Počet stránek ve webu: 39.416

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

31.10.2018 mi končí výpovědní lhůta (smlouva na celý úvazek - učitelka). Od listopadu 2018 budu mít dohodu o provedení práce (jen 6 hodin - učitelka na jiné škole, výdělek pod 10.000 Kč). V listopadu 2018 mám též smlouvu o díle (odměna víc než 10.000 Kč). Chci se zeptat, zda mám právo jít na úřad práce ČR od listopadu 2018, nebo se musím nahlásit na sociálce a zdravotní pojišťovně? Děkuji, Kateřina

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel čerpal otcovskou dovolenou od 23.3.2018 do 29.3.2018. Příjem ze zaměstnání za březen 2018 byl tedy ponížen o tento týden. 18.4.2018 mu byla od ČSSZ vyplacena otcovská dovolená. Zjistili jsme, že pro výpočet přídavků byl příjem za březen 2018 zaúčtován do 1. čtvrtletí, kdežto výplata otcovské do 2. čtvrtletí - počítá se den výplaty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem zaměstnanec firmy X, kde mám smlouvu na dobu neurčitou. Momentálně jsem v 7. měsíci těhotenství, přičemž těhotenství jsem celé strávila v pracovní neschopnosti kvůli komplikacím. Nyní si budu žádat o peněžitou podporu v mateřství PPM. Zaměstnavatel oznámil, že se chystá firmu prodat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podařilo se nám (spolku) získat unikátní soubor historických fotografií z období 1930-1990. Jsou na nich zachyceny kulturní akce (masopusty, zábavy, máje apod.) a samozřejmě mj. osoby naší obce na těchto akcích, některé žijící, některé již ne. Fotografie mapují společenský život v obci. Všechny fotografie jsou pořízeny na veřejných akcích pořádaných většinou obcí, na veřejných prostranstvích.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Které osobní údaje o vlastnících bytových jednotek eviduje výbor Společenství vlastníků ze zákona (podle kterého – č. §)? Eviduje tytéž údaje i o osobě, které vlastník udělil plnou moc k zastupování? Může výbor předat tyto osobní údaje správci Společenství? Děkuji, Tobiáš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při posledním podání žádosti o přídavek na dítě mi byl tento příspěvek zamítnut, protože jsem o pár korun překročila hranici. Paní mi řekla, že kdybych neuplatňovala daňovou slevu na dítě 1x měsíčně, ale 1x ročně, nemusela jsem o tento příspěvek přijít, protože by se mi o danou částku snížil čtvrtletní průměr.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl jsem vlastníkem, jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem s. r. o. a to 02/2010 až 08/2013, v té době jsem byl absolutně neznalý věci a vůbec jsem nepřemýšlel nad tím jak prokážu odpracované roky. Věděl jsem, že jako jednatel společnosti se nemusím hlásit ČSSZ a dále jsem si naivně myslel že odpracované léta prokážu výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jinými dokumenty které dosvědčí že jsem pro tu společnost v té době prokazatelně pracoval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se vás zeptat ohledně nároku na sirotčí důchod. Již dlouho jej pobírám a nyní se chystám dokončit magisterské studium na vysoké škole. Mám ale v plánu ještě studovat dále. Chci se na stejné vysoké škole přihlásit na prezenční magisterské studium na jedné fakultě, a zároveň chci na jiné fakultě dálkově dělat doktorské studium.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě nemám zmínku o přeplatcích, mám v ní uvedeno pouze zmínku o nedoplatcích, že "Případné nedoplatky elektrické energie a vody nájemce doplatí pronajímateli po předložení ročního vyúčtování" (čl. 3. této smlouvy). Dále bych chtěla jsem znát zákon, jestli tedy opravdu nějaký existuje, kterým se ohrazuje můj nájemce, který žádá o příspěvek na bydlení.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Před těhotenstvím jsem pracovala jako zaměstnanec. Po rodičovské dovolené RD jsem po dohodě se zaměstnavatelem čerpala tzv. neplacené volno do 4 let věku mého dítěte, a to do února 2018. Celou dobu mateřské, rodičovské i neplaceného volna jsem byla vedena jako zaměstnanec, pracovní poměr nebyl ukončen.