Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

U správního soudu jsem žalovala prostřednictvím advokátky obec, která v novém územním plánu zařadila můj stavební pozemek pro RD jako veřejné prostranství a zároveň stanovila v ÚP minimální plochu stavebního pozemku 900 m2. Žaloba byla špatně zpracována, advokátka žádala pouze zrušení veřejného prostranství a nežádala zrušení 900 m2, neboť můj pozemek je menší.

Správní soud zaslal stanovisko obce k žalobě mé advokátce, která ale neodpověděla a tak nevyvrátila uvedené nepravdy, zejména, že omezení 900 m2 platilo i v minulém ÚP a tedy, že nebylo možno stavět. To je nepravda, na stavebním úřadě probíhá územní řízení, které bylo nyní přerušeno do konce roku 2024. Soud vyhověl žalobě a zrušil veřejné prostranství. Protože však pozemek nesplňuje požadavek 900 m2 nelze na něm stavět. Tím jsem poškozena, pozemek má výrazně nižší hodnotu. Lze uplatňovat pro tento případ náhradu škody u advokáta z jeho pojištění? Co je k tomu zapotřebí, znalecký posudek ceny pozemku? S pozdravem Květoslava.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže dotyčná advokátka splnila svůj závazek pouze zčásti, může samozřejmě odpovídat za újmu, která Vám v této souvislosti vznikla (vznikne). Není však ani zdaleka jisté, jaká škoda Vám vlastně vznikla a zda lze mezi opomenutím advokátky a touto škodou nalézt vztah příčinné souvislosti. Sama skutečnost, že advokátka by do žaloby zařadila oba Vaše požadavky, totiž neznamená, že byste v obou případech zaznamenala procesní úspěch.
Existuje-li ještě možnost podat novou žalobu (tentokrát pouze na požadavek územního plánu na minimální velikost stavebních pozemků), doporučuji Vám po advokátce požadovat, aby tuto žalobu podala (a to bez nároku na odměnu, resp. s nárokem na sníženou odměnu, jelikož se jedná o úkony, které měla dle Vašich instrukcí provést již dříve).
Vyjde-li najevo, že samostatnou žalobu na druhý požadavek územního plánu (minimální velikost stavebních pozemků) již podat nelze, mohla byste se po dotyčné advokátce domáhat úhrady rozdílu hodnoty pozemku jako stavebního a nestavebního (což by bylo nutné znalecky prokázat). Jak však uvádím výše, není jisté, zda s tímto požadavkem uspějete – bude však vhodné požadovat po dotyčné advokátce právě tento rozdíl hodnot pozemku (soud bude případně moci Váš nárok přiměřeně snížit).
S ohledem na poměrně nelehký způsob prokazování Vám v případném sporu s dotyčnou advokátkou doporučuji využít služeb jiného advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.