Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědil jsem po otci podíl v s. r. o. Kdo dává rejstříkovému soudu podnět ke změně v obchodním rejstříku? Já, jednatel s. r. o. nebo notář? Pokud já, co vše k tomu potřebuji? Předem děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem předseda správní rady o. p. s. Naše společnost přesouvá své sídlo ze soukromé adresy v Brně na virtuální adresu v Praze. Jsme zapsáni u krajského soudu v Brně. Jak máme postupovat ve věci přesunu pod pražský městský soud? V červnu 2020 máme valné shromáždění, kde se schválí nový statut společnosti (adresa) a zvolí se členové správní a dozorčí rady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vládní návrh Zákona - poslanecký tisk 807/0 se týkal rovněž jednání správních orgánů právnických osob: (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S. r. o. chce vstoupit do likvidace. Budovu, kterou má v majetku byla vložena při vzniku s. r. o. jako vklad jedinými vlastníky (manžely). Tehdejší hodnota byla 1.500.000 Kč. Technicky zhodnocena o 900.000 Kč. Dnešní zůstatková cena 800.000 Kč. Dnešní cena podle znalce je 10.000.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jednatel a společník FunBricks s. r. o. , pořádající kroužky pro děti ve školách. Kvůli koronavirové situaci jsem se ocitl v situaci, kdy nebudu schopen platit své závazky (telefon, reklama na webových stránkách, daně atd.). Na účtu firmy mám cca 3.000 Kč. Také hrozí, že rodiče budou chtít vrátit uhrazenou částku za neproběhnuté kroužky, na což také nebudu mít peníze.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám krátkou dobu firmu (jsem jednatelem a majitelem), mám jen 8.700 Kč měsíčně, firmu provozuji sám a moc výdělečná zatím není. Nyní je špatná situace s koronavirem a já se nechal zatím zaměstnat v jiné více funkční firmě na HPP (Amazon) přímo na svou osobu, abych přečkal tuto situaci a mohl platit poplatky, atd.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním ze 100% s. r. o. Můj bývalý přítel je bohužel jediným jednatelem. Chci jeho jednatelství zrušit. Tento člověk vůbec se mnou nekomunikuje a nelze se s ním na ničem domluvit. Jak zjistím, kde všude je někomu zavázán a má podepsané smlouvy? Dle informací nejspíš na toto s. r. o. provozuje restauraci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o sdělení jaký postih může nastat, když firma nedodrží zpravodajskou povinnost, kterou stanoví Zákon 89/1995 Sb. , o státní statistické službě. Podotýkám, že se jedná o stavební firmu s 24 zaměstnanci, vlastní vozový park. Pro zpracovávání statistické agendy nemáme pracovníka. Děkuji předem za informaci. Elena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s přítelkyní již delší dobu v bytě v Praze. Já jsem pracující na hlavní pracovní poměr + pracuji na dohodu o provedení práce ještě v jiné společnosti. Ona bude studovat ještě 3 roky (2020-2023) VŠ a pracuje na poloviční úvazek. Chodí asi 5x měsíčně do práce. Chtěli bychom se vzít, jenže se bojíme, aby přítelkyně nepřišla o alimenty, které dostává od obou rodičů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme nezisková organizace. V orgánech máme zvoleny členy, přičemž členem může být pouze právnická osoba. Právnickou osobu pak zastupuje fyzická osoba, a to buď osoba, která je právnickou osobou k zastupování určena, anebo statutární zástupce fyzické osoby.