Počet stránek ve webu: 41.301

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebuji poradit ohledně této situace: Otec trpí Alzheimerovou chorobou a je prakticky vyřazen z normálního života (nemluví, nevyjadřuje se, je trvale upoután na lůžko) a je trvale umístěn v brněnském Alzheimer centru. V roce 2015, kdy otec byl ještě ve stavu “způsobilém” sepsali rodiče plnou moc o zastupovaní otce mojí matkou v jeho záležitostech s neomezenou platností.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera je ve druhém ročníku střední školy a dotaz se týká předmětu písemné elektronické komunikace. Učitelka dává dceři na vysvědčení "neklasifikována, " i když známky má, viz soubor. Učitelka se neřídí žádným průměrem a váhy známek ji také nezajímají. Dcera bude mít na vysvědčení jedničky a nějaké dvojky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímá mě, jaký termín má Česká lékařská komora na odpověď na moji stížnost. Doporučený dopis odešel 4.5.2022, dodnes nemám odpověď. Stěžuji si na lékaře, který mi dělal bypass ve stehně. Že se operace nepovedla, na to si nestěžuji. Ale když jsem k němu chodila na kontroly a neustále si naříkala na bolest, tvrdil mi, že bolesti jsou buď neuropatické (přitom doktor neurolog neuropatii vyloučil), nebo mě posílal k psychiatrovi, že ty bolesti mám v hlavě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Náš bytový dům č. p 720 v XXX byl postaven firmou LET na jejím pozemku pro zaměstnance v roce 1952. Během konkurzu firmy byl zapsán pozemek p. č. 1472 a vytyčen až po zeď našeho domu č. p. 720 novým soukromým vlastníkem pozemku. V důsledku této změny se římsa domu č. p. 720 (nyní ve vlastnictví SVJ) s částí střechy, okapy a nově zateplením nachází nad soukromým pozemkem p. č. 1472.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dala by se tato situace popsána níže chápat už jako podjatost SÚ? Parcela, na které chceme stavět RD, není přímo napojena na veřejnou komunikaci. Abychom ji napojili, musíme postavit mostek (kladné stanovisko od povodí Moravy i vodoprávního úřadu máme), souhlas s městem o napojení a sjezdů na veřejnou komunikaci máme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám problém ohledně cesty k pozemku a nevím jaké pravomoci mám jako stavebník této cesty a jaké ne. Mám pozemek okolo, kterého vede cesta. Tato cesta je na soukromém pozemku, ale stavebníkem té cesty jsem já. Cesta je schválena jako veřejně účelová, ale prozatím není zkolaudovaná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn byl na operaci slzných kanálků (endoskopicky zavedena hadička) v 5-ti měsících života. Po pár dnech hadička zmizela, lékař mi vynadal, že jsem dítě neohlídala. Vyžadovala jsem podrobnější vyšetření oka + dutin nosních, ale byla jsem označena za hysterickou matku. Dle primáře Odehnala (FN Motol oční klinika - děti) možnost, že by hadička někam odplula a zapouzdřila se, nebyla připuštěna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od kanceláře pojistitelů mi došel dopis, že musím zaplatit 3.600 Kč za dobu co jsem neměl uzavřenou zákonnou pojistku na vůz, a to od 1.1.2022 do 14.4.2022. Dopis došel v květnu 2022, ale na voze byla pojistka ukončena již 20.12.2020. Kde došli k takovému datu? Není to již po roce promlčené? Děkuji Bohuslav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda je možné zapsat RD, dokončený cca v roce 1975, dodatečně do katastru nemovitostí, když u této nemovitosti neproběhlo kolaudační řízení a pokud to je možné, za jakých podmínek. Děkuji za odpověď. Daniela.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused se rozhodl vybudovat nové železné schodiště z balkonu řadového domu v těsné blízkosti mého pozemku (asi 30cm od našeho společného plotu). Naše balkony (domy) přímo sousedí, tedy jde i o ztrátu soukromí. Musí mít ke stavbě můj písemný souhlas? Musí mít nějaké jiné povolení? Pokud někdo již takové schodiště má v podobném řadovém domě již 15 let s povolením sousedů, musí hlásit stavbu na stavebním úřadě? Děkuji.