Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych Vás požádat o radu ohledně možnosti na žádost o udělení výjimky obce na parkování v místě mého sídla podnikání. Sídlo firmy mám u mého bydliště a v současné době řeší obec (majitel komunikace) osazení dopravními značkami všechny parkovací místa v ulici (parkovaní u RD mého bydliště) pro obyvatele bytových domů pro které byli této parkovací místa zkolaudované, které jsou v našem sousedství.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v panelovém domě Praha 8, ul. Slunečná v rohovém, přízemním bytě (SVJ). Mezi naším a sousedním domem bylo malé dětské hřiště, které nyní při rekonstrukci Praha 8 rozšířila pod okna našeho bytu, ve vzdálenosti cca 5-6 m. Přitom byla zničena značná část zelené plochy a pod okny vystavěny houpačky, klouzačky apod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píšu s dotazem ohledně promlčecí lhůty pokut u Dopravního Podniku Hlavního města Prahy. Dneska (18.12.2021) jsem si nechal vystavit výpisku se všemi pokutami a jejich stavem. Zjistil jsem, že kupodivu nebyla žádná postoupena soudu a tudíž ani žádné exekutorské kanceláři a to ani v případě těch pokut, které jsou z roku 2013. Zůstávají tedy stále v původní formě a částce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu se svým sousedem chceme v rámci jedné smlouvy koupit od obce (souhlasí) každý jeden pozemek (jiný já a jiný soused). Jak a kde se musí vzorová kupní smlouva na pozemek (jeden kupující) změnit, aby byla platná pro náš případ? Děkuji. Andreas

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Jak postupovat, pokud chci podat žádost o vyjmutí pozemků z půdního fondu? Jaké problémy a potíže mohu čekat ze strany úřadu? Co všechno musím dokládat? Od čeho se odvíjí platba za vyjmutí ze ZPF? V současné době jsem však navíc vázána pachtovní smlouvou uzavřenou se zemědělským družstvem až do roku 2026.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavebník užívá a ničí okolní pozemky obce vedené jako orná půda a vodní plocha, obec nekoná a odmítá poskytnout informace o eventuelním záboru nebo pronájmu pozemků. Přikládám dopis o odmítnutí informací na základě nějakého "vytváření nových informací".

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do 60 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nás úřad vyzval k doplnění žádosti. Podklady jsme doložili 27.9.2021. Kolik dní má úřad na posouzení doplněné žádosti? Jaká je maximální lhůta? A jak postupovat při nedodržení lhůty ze strany úřadu? Vymlouvají se na nedostatek úředníků. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj otec mi daroval dům. Zjistila jsem, že dům není zkolaudovaný. Povolení stavby je z roku 1999 a projektant mi sdělil, ať se na kolaudaci vykašlu, že zná plno domů co stojí 40 let bez kolaudace a nikdo to neřeší. A že kdyby to jednou někdo řešil, tak se něco sepíše. Dům byl postaven dle původního domu, který tam původně stál.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Probíhá územní řízení pro stavbu RD na mém pozemku v malé obci. Starosta stavbě nepřeje a zařadil tento můj STAVEBNÍ pozemek v novém územním plánu jako veřejné prostranství, Odvolací krajský úřad vyhověl mé námitce a TUTO ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ - ZRUŠIL.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat při zapsání nemovitosti do katastru. V prosinci 2020 mi zemřel otec a při vyřizování pozůstalosti jsem z výpisu z katastru nemovitostí zjistila, že tam není zapsána dílna, kterou otec postavil před dvaceti lety. Našla jsem stavební plány a na dílnu měl vystavené stavební povolení.