Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem provozovatelem online bazaru, žádné funkce nejsou zpoplatněny, celkově projekt není nijak monetizován, tudíž negeneruje žádný příjem, přestože v budoucnu je možnost následného zpeněžení. Jsem povinen v současném stádiu vlastnit živnostenské oprávnění? Kdo a jakým způsobem posuzuje, zdali je účelem dosažení zisku? Předem děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystám se založit webové stránky, na kterých chci nabízet hudební nahrávky ke stažení za poplatek. Nebude se jednat o klasický eshop, ale o webové stránky, na kterých bude napsáno něco ve smyslu: "pokud máte zájem o nahrávku této skladby, prosím kontaktujte mě emailem, služba je zpoplatněna".

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych na vás dotaz ohledně prodeje společnosti pravděpodobně v rámci daňového dotazu. Jsem jednatelem a společníkem ve společnosti s ručeným omezeným se základním kapitálem 100.000 Kč, který je 100% splacen. Mám možnost odprodat společnost skrze zprostředkovatele za 80.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci začít podnikat jako realitní makléř, pouze jako fyzická osoba na OSVČ. Prosím vás, po dokončení zprostředkovaní realitních služeb, u dokončené zakázky jaké doklady musím dle zákona archivovat jako fyzická osoba podnikající na OSVČ? A na jak dlouho musím mít archivace dokladu? Děkuji za vaši odpověď. S pozdravem Daniela.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem předseda SR o. p. s. Potřebujeme přesunout sídlo společnosti a po schválení na VS nás soud vyzval, že musíme doložit jejich souhlas se změnou v zakladatelské smlouvě. Chci se zeptat, jakým způsobem se řeší převod práv zakladatelů na jiné osoby, tak aby v budoucnu už nenastala podobná situace, ve které bychom museli obracet na zakladatele s takovouto žádostí (nebo v podobných situacích).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědil jsem po otci podíl v s. r. o. Kdo dává rejstříkovému soudu podnět ke změně v obchodním rejstříku? Já, jednatel s. r. o. nebo notář? Pokud já, co vše k tomu potřebuji? Předem děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem předseda správní rady o. p. s. Naše společnost přesouvá své sídlo ze soukromé adresy v Brně na virtuální adresu v Praze. Jsme zapsáni u krajského soudu v Brně. Jak máme postupovat ve věci přesunu pod pražský městský soud? V červnu 2020 máme valné shromáždění, kde se schválí nový statut společnosti (adresa) a zvolí se členové správní a dozorčí rady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vládní návrh Zákona - poslanecký tisk 807/0 se týkal rovněž jednání správních orgánů právnických osob: (1) Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)

S. r. o. chce vstoupit do likvidace. Budovu, kterou má v majetku byla vložena při vzniku s. r. o. jako vklad jedinými vlastníky (manžely). Tehdejší hodnota byla 1.500.000 Kč. Technicky zhodnocena o 900.000 Kč. Dnešní zůstatková cena 800.000 Kč. Dnešní cena podle znalce je 10.000.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jednatel a společník FunBricks s. r. o. , pořádající kroužky pro děti ve školách. Kvůli koronavirové situaci jsem se ocitl v situaci, kdy nebudu schopen platit své závazky (telefon, reklama na webových stránkách, daně atd.). Na účtu firmy mám cca 3.000 Kč. Také hrozí, že rodiče budou chtít vrátit uhrazenou částku za neproběhnuté kroužky, na což také nebudu mít peníze.