Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká vysokoškolského zákona a poplatků spojených se studiem, rád bych si ověřil, že jsem tento zákon pochopil správně.
1) Je pravda, že poplatek za další studium byl zrušen? Tedy pokud budu studovat v dalších bakalářských či navazujících magisterských studiích, nebude tento poplatek uplatňován?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může nájemník koupit v rámci privatizace obecní byt (Praha), když vlastní jinou nemovitost určenou k trvalému bydlení?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně roušek v obchodě mimo nouzový stav. V případě, že není vyhlášený nouzový stav, má právo mě prodavačka neobsloužit v obchodě bez roušky a popřípadě jak se můžu bránit, či popřípadě kam podat stížnost. Předem děkuji za odpověď Karlíček.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při rekonstrukci bytu plánujeme zbourat betonovou příčku o tloušťce 80 mm. Údajně by se nemělo jednat o nosnou příčku, tudíž bychom to nemuseli řešit jako stavební povolení, jelikož by to neměla být společná část společenství vlastníků. Dá se definovat dle výkresu, zda tomu tak je nebo ne? Děkuji. Gustav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme karavan, který bychom chtěli na zimu "zaparkovat" v kempu (plocha určená pro karavany). Našli jsme však článek https://www.pribram.cz/clanek/pozor-na-umisteni-obytneho-privesu-na-pozemku-stavebni-urad-by-vas-mohl-pokutovat/17355/, dle kterého bychom museli takové zaparkování konzultovat na stavebním úřadu a žádat povolení. Je tato informace pravdivá? Děkuji za informaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během i po dešti z kanálu před naším domem vytéká splašková voda, která se rozlévá před našimi vraty a při prudkých deštích zaplavuje část našeho pozemku, kde bydlíme v rodinném domu. Toto se děje po několik let přibližně 3-4x do roka. Problém jsme předali společnosti, která se stará o místní vodovody a kanalizace, ale dle jejich vyjádření se během deště do stokové sítě dostávají i srážkové vody čemuž nelze zabránit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V lednu 2020 zemřela moje dcera. Nebyla vdaná, takže veškerý její majetek zdědily její dvě nezletilé děti (3 roky a 7 let). Jejich zákonným zástupcem je jejich otec. Součástí zděděného majetku je i osobní automobil, který byl již přepsán na děti a jako provozovatel byl uveden jejich otec.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka je zapsaná ve smlouvě o pronájmu zahrady - tím se stala členem základní organizace českého zahrádkářského svazu. Mohu ji já nahradit či zastoupit, pokud mám úředně ověřenou plnou moc (tu mám), ve všech záležitostech týkající se pronajatého pozemku? Tedy se můžu zúčastnit i jednání výboru, pokud o to požádáme?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do konce ledna 2020 jsem byl studentem VUT v Brně. Po pátém semestru jsem studium ukončil a přihlásil se na úřadě práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání. Práci jsem si našel sám a k 1.4.2020 jsem si zařídil živnostenský list a programuji pro firmu. Zároveň jsem si podal přihlášku na další VŠ, kde jsem od 26.8.2020 nastoupil do prvního ročníku k řádnému prezenčnímu studiu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelka rekreační chaty v obci Rabyně – Měřín na Slapské přehradě. Sousední majitel přišel s návrhem na rozšíření své chaty s tím, že svou původní stavbu celou rozebere a ponechá pouze základovou desku, pokud bude vyhovovat z hlediska statiky. Jeho současná chata je o rozměrech 5,60 x 3,90 metrů.