Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se informovat o možnosti zřizovatele soukromé školy upravit výši odměny za odsuplovanou hodinu interním předpisem. Interní předpisy zřizovatele k dnešnímu dni částku 1.075 Kč za každou hodinu přímé vyučovací povinnosti. Stejný interní předpis také uvádí, že za "odborně odsuplovanou hodinu" náleží příplatek 258 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se informovat o nároku na odstupné při výpovědi z nadbytečnosti. U mého předchozího zaměstnavatele jsem měl pracovní úraz (bez prokázání viny) na jehož základě jsem se stal osobou zdravotně znevýhodněnou - trvale. Vím že u tohoto zaměstnavatele jsem měl při výpovědi z nadbytečnosti nárok na odstupné ve výši 12násobku průměrné mzdy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel mi chce dát ke konci října 2019 výpověď z pracovního poměru s výpovědní lhůtou 2. měsíce. Pracovní poměr skončí 31.12.2019. Je to ze zákona legální, aby mi nemuseli dát odstupné. Dále prý nemusí uvádět důvody výpovědi. Pokud během výpovědní lhůty onemocním, jsem pořád jejich zaměstnancem?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem pracovní úraz 10/2018. Po roce byl pracovní poměr ukončen ze strany zaměstnavatele, že podle lékaře nemohu vykonávat svou práci. Dostala jsem odstupné 15 násobek mzdy. Žádost o invalidní důchod byla zamítnuta, přestože pracovat nemohu a jsem na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda je možné, abych se již nesměla vrátit z neschopnosti na své místo, když mi bylo ústně sděleno, že se již nemám vracet a mám si dělat co chci. Jsem pod státní službou a těsně před nástupem na operaci mi bylo oznámeno, že moje místo bude k 31.12.2019 v rámci systemizace zrušeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10/2018 mi byla doručena výpověď z organizačních důvodů s nárokem  na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku (pracovní poměr trval 1 rok a 5 měsíců). Pracovní poměr měl skončit 31.12.2018. Během výpovědní doby na konci listopadu 2018 jsem onemocněla a nemoc trvala až do konce června 2019.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má zaměstnanec, pracující u společnosti 16 let, nárok na odstupné v případě, že firma ukončuje činnost z důvodu nemoci majitele? Děkuji. Zdeňka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nadřízený mi oznámil, že pro nadbytečnost bude mé místo na dobu neurčitou (služební) dle služebního zákona na konci 2019 zrušeno. nabídl mi jiné místo - zástup za MD. Toto místo je navíc po osobě uvolněné z pracovního poměru a zaměstnankyně se tedy může asi kdykoli vrátit. Pozice by tak jako tak byla na dobu určitou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

24.5.2019 se mi stal v práci úraz, po pádu jsem si vykloubila rameno a zpřetrhala šlachy v rameni, byla jsem s tím na operaci. Nyní jsem v dočasné pracovní neschopnosti DPN, chodím na rehabilitace a v půlce září 2019 mám jít na kontrolu na ortopedii. V práci jsem mezitím dala dvouměsíční výpověd, neboť jsem se obávala že po skončení pracovní neschopnosti, by mi ji zaměstnavatel okamžitou nemusel dát.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedaří se mi najít konkrétní citaci právní normy, na základě které bych mohla požádat zaměstnavatele o doplacení platu při špatném zařazení do platové třídy. Jsem státním zaměstnancem - pracuji v příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je kraj. Předem děkuji za uvedení čísla zákona/nařízení vlády..., paragrafu, odstavce. Děkuji, Johana.