Počet stránek ve webu: 40.905

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel pracuje v kovovýrobě (svářeč) na hale, kde není ani topení. Tudíž nosí pod montérky termoprádlo, protože na hale kde pracuje, je teplota shodná s venkovní teplotou. Dnes (16.11.2021) se dozvěděl, že jim majitel termoprádlo zakázal nosit a neuvedl žádný důvod, proč by ho nemohl nosit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem zaměstnána jako soustružnice ve firmě s deseti zaměstnanci. Na svém pracovišti jsem sama, ostatní zaměstnanci jsou ve vzdálenosti víc jak 3 metry minimálně. Jako ochranné pomůcky při práci u nás platí ochrana sluchu a očí. Zaměstnavatel po nás požaduje nosit roušku i na svých pracovištích, přesto že jsme od sebe v dostatečných rozestupech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě situace Covid zavedl zaměstnavatel směrnici o nošení roušek na pracovišti. Stává se tímto nošení či nenošení roušky pracovně právní spor? Dostala jsem písemnou výtku poté, co mi majitelka komentovala příspěvek na fcb a pár lidí s ní nesouhlasilo. Samozřejmě to nepřizná. Výtku mi předávala s manželem mimochodem bez roušky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji na plný úvazek jako radiologický asistent v kolektivu 3 RTG laborantů a 4 administrat. pracovnic ve spol. s. r. o. Pacienti k nám chodí bez objednání, takže počty pacientů nemůžeme ovlivnit. 03/2020 došlo ke změně zaměstnavatele (z matky na dceru). S tím přišly i změny, bohužel k horšímu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V zaměstnání děláme pravidelné BOZP školení formou e-learningu. Do kurzů se přihlašujeme našim korporátním číslem a heslem. Po absolvování kurzu a splnění testu se nám vygeneruje certifikát, který následně musím vytisknout, podepsat a předat na personální oddělení. Chtěla bych se tedy zeptat, je potřeba tyto certifikáty opravdu tisknout?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Manžel měl v zaměstnání, tuším, v r. 2009 nebo 2010 (přesně si teď aktuálně nepamatuji) pracovní úraz, kdy byl nucen jít na plastiku zkřížených vazů. Následně marodil cca 8 měsíců (tenkrát proběhlo odškodnění za pracovní úraz). Aktuálně má s kolenem problémy, kdy se pravidelně dostavuje bolestivost.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V červenci 2019 jsem měl pracovní úraz s následnou pracovní neschopností. Po krátké výměně názorů s nadřízeným na mé přeřazení na jinou práci v jiném provozu, kde ze strany nadřízeného mimo jiné, padla i slova o tom, že se může stát, že mě na novém pracovišti může personální pracovník sdělit, že jsem již starý, a tudíž, že mě nepotřebují, jsem zkolaboval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Měl jsem 16.7.2019 pracovní úraz s následnou pracovní neschopností, která trvá dodnes. Úraz byl zapsán v knize úrazů, byl sepsán záznam o pracovním úrazu v termínu a k záznamu jsem dodal své vyjádření ke vzniku pracovního úrazu v termínu, který si určil bezpečnostní technik. Tím jsem asi splnil vše co jsem měl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám vyšetření z odborných ambulancí - ORL, plicní. Závodní doktorka napsala na zdravotní posudek - dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost-- zákaz práce v hluku a prachu. Již v závodě pracuji 10 let. Dotaz zní, zda mám nárok na nějaké odstupné a pokud ano tak za kolik měsíců? Jaká je výpovědní doba v tomto případě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Manželovi byla uznána choroba z povolání, syndrom karpálního tunelu SKT v roce 2017. 2018 byl na zdravotní prohlídce a nález byl v normě, tedy nemoc se zlepšila, ale nevyléčila se. Všude jsem se dočetla, že renta se vyplácí až do řádného důchodového věku. Manželovi je 45 let.