Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na jaře 2023 jsem podávala žalobu o určení otcovství, svěření dítěte do péče a vyměření alimentů na syna, narozeného v lednu 2023. Na první jednání se expartner nedostavil. Na druhé jednání ano. Řekl soudu, že se necítí být otcem a o dítě nemá zájem. Byli nařízeny testy DNA. Ještě před provedením testu jsem podala Zpětvzetí žaloby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Obracíme se na Vás s žádostí o informaci, týkající se URČOVACÍ ŽALOBY. V podstatě se jedná o kuriózní případ z amatérského sportu a navíc mezi seniorskou veřejností. Zjišťovali jsme, zda by případ mohla vyřešit amatérská arbitrážní komise, nebo příslušná instituce, zabývající se amatérským sportem. Doposud nikoliv. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka vyřešení případu určovací žalobou. Jde o následující:

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Mám problém s právní firmou, která mě zastupuje. Nebyl jsem spokojen s advokátem, který byl přiřazen k mému případu, a tak jsem několik měsíců nazpět požádal hlavního partnera, aby ho vyměnil. Hlavní partner souhlasil a účastnil se soudního jednání. Nicméně tři týdny před dalším jednáním mi předchozí právní zástupce poslal e-mail, ve kterém uvedl, že hlavní partner má kolizi a nemůže se účastnit jednání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych pomoc při sepsání žaloby na společnost PM motopůjčovna s. r. o. zastoupenou panem Michalem Putnou z důvodu nedodržení smlouvy (dárkový poukaz) a také nekomunikace již od února 2023. Nevyzvednutí doporučeného dopisu v dubnu 2023, nevyzvednutí výpovědi smlouvy v květnu 2023.   Vzor žaloby jsem našla na internetu, ale jsou tam pasáže, kde nevím, co napsat. Děkuji a s pozdravem Milada.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně rozdělení SJM po rozvodu. Soudkyně vynesla rozsudek tak, že nemovitost pořízená za dobu trvání manželství připadne manželovi bývalému, avšak hypoteční úvěr na tuto nemovitost nám oběma. Soudkyně absolutně ignorovala rozsudek nejvyššího soudu číslo 22Cdo 753/2020, kde se společný dluh vzniklý v souvislosti s pořízením věci, která je předmětem vypořádání, považuje za mimořádnou okolnost a měl by být přikázán tomu, komu bude přikázána nemovitost.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před nedávnem jsem podala předžalobní výzvu a později žalobu na určení otcovství. Poté, kdy mi přišlo předvolání k soudu, se protistrana ozvala s tím, že soud nechce a souhlasí s testem určení otcovství. Bohužel jsem se mezitím dozvěděla, že advokátka, které jsem v souvislosti s touto záležitostí udělila plnou moc, už v dané kanceláři nepracuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o názor - je v praxi u soudu nepřijatelné zapírání příjmů matkou za účelem získat vyšší výživné? Proběhl soud o stanovení formy péče o dítě, několik stání. Matka dle její výpovědi pobírá rodičovský příspěvek, otec doložil své příjmy z podnikání a vždy výživné bez výhrad platil. Soud nyní rozhodl o střídavé péči. Dnes (17.04.2023) se matka odvolala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nad 12 letým klukem byla soudem pravomocně nařízena ochranná výchova z důvodu nadměrného páchání činnosti jinak trestné. Vykonává ji od září r. 2022, nyní s ohledem na to, že se výrazně zlepšil a posunul, zvažujeme z pozice OSPOD buď nad zrušením či přeměnu na ústavní výchovu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Advokát špatně sepsal žalobu (důkaz je v rozsudku) a způsobil mi tím škodu 400.000 Kč.
1) Mohu požadovat způsobenou škodu po advokátovi?
2) Jak ji mohu vymoci, nedokážu se s advokátem soudit a spor vyhrát.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych Vás poprosila o radu ohledně vypořádání spoluvlastnického podílu. Nezletilý syn (15 let) je 1/2 vlastníkem nemovitosti. Druhou půlku vlastní jeho teta. Pro nepřetržité problémy, jak s nemovitostí, tak vztahové (kdy se absolutně nejsme schopni domluvit na ničem, ještě v nemovitosti probíhají vulgární hádky), jsme se rozhodli podat k soudu žalobu ohledně zrušení spoluvlastnického podílu.