Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zda neexistuje nějaká možnost uplatnění nároku kompenzace za vznik nemoci z povolání u bývalého zaměstnavatele. V roce 2010 jsem onemocněl panickou poruchou po dlouhodobém pracovním přetížení. S nemocí se léčím do dneška a vypadá to na celý život. 28.3.2022 se mnou zaměstnavatel ukončil pracovní poměr, možná chybně z mojí strany, dohodou.

Neabsolvoval jsem výstupní prohlídku. Společnost (zaměstnavatel) od té doby změnila vlastníky, ale má stejný název i IČO. Existuje, prosím, nějaká možnost? Není případně na tuto situaci nějaká promlčecí doba? Děkuji za odpověď Kristián.

 

ODPOVĚĎ:
Promlčecí doba by začala běžet až od okamžiku, kdy by nemoc byla uznána jako nemoc z povolání a nebyly by uplatněny nároky.
Předpokladem pro uznání nemoci z povolání je splnění všech těchto třech podmínek:
1) Choroba musí být uvedena v seznamu nemocí z povolání, případně musí být možné ji do některé z položek seznamu zařadit.
2) Musí být ověřeno a potvrzeno, že posuzovaná osoba vykonávala práci za podmínek, které odpovídají vzniku nemoci z povolání dle seznamu nemocí z povolání.
3) Posuzovaná osoba musí mít příslušnou diagnózu a stav onemocnění musí dosahovat požadovaného stupně závažnosti, je-li v seznamu nemocí z povolání definována.
Nemoc z povolání může uznat pouze specialista v oboru pracovního lékařství. Na jeho základě je teprve možné vydat lékařský posudek, který tuto skutečnost uzná.
Nároky je pak nutné uplatnit u zaměstnavatele. Pokud ten nároky neuzná, je možné domáhat se jich soudní cestou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.