Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused z chalupy, který nás stále za něco udává (nesousedíme pozemky přímo) nechal bez mého vědomí a účasti geodetickou firmou zaměřit můj nový plot a zjistil odchylku 35 cm v nejširším místě. Stavební úřad mi nařídil do měsíce odstranění stavby z cizího pozemku. Majitel zastavěného pozemku nemá problém, plot mu nevadí, zabraná plocha ve tvaru trojúhelníku dle měření je cca 3m2.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V prosinci 2022 mi zemřel otec. Na soudním lékařství mi řekli, že mi mohou dát pitevní zprávu, ale je to zpoplatněné. Pokud požádá praktický lékař zemřelého, je to zdarma. Telefonicky jsem požádala praktického lékaře o pitevní zprávu. Byl arogantní s tím, že "chci na svém tatínkovi ušetřit." To jsem příliš nepochopila, protože nevidím důvod, proč vydávat zbytečně peníze, které potřebuji (jsem matka samoživitelka s dvěma dětmi a vysokou hypotékou).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má Česká kancelář pojistitelů povinnost doručovat do datové schránky fyzické osoby, pokud je zřízena, a upřednostnit tak datovou schránku před adresou trvalého bydliště? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem schválení stavebního záměru na stavební úpravy, přístavbu a nástavbu rekreačního objektu. Pro oblast, kde bude probíhat stavební úprava tohoto objektu hrozí, že zde bude vyhlášena aktivní záplavová zóna (již se řeší). Zde jsou pak povoleny úpravy, při nichž zůstane zachováno vnější půdorysné i výškově ohraničení stavby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve smlouvě se základní soukromou školou je uvedeno:
4.2.2 Smlouva zaniká na základě písemné výpovědi ze strany rodičů, i bez udání důvodu, doručené řediteli nejpozději 31.10. příslušného školního roku s účinností k 1.1. příslušného školního roku, anebo nejpozději do 15.6. příslušného školního roku s účinností k 1.9. následujícího školního roku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych zastřešit zpevněnou plochu na svém pozemku. Katastrálně jde o stavební parcelu. Zastřešení by končilo na hranicích mého pozemku a jde o účelové zastřešení proti zatékání dešťové vody do sklepů. Jednalo by se o lehkou dřevěnou konstrukci pokrytou kanadským šindelem.   Bohužel mám problémového souseda a tak potřebuji radu jaká povolení nebo souhlasy musím obstarat. Předem děkuji za ochotu Maxmilián.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. , o základním vzdělávání může ředitel školy zařadit žáka do třídy nebo skupiny žáků s rozšířenou výukou některého předmětu nebo skupin předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na základě posouzení nadání a předpokladů žáka a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studovala jsem bakalářské studium 4 roky, ale neukončila jsem jej. Poté jsem ještě studovala 2 semestry na jiné fakultě, které jsem si už platila. Momentálně jsem nastoupila ke studiu 5letého magisterského studia - budu platit celé studium poplatek a nebo budu 2 roky osvobozena od poplatků - v rámci 5+1?   Škola mi oznámila, že budu platit cele magisterské studium, ale na fórech jsem vyčetla, že bych měla být na 2 roky osvobozená od těchto poplatků. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píši Vám s dotazem na stavební deník, který jsme bohužel během stavby viděli naposledy někde ve třetině. Dopředu řeknu, že jsme neměli stavební dozor, ale deník na stavbě po dobu stavby k dispozici nebyl. Což samozřejmě není jak dokázat a jako laici jsme proti tomu během stavby nevznesli písemnou žádost. Stavba byla zpožděná o tři měsíce, což nám velmi zkomplikovalo bydlení, jelikož jsme měli v pronájmu výpovědní lhůtu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám na domě bezpečnostní kameru, která kromě mého majetku snímá i okolí a tedy i veřejný prostor. Kamera je viditelná nicméně nemám nikde explicitně označeno, že prostor je snímán kamerou. Bydlím nicméně ve městě, kde při vjezdu do centra je viditelná značka o monitoraci centra kamerami.