Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera je na brigádě v USA. Byla přijata na VŠ a k zápisu, který proběhne v době její nepřítomnosti škola požaduje plnou moc s ověřeným podpisem. Lze tuto plnou moc vystavit a ověřit v USA? Je nějaký jiný způsob? Děkuji Marta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda je možné obývat stavbu, která je v katastru nemovitostí vedena jako "jiná stavba", nebo je takovéto užívání stavby proti stavebnímu zákonu a hrozí postih? Mám na mysli trvale bydlení. Stavba je zanesena v katastru nemovitostí jako jiná stavba a původně sloužila jako garáž.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci jako fyzická osoba stavět malý, třípodlažní bytový dům s 10 byty bez výtahu. Chci se vás prosím zeptat, v jakém rozsahu, resp. co musím v projektu zohlednit v rámci vyhlášky č. 398/2009 Sb."Bezbariérového užívání stavby". Tedy chci se zeptat, zda se na mě tato vyhláška vůbec vztahuje, když stavím tento dům na svém pozemku a jako soukromá osoba, přičemž do pater v domě se stejně nikdo například na vozíku nedostane.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jakým způsobem si lze stěžovat na jednání dětského letního tábora vůči mým dětem. Například mi vrátili syna z tábora kvůli očkování, ačkoliv měl od lékaře potvrzení o výjimce a krajská hygienické inspekce mi to potvrdila. Jestli to jde přes nějakou asociaci provozovatelů, nebo jen občanským řízením. Nevím, jak postupovat. Děkuji. David.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám zřízené Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání u České Pojišťovny. V práci jsem si vzal jeden den home office, který mám zapsaný v dodatku k pracovní smlouvě. Řešil jsem nějaký hovor a po jeho skončení jsem odložil telefon na poličku v botníku na chodbě v bytě. Během pár minut jsem měl další hovor, ale než-li jsem ho stačil zvednout, telefon "odvibroval" z kluzké poličky na dlažbu a bohužel mu prasklo jak přední, tak i zadní sklo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017-2019 se neúspěšně snažím postavit chovatelské zařízení - voliéru na svém rozsáhlejším pozemku, přestože příslušný stavební úřad, tj. SÚ chovatelské zařízení povolil, dva příbuzní sousedé se odvolali kvůli hluku. Šlo to na odvolání a katastrální úřad olomouckého kraje rozhodnutí SU zrušil (příloha č. 1).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K mému domu a dvěma dalším vede příjezdová cesta vlastněná obcí, veřejná účelová komunikace celkové délky asi 300m, vznikla rozšířením původní vozové cesty na 3m asi před 30 lety (1989) a vysypáním drceným kamenem. Je umístěna kolmo ke svahu, takže na ni stéká dešťová voda, která byla sváděna pouze nedostatečně provedeným mělkým 10-15 cm hlubokým žlábkem a příčně přes cestu několika povrchovými žlábky každých asi 50 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

6.5.2019 jsem vyhrál soud s anglickou firmou se sídlem v Londýně. Jednalo se o rozsudek o neexistenci zástavního práva. Rozsudek byl Okresním soudem Plzeň-město zaslán k doručení na soud v Londýně a to s datem doručení 24.6.2019. Do posledního dne jsem při nahlížení do spisu nenašel nic o tom, že rozsudek byl v Anglii doručen.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Třetí osoba je majitelem areálu, na kterém se nachází hangár pro stání a údržbu / opravu jeřábů. Je to těsně vedle sousedova (asi 0,5 m) a 10 metrů od našeho pozemku (zahrady s rodinným domem). Hangár má rozlohu asi 10x7m. Soused o stavbě nevěděl a nikdo ho v rámci stavebního řízení (pokud nějaké proběhlo??? ) neinformoval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako OSVČ - hlavní činnost, platím minimální zálohy na zdravotní pojištění, tedy ZP a sociální pojištění, tedy SZ. Protože mám malé výdělky, chtěla bych uzavřít dohodu o pracovní činnosti, tedy DPČ s výdělkem cca 6-7.000 Kč měsíčně. Stane se tím moje podnikání automaticky vedlejší? Komu to musím oznámit a jak mám postupovat při placení ZP a SZ.