Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červenci 2022 jsme měli v provozu mateřskou školku. Učitelka mateřské školky podle svého sdělení konejšila jedno dítě (v té době mu byly 4 a 3/4 roku), zvedla ho a luplo jí v zádech. Takto to zapsala do třídní knihy a já poté do knihy úrazů. Následně byla ještě dva dny v práci (říkala, že ji bolí záda) a pak čerpala plánovanou dovolenou.

Po týdnu čerpání dovolenou přerušila a šla na DPN. V hlášení DPN bylo napsáno, že pojištěnec hlásí podezření na pracovní úraz: NE. Proto jsem to již neřešila a pracovní úraz jsem nehlásila. Usoudila jsem, že paní učitelka měla zřejmě již předtím problémy s páteří (vím, že si sama opravovala domek a dělala těžkou práci). Paní učitelka je v dočasné pracovní neschopnosti ještě nyní a předpokládá, že bude do března, dubna 2023, možná déle.   Před Vánoci mě oslovila s tím, že by chtěla náhradu za pracovní úraz. Proto se ptám:
1. Mám toto řešit jako pracovní úraz a pokud ano, mám to zpětně hlásit na inspektorát práce? Případně mi, prosím, poraďte, jak postupovat. Je nutné, aby paní učitelka dodala nějaký lékařský posudek?
2. Zvedání dětí nemá paní učitelka v náplni práce, při práci učitelky MŠ nepředpokládám, že by měla děti zvedat. Zvláště, pokud se jedná již o dítě téměř pětileté. Konejšit dítě se dá i jinak - sehnout se k němu, posadit si ho na klín apod. Jak tedy souvisí uznání pracovního úrazu s její náplní práce?
3. Paní učitelka mohla předpokládat, že při zvednutí dítěte si záda může poškodit (je ročník narození 1961). Má toto vliv na řešení pracovního úrazu?
Moc Vám děkuji za pomoc.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 271k zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Jako pracovní úraz se též posuzuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
Rozhodnutí o uznání či neuznání pracovního úrazu je zcela v kompetenci zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, a to na základě ust. § 105 zákoníku práce.
V případě, že dojde ke sporu a nedohodne se zaměstnanec se zaměstnavatelem o uznání pracovního úrazu, pak je dále možné řešit tuto záležitost pouze soudní cestou.
Je tedy na Vašem uvážení, zda pracovní úraz uznáte nebo ne. Je třeba zvážit to, zda zvedáním dítěte nedošlo např. k porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti práce.
Navíc úraz nebyl hlášen ihned, k poškození zdraví mohlo dojít během čerpání dovolené, což je podle mého názoru rozhodující okolnost, zejména když při vzniku DPN pracovní úraz hlášen nebyl.
Doporučila bych tyto skutečnosti sdělit zaměstnankyni a pracovní úraz neuznat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.