Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem zaměstnána jako soustružnice ve firmě s deseti zaměstnanci. Na svém pracovišti jsem sama, ostatní zaměstnanci jsou ve vzdálenosti víc jak 3 metry minimálně. Jako ochranné pomůcky při práci u nás platí ochrana sluchu a očí. Zaměstnavatel po nás požaduje nosit roušku i na svých pracovištích, přesto že jsme od sebe v dostatečných rozestupech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě situace Covid zavedl zaměstnavatel směrnici o nošení roušek na pracovišti. Stává se tímto nošení či nenošení roušky pracovně právní spor? Dostala jsem písemnou výtku poté, co mi majitelka komentovala příspěvek na fcb a pár lidí s ní nesouhlasilo. Samozřejmě to nepřizná. Výtku mi předávala s manželem mimochodem bez roušky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na plný úvazek jako radiologický asistent v kolektivu 3 RTG laborantů a 4 administrat. pracovnic ve spol. s. r. o. Pacienti k nám chodí bez objednání, takže počty pacientů nemůžeme ovlivnit. 03/2020 došlo ke změně zaměstnavatele (z matky na dceru). S tím přišly i změny, bohužel k horšímu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V zaměstnání děláme pravidelné BOZP školení formou e-learningu. Do kurzů se přihlašujeme našim korporátním číslem a heslem. Po absolvování kurzu a splnění testu se nám vygeneruje certifikát, který následně musím vytisknout, podepsat a předat na personální oddělení. Chtěla bych se tedy zeptat, je potřeba tyto certifikáty opravdu tisknout?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Manžel měl v zaměstnání, tuším, v r. 2009 nebo 2010 (přesně si teď aktuálně nepamatuji) pracovní úraz, kdy byl nucen jít na plastiku zkřížených vazů. Následně marodil cca 8 měsíců (tenkrát proběhlo odškodnění za pracovní úraz). Aktuálně má s kolenem problémy, kdy se pravidelně dostavuje bolestivost.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V červenci 2019 jsem měl pracovní úraz s následnou pracovní neschopností. Po krátké výměně názorů s nadřízeným na mé přeřazení na jinou práci v jiném provozu, kde ze strany nadřízeného mimo jiné, padla i slova o tom, že se může stát, že mě na novém pracovišti může personální pracovník sdělit, že jsem již starý, a tudíž, že mě nepotřebují, jsem zkolaboval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Měl jsem 16.7.2019 pracovní úraz s následnou pracovní neschopností, která trvá dodnes. Úraz byl zapsán v knize úrazů, byl sepsán záznam o pracovním úrazu v termínu a k záznamu jsem dodal své vyjádření ke vzniku pracovního úrazu v termínu, který si určil bezpečnostní technik. Tím jsem asi splnil vše co jsem měl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám vyšetření z odborných ambulancí - ORL, plicní. Závodní doktorka napsala na zdravotní posudek - dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost-- zákaz práce v hluku a prachu. Již v závodě pracuji 10 let. Dotaz zní, zda mám nárok na nějaké odstupné a pokud ano tak za kolik měsíců? Jaká je výpovědní doba v tomto případě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Manželovi byla uznána choroba z povolání, syndrom karpálního tunelu SKT v roce 2017. 2018 byl na zdravotní prohlídce a nález byl v normě, tedy nemoc se zlepšila, ale nevyléčila se. Všude jsem se dočetla, že renta se vyplácí až do řádného důchodového věku. Manželovi je 45 let.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Utrpěla jsem pracovní úraz - zlomený prst. V kosti byla cysta, mělo to vliv na vznik zlomeniny. Po uzdravení prstu jdu na operaci. Bude to bráno jako ovlivnění nebo jako prostý pracovní úraz? Budu mít klasickou neschopenku nebo neschopenku z pracovního úrazu? Děkuji, Tamara