Počet stránek ve webu: 38.729

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme rodinný dům a se sousedy plot (který byl odsouhlasen bývalým majitelem), teď se sem vedle nás do baráku nastěhovala majitelka a chce opravdu hned vedle našeho plotu postavit si svou dvoumetrovou betonovou zídku, ale s tím, že my už nebudeme moci mít možnost údržby našeho plotu z jejich strany. To že se plot už nemusí ohlašovat ani na stavebním úřadě ani na územním rozvoji vím (bohužel mi oba úřady řekli, že za staré éry by to nikdy nedovolili).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

07/2018 mi byl odebrán ŘP na místě za pozitivní test na amfetaminy. Krevní rozbor trval 3,5 měsíce, hodnoty pod hranicí - ŘP byl vrácen. 03/2019 test pozitivní - Amfetamin 16, Metanfetamin 88. Byla jsem podat vysvětlení, doznala se k užití drogy na party v pátek a sobotu. Pondělí jsem byla chycena PČR.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve stavebním povolení mám povoleno 150 m2 RD. To jsem splnil avšak jsme k domu přistavěli ještě nezastřešenou terasu velikosti 22 m2. Úřad zatím nereaguje na žádost o přidělení čísla popisného, tedy č. p. již měsíc a půl. Lze očekávat problémy stran nutnosti provedení změny stavu před dokončením? Děkuji, Ctibor

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně pomoci s mým případem. Nezabývala jsem se tím dříve, ale nyní zjišťuji, že mi jednání a přístup paní primářky značně zkomplikovalo život, a doplácím na to ze všech stran, ale díky Vítkovické nemocnici budu snad v pořádku, dost mi pomohli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na pozemku RD jsem v r. 2017 postavil „Hospodářské stavení u rodinného domu“, které bylo jako hospodářské stavení zkolaudováno (viz příloha). Kolaudace proběhla v září 2017. V současnosti chovám v jedné místnosti hosp. stavení papoušky. Sousedé chov papoušků v interiéru hosp. stavení napadli s odůvodněním, že pro chov papoušků nebylo hosp. stavení zkolaudováno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused stavebník začal s přestavbou rodinného domu, tedy RD 2006. Stavba měla být dokončena 31.12.2008. Stavba je užívána, nebyla zkolaudována a nebyla dokončena. Rovněž nepožádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby, dle tvrzení stavebního úřadu. 1. srpna 2017 požádal o změnu stavby před dokončením. Podklady k vyjádření pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby jsem obdržela 21.3.2019. Jedná se o stavbu dalšího patra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.5.2019 mi bylo doručeno „Usnesení o zastavení řízení“ o dodatečném povolení stavby souseda. Situace: 2017 jsem zjistil, že nám počíná praskat nosné zdivo domu, ve kterém bydlíme. Když jsem se začal podrobněji zajímat o příčinu, uvědomil jsem si, že to může být způsobeno ujížděním terénu. Soused má vestavěn ke své chalupě přístavek, pro který byl vybrán cca ve vzdálenosti dvou metrů terén do hloubky cca 3,1 m od úrovně terénu u našeho domu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si postavil přístřešek na skladování dřeva o rozměrech přibližně 30 x 2 m (betonová podlaha, sloupky z lešenových trubek, střecha z vlnitého eternitu vyspádovaná na můj pozemek bez okapu). Dlouhá stěna je přesně na hranici pozemku a je tvořena již zmíněnými trubkami zabetonovanými v zemi a drátěným plotem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můžeme se bránit chystané výstavbě střešních oken do našeho soukromí podle 22 let starého stavebního povolení? 2016 jsme koupili původní statek na vesnici a trvale v něm bydlíme. Na jižní hranici našeho pozemku (dvora) stojí ve vzdálenosti 8 m rovnoběžně s naším domem sousední statek, který je od roku 2005 neužívaný. 2018 nám soused přišel oznámit, že bude dům rekonstruovat podle st. povolení z roku 1997, podle něhož má povolena střešní okna směrem do našeho dvora, a dále hodlá oproti st. povolení udělat změnu před dokončením – místo některých střešních oken chce postavit do našeho dvora vikýř.

3 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Obracím se na Vás s následujícím problémem. Obdržela jsem od podniku ČEZ distribuce žádost, abych na svém odběrném místě v elektroměrovém rozvaděči nahradila staré vodiče s poškozenou izolací novými. Jedná se o chatovou oblast. Pozvala jsem na místo elektrikáře. Ten konstatoval, že skříňka zbudovaná v 70. letech minulého století je již ve velmi špatném stavu (vlhkost, koroze, staré jističe i propojovací vodiče) a nestačí jen vyměnit vodiče s poškozenou izolací.