Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše stodola hraničí ze tří stran se sousedovým pozemkem. Nyní jsme zjistili, že soused zaváží svůj pozemek hlínou a bez našeho svolení podkopal zeď okolo naší stodoly a udělal betonovou zeď a svůj pozemek zvedl o 1,5 m do výšky. Z čelní strany utvořil betonovou zeď a z bočních pouze přibil nějakou folii (bez našeho souhlasu).

Dotaz: Je třeba na takové povrchové úpravy, při kterých mám obavy, že množství hlíny, které naváží, okolo naší stodoly, může ohrozit její statiku, povolení? Případně i zda měl soused žádat stavební povolení na takové úpravy, jako je betonová zeď, která bude do budoucna bránit případným opravám naší stodoly a jak teď případně postupovat? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dle staré stavebněprávní úpravy (používané do 30. 6. 2024) i podle nové stavebněprávní úpravy (používané od 1. 7. 2024) není žádné povolení stavebního úřadu zapotřebí, pokud se jedná o tyto terénní úpravy:
"terénní úprava do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemku, který nemá společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím"
Ve Vámi popisovaném případě je ovšem důležité, že soused vybudoval rovněž opěrnou zeď. Je-li tato opěrná zeď vyšší než jeden metr, byl soused povinen získat nejdříve příslušné veřejnoprávní přivolení stavebního úřadu (bez něj se pravděpodobně jedná o tzv. černou stavbu). Je rovněž velmi podstatné, že svou stavební činností soused ohrožuje/poškozuje Váš majetek. Z tohoto důvodu Vám doporučuji pořídit fotodokumentaci sousedem vybudované opěrné zdi a terénních úprav a obrátit se v této věci na místně příslušný stavební úřad. Ten by měl provést kontrolu a dospěje-li k závěru, že jde o tzv. černou stavbu, zahájí řízení o nařízení odstranění stavby (v jehož rámci ovšem sousedovi umožní - samozřejmě za splnění předepsaných podmínek - požádat o dodatečné povolení stavby).
Pokud by Vám stavební úřad z nějakého důvodu nepomohl, mohli byste se bránit i soukromoprávní cestou (tedy podáním žaloby k soudu). Konkrétně dle § 1020 občanského zákoníku platí, že:
"Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků."
Bude-li nutné, abyste se bránili soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.