Počet stránek ve webu: 43.166

změna využití dlouhodobého majetku