Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče vlastní pozemek v centru obce, který je v současnosti užíván jako zahrada. Pozemek má více sousedních vlastníků. Územním plánem obce se jedná o pozemek určený k zástavbě. Pozemek sousedí částečně s vlastníkem pozemku, který si v létě 2021 nechal zbudovat betonové oplocení převyšující výšku 2 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Poslední dva týdny (nyní 19.12.2021) mne zastavují policisté, když jezdím autem a vyptávají se mne na drogy (opiáty před jízdou, hlavně marihuanu), pokaždé podstoupím testy s negativním výsledkem. Když se to stalo poprvé, vypadalo to následovně. Přijel jsem na dvůr ke svému bytu, zaparkoval auto a chcípl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 1.1.2021 je povinností tuzemských dovozců nebo distributorů (i ze států EU) ohlašovat dovážené nebezpečné chemické směsi dle zákona č. 350/2011 Sb. , potažmo NEPaR č. 1272/2008 dle přílohy č. VIII do evropského systému ECHA (systém PCN). Dosud se tak dělo přes server Ministerstva zdravotnictví - registr CHLAP, který byl v českém jazyce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji si stěžovat na vypracovaný znalecký posudek, kde je evidentně vyroben zápis, který nebyl nikdy ve zdravotnické dokumentaci. Jednak je špatně napsaná zdravotní pojišťovna pacienta a úplně neznámá lékařka se zde podepsala atd. Je tam toho více. Nikdo na to nereagoval na naše námitky. Kam tento znalecký posudek zaslat a kde si na tento lživý výtvor stěžovat, aby to někdo bral vážně?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě, zda může být únikové značení (fotoluminiscenční označení) umístěno na stropě (v sociálním zařízení)? Případně, podle jaké vyhlášky nebo zákona se musí člověk řídit při umístění tohoto značení (kde by bylo jasně napsáno, do jaké výšky a kde přesně musí být toto značení umístěno)? Ve výše uvedeném vládním nařízení je pouze v § 5 odst. 3 psáno:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při vyplnění žádosti o státní úvěr musím vyplnit čestné prohlášení, kde jako podmínka je: "v době podání žádosti není proti mě veden výkon rozhodnutí, není proti mě zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl jsem odsouzen pro trestný čin jehož skutková podstata souvisí s předmětem mé činnosti nebo pro trestní hospodářský čin nebo trestní čin proti majetku."

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním pozemek, který chci k výstavbě RD a je vedený jako orná půda plocha zemědělská a není v územním plánu, zatím pouze v územní rezervě. Obec už odsouhlasila změnu územního plánu, ale než se změna provede je možné na tento pozemek přivézt alespoň inženýrské sítě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné, aby mne zastupovala advokátní kancelář při korespondenci se stavebním úřadem ohledně odstranění drobné stavby na mém pozemku, provedené sousedem bez mého souhlasu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2019 si 3 letý syn rozříznul jazyk o lízátko pádem na hračku. Rána byla hluboká a nešlo zastavit krvácení, ale povedlo se. Byli jsme ošetření v nemocnici. Poslali jsme na Kooperativu veškeré dokumenty, protože syn je u nich pojištěný. Platbu za úraz jsme dostali. Nyní po 2 letech jsme zažádali o trvalé následky po tomto úrazu jazyka. Opět jsme byli za doktorem, který napsal posudek. Jedná se o jizvu, která nesrostla ideálně do roviny a syn má na jazyku výstupek a mezeru po řezné ráně.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před třemi lety (2018) mi zemřel otec a doposud nevím, kde je pohřben, jelikož mi to nechce jeho manželka sdělit. Teď mi bylo řečeno, že na to nemám právo, takže mi to zřejmě asi ani neřekne. Mám tušení, kde by mohl být, ale pokud jeho pohřbení nenahlásili, tím pádem to není nikde zapsáno, tak se to momentálně nemám možnost nijak dozvědět. Je tedy prosím nějaká právní cesta, jak tuto situaci řešit? Předem děkuji.