Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

3/2022 byl můj syn napaden v baru a utrpěl újmu na zdraví v podobě ulomeného předního zubu. K celému incidentu byla přivolána Policie ČR, která udělala šetření na místě. Útočník stačil utéct. Můj syn podal téhož dne na policii podnět k projednání přestupku a provedl výpověď. Následující den Policii poskytl i jméno a totožnost útočníka, který mu zranění způsobil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem za stěrač vyrozumění od Městské policie o podezření o spáchání přestupku podle § 5/1, g) zábor veřejného prostranství. Jedná se o parkování v cca 1,5 m širokém pruhu vedle krajnice v ulici před naším domem, u protilehlé zídky. Máme zde trvalé bydliště. Parkujeme zde už léta, i sousedé. Vyrozumění jsme obdrželi jen někteří, i když tam současně parkuje více aut.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V územním plánu obce je orná půda vedena jako zastavitelná plocha obytná smíšená. Pro dotčenou plochu byla zpracována územní studie. O uvedenou plochu se dělí 10 majitelů v úzkých pásech a územní studie počítá s novým dělením a společným postupem. Většina vlastníků je naprosto pasivní co se týče investování do sítí či prodeje pozemků a za 10 let od změny územního plánu se kromě vypracování studie obcí nic neudálo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně užívání pozemku. Nyní, po cca 50 letech, mi přišel dopis ohledně využívání části pozemku, který je prý v majetku města. Mohu se nějak bránit? Je možno toto probrat případně po telefonu, osobně? Děkuji Leopold.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dostala som pokutu vo výške 3.000 Kč podlé § 35 pism. b) a § 46 zákona o odpovědnosti za přestupky a § 35 odst. 2. pism c) zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, protože jsem byla opilá v MHD. Mám hraničnú poruchu osobnosti a začala som práve brať nové antidepresíva a tam je, že sa nemusia znášať dobré s alkoholom plus je tam ako vedľajší účinok zvýšené samovražedné tendencie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vzhledem k tomu, že je málo parkovacích míst u paneláku, rozhodla jsem se podat žádost na město k odprodeji 2 míst k stání vedle domu. Asi po půl roce, byla schůze SVJ. A tam mi bylo řečeno, že "ví o mé žádosti a že takhle teda ne". Jako jedinec si parkovací místo nesmím koupit, protože do budoucna o to má zájem SVJ. Jako opatření tam někdo zavolal a pozemek nebude.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci začali dělat čističku, možná důsledkem zdražení nebo nevím čeho, je situace taková, že nemají na dostavbu dost peněz. Vymysleli tedy, že prodají obecní budovu - otázkou je, zdali se vůbec prodá a další nápad p. starostky je to, že k tomu, ještě každý občan dá vesnici finanční dar. Připadám si jak v dobách komunismu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město mi poslalo dopis a v něm bylo, že musím sundat značku na parkovišti před domem 15.12.2022, protože mi skončila smlouva 3.3.2021. Jenže loni (2021) (2021) na telefonní výzvu člověka z úřadu jsem zaplatila 4.000 Kč, což je roční předplatné na parkovací místo a letos (2022) také, i když mi nikdo nevolal. Tak nějak jsem si myslela, že se mi to prodlužuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Partner podával žádost o prodloužení pobytové karty na Ministerstvu vnitra. Zákona na vyřízení má ministerstvo vnitra lhůtu 30 dní, ale už to budou 3 měsíce a stále žádná odpověď. Může se partner nějak bránit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Město zřídilo dětské hřiště 3 metry od našeho plotu jeden workoutový prvek (hrazdy 2,2m) používají děti 6-15 let jako rozhlednu a pozorují náš pozemek. Město nechce naše žádosti řešit. Vidíte nějakou cestu, jak donutit úřad věc řešit? Děkuji Jakub.