení pracovní smlouvy, mohl bych si třeba na dva měsíce zaplatit zdravotní pojištění a po Novém roce se registrovat na úřadu práce?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodu zrušení pracovní pozice jsem dostala od zaměstnavatele výpověď a 5 měsíční odstupné. Jelikož mám již delší dobu zdravotní problémy, hodlám nastoupit na nemocenskou. Je výhodnější nastoupit nemocenskou poslední pracovní den nebo v ochranné 7 denní lhůtě po ukončení pracovního poměru. Děkuji Iva.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímá mě, zda vyplácení podpory v nezaměstnanosti by pokračovalo dle původního rozhodnutí ÚP i v případě, že si najdu rekvalifikaci a budu žádat ÚP o pokrytí nákladů rekvalifikace. Zda tzv. "podpora při rekvalifikaci" je něco jiného než krytí nákladů na rekvalifikaci akreditační společnosti. Jinými slovy, jestli lze pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň procházet rekvalifikačním kurzem hrazeným ÚP. Děkuji Irma.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn zdědil byt v OV, kde má doživotní užívací právo moje matka (jeho babička), která hradí veškeré náklady s bydlením. Může moje matka a můj syn uzavřít nájemní smlouvu ve výši příspěvku na opravu, který je hrazen družstvu vlastníků? Je to z toho důvodu, že do nákladů na bydlení pro účely výpočtu výše příspěvku na bydlení se nezapočítávají platby do fondu oprav, kdežto náklady na nájem ano.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Maminka je 02/201-08/2022 doma na nemocenské - má onkologické onemocnění (rakovina), které ji bohužel znemožnilo práci vykonávat. Pobírá nemocenské dávky (jako zaměstnanec Českých drah, s. p.). zároveň je ale OSVČ, kdy provozuje obchod. Má tam místo sebe naší babičku, která ji vypomáhá a zaskakuje za ni.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čerpám se synem (2 roky) RD rodičovskou dovolenou na dobu trvání tří let. Nyní plánuji další těhotenství, které od začátku bude rizikové s variantou neschopenky. Doporučujete mi tuto variantu nástupu na neschopenku? Bude mi dovyplacena RD? Děkuji moc za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsem ovdověla, manžel byl Nizozemec a pracoval na sebe. Mám 2 nezletilé děti (12 a 10), vrátila jsem se do ČR. Děti tu chodí do školy a já pracuji ve školství. Nejsem zběhlá v systému podpory a nikdy jsem nebyla pijavice ale domnívám se, že jelikož jsem vdova, mněli bychom nárok na nějaké příspěvky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 zaměstnankyně, obě mají děti do 10-ti let.   Vzhledem k časté nemoci dětí, Vás prosím o právní názor na délku ošetřování člena rodiny.   První pracovnice nebyla a není vdaná, žije s druhem ve společné domácnosti, s bývalým partnerem mají střídavou péči o děti - stanoveno soudně.   Druhá pracovnice nebyla a není vdaná, žije v domácnosti sama s dcerou, s bývalým partnerem nemá soudem stanovenu střídavou péči (soud neproběhl), bývalý partner si dítě vezme jen občas.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímateli bytu, ve kterém bydlím, platím poplatky za služby ve formě zálohových plateb. Tyto zálohy za služby ve smlouvě ale nemám podrobně rozepsané - není jasné, kolik Kč je záloha za tu či onu službu. To by sice mělo být v rámci smlouvy v pořádku, ale je to problém, pokud žádám o příspěvek na bydlení, kde musím doložit, jakou částku platím v zálohách za elektřinu.