Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, kdy mi soused vyhrožuje tím, že na mě pošle svého agresivního psa. Již v minulosti jsme čelili útokům tohoto psa, který chodí bez vodítka a košíku a napadá jiné psy - i toho našeho. Majitele psa jsme na toto chování upozornili jak slovně, tak písemně slušnou cestou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše škola vstoupila v září 2023 do registru, na pracovní výchovu dětí užíváme dílnu, která není součástí prostor školy, ale je součástí budovy, ve které sídlí spolek XXX, který je zřizovatelem školy. Děti v dílně pracují zhruba 1 hodinu týdně. Zajistili jsme perfektní osvětlení, bohužel je místnost v suterénu a proto nemá venkovní osvětlení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V listopadu 2022 jsem koupila pozemek, kde nebyla přípojka na elektřinu a je zažádáno. Pozemek je určen pro trvalé bydlení a je v zástavbě obce. Elektro kancelář, která dostala elektro projekt na starost tak původně řešila se sousedem co má novostavbu, ale ten nesouhlasil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně pravidel k umísťování staveb v ochranném pásmu lesa. Vlastním pozemek, který byl až do roku 2016 stavebním. Tehdy jej bez našeho vědomí obec svým prvním územním plánem změnila na nestavební – soukromá zeleň vyhrazená - zahrada s možností umístit stavbu pro skladování výpěstků, úschovu zahradnického nářadí a krátkodobý úkryt před nepřízní počasí do výměry 20m2 a výšky 3m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda mám šanci uspět (a pokud zde vůbec je právní opodstatnění), kdybych podala žalobu na chování paní ředitelky ve státní MŠ.   Primární konflikt vznikl na základě toho, že prý porušuju školní řád tím, že při odchodu ze školky zadává můj syn kód k odblokování dveří. Ředitelce jsem na její obvinění sdělila, že takové nařízení je protiústavní (omezování osobní svobody tím, že nám diktuje, jak odcházet ze školky).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem stavební pozemek. Se stavbou domu jako takovou by nebyl problém. Jen mi bylo na stavebním úřadě řečeno, že je tam špatný příjezd, tudíž je třeba udělat projekt na příjezd. Příjezd vede ze silnice 1. třídy a napojuje se na obecní zpevněnou cestu, která je dlouhá asi 3 km. Na stavebním úřadě mi dále řekli, že v případě úpravy sjezdu budu muset udělat opravu sjezdu z obecní cesty na silnici 1. třídy na vlastní náklady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povolenou stavbu rodinného domu. Povolování trvalo 1 rok. Nebydlím v místě stavby, dojíždím z daleka. Stavbu mám povolenu pro stavbu dodavatelským způsobem. Spoustu věcí jsem schopen si zařídit sám. Od právnické osoby jsem si vypůjčil mobilheim a umístil na vlastní, vedlejší pozemek. Měl by sloužit k přespání a jako sprcha a WC.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním v soukromém vlastnictví budovu sloužící jako zdravotní středisko, ve kterém mám byt, garáž, sklepy, zahradu. Na zdrav. středisku skončila ordinace zubaře, 3 roky nelze sehnat dalšího, stejně asi 30 roků nefunguje část pro Červený kříž a zřejmě se chystá skončit i dětský lékař. Zůstává tedy jedna ordinace.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s dotazem ohledně nezaplacené platby povinného ručení ČKP. Maminka žila několik let s přítelem z Ukrajiny. Měl na jejím trvalém místě pobytu zřízeno povolení k přechodnému pobytu (začátek v r. 2016), na základě tohoto přechodného povolení k pobytu si v ČR zakoupil vozidlo. Jako korespondenční adresu uvedl adresu maminky, platil vždy vše v pořádku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně limitů, máme pozemek určený jako REKREACE VEŘEJNÁ - rekreace veřejná. Jsou zde ovšem limity RBC a záplavové území. Dotaz zní, když nám odbor územního plánování dal zamítavé stanovisko, kvůli záplavovému území a RBC. A my máme kladné stanovisko životního prostředí k RBC a kladné stanovisko vodoprávního úřadu a také stanovisko povodí.