Počet stránek ve webu: 40.710

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne nemoci. Na neschopenku jsem šla z důvodu rizikového těhotenství (není vyloučeno z pojistného plnění) 8.9.2021. Bohužel od zaměstnavatele mi byl ukončen pracovní poměr, byl na dobu určitou, ke 30. 9.2021.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dnes (18.10.2021) mi byla zaslána projektová dokumentace PD k výstavbě vedle našeho pozemku, kdy po mně samozřejmě chtějí souhlas se stavbou. Náš pozemek vč. stavby je na parcele 304/39, kde na severní straně této parcely máme po celé šíři parkovací stání. Podle přiloženého souboru by nám po realizaci této varianty zůstala možnost využití pouze části stání (u parcely 304/89) a zbylá šíře by nám zůstala zablokována.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec (žijící) měl tři syny. Mě, druhý zesnul (má potomky) a třetího, kterému vzhledem k jeho minulosti a i jeho současnému chování nevěří. Rozhodl se přepsat nemovitost (ve které bydlí a která by se později stala předmětem dědictví) na moji osobu. Problémem je, že můj otec není již delší dobu mobilní a nedostane se z místa svého pobytu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat na otázku ohledně stavebního pozemku a zastavěné plochy rodinným domem. V naší územní studii se píše, že zastavěná plocha rodinným domem může být maximálně 20%, což je v pořádku, ale narazili jsme na problém, ze kterého nemůžeme určit, jak to v našem případě vlastně je.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

09/2020 mi zemřel tatínek a chtěla bych vědět příčinu. Vzhledem k tomu, že byla provedena zdravotní pitva se se mnou nechce nikdo bavit. Dá se to nějak obejít? Může mě nechat do pitevního protokolu podívat jeho praktický lékař, který o něj zažádal na mé náklady?

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (4 hlasů)

Vlastním na vesnici pozemek zahrady. Můj pozemek je v současné době přístupný jediným způsobem, a to přes pozemek ve vlastnictví obce. Obecní pozemek pro přístup není vedený jako komunikace, je to ostatní plocha (jiná plocha) a fyzicky se jedná o zatravněnou plochu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nabízíme krátkodobý pronájem chaty zkolaudované k osobní (individuální) rekreaci. Můžu takto zkolaudovaný objekt pronajímat? Živnostenský úřad po mně požaduje otevření živnosti ubytovací služby, i když toto není můj hlavní příjem a zároveň chatu chce definovat jako provozovnu, tudíž označení provozovny a kolaudační rozhodnutí o tom, že objekt může být využíván ke krátkodobému pronájmu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dovoluji si Vás požádat o vzor dokumentu Společenské záruky za vězně. Jsem starobní důchodce a tu žádost budu připravovat za neziskový spolek. Tak věřím, že nám snad dokážete takový vzor darovat. S pozdravem Josef.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mé matce zemřel manžel (můj otčím) a v době jeho úmrtí byla i má matka v nemocnici. Poprosila tedy o zařízení pohřbu a souvisejících záležitostí syna svého zesnulého manžela z prvního manželství. Syn pohřeb zařídil a byli domluveni, že má matka, až se dostane z nemocnice, vyzvedne si urnu s pozůstatky a manžela pochová do hrobu v místě jejich bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je vážně nutné dodatečně dělat kolaudaci domu po 35 letech (z roku 1985). Máme dva domy, u obou jsme našli stavební povolení, ale doklad o provedení kolaudace ne. Stavby jsou postavené již dávno. A nyní si nějaký úřad vzpomněl že nemá potvrzení o kolaudaci.