Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Rodinné právo
upavuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a vztahy při náhradní výchově dětí.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Občanské právo
zahrnuje právní normy o majetkových záležitostech fyzických a právnických osob.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Pracovní právo
je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které s výkonem práce souvisejí.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Soudní právo
zahrnuje procesní právo ústavní, občanské, trestní a správní.
Procesní právo občanské a trestní stanoví postup při soudním řízení. V trestním právu i postup vyšetřování trestných činů před zahájením soudního řízení.
Správní soudnictví je přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem.
1 1 1 1 1 Hodnocení 1.50 (2 hlasů)
Ústavní právo
jsou ústavní normy o uspořádání a řízení státu, o nejvyšších orgánech státní moci a správy.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Správní právo
upravuje organizaci a činnost státního administravního aparátu.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Trestní právo
vymezuje, která jednání jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Finanční právo
se zabývá peněžními záležitostmi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Obchodní právo
jsou speciální normy o podnikatelských majetkových vztazích.