Počet stránek ve webu: 39.086

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné v odvolání proti nepřijetí na nespádovou ZŠ uvést námitku, že se domnívám, že došlo k přijetí dítěte, které do spádové oblasti ZŠ patří jen díky tomu, že rodiče účelově přehlásili jeho trvalé bydliště. Je tohle možné vzít v úvahu, jako pochybení v rámci správního řízení o přijetí?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel (škola) dostala pokutu od hygieny za nedostatky v učebně masáží (nedostatky ve vybavení, v úklidu atp.). Má právo po nás učitelkách vymáhat tuto pokutu uhradit? Děkuji, Milena

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat ohledně zamítavého rozhodnutí obecního zastupitelstva ke zřízení elektropřípojky na pozemek, jehož jsem majitelem. Pozemek se nachází v k. u. Štěnovický Borek, číslo parcely 320/3, je umístěn na okraji obce, kde přes obecní cestu jsou rodinné domy. V současnosti ČEZ v obci plánuje přepojit venkovní vzdušné vedení do země a v té souvislosti jsem ČEZ požádal o zřízení přípojky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych podala stížnost na OSPOD Louny jejich nadřízenému orgánu. Předpokládám, že je to krajský úřad v Ústí nad Labem, sociální odbor? Nejsem příbuzná oběti a nemám k dispozici konkrétní jméno pracovníka OSPOD Louny, mohu přesto stížnost podat? Jaká je lhůta na odpověď a prošetření? Jaké náležitosti má stížnost mít?
Děkuji za odpověď. Lucie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze zrušit trvalý pobyt osobě v tomto případě: Matka (majitel nemovitosti) chce zrušit trvalý pobyt své plnoleté dceři (ta žije v bytě matky již od dětství, žádnou smlouvu apod. spolu nemají). Dcera se v současnosti nechce odstěhovat, tak chce matka zrušit její trvalý pobyt. Pokud vím, musejí být splněny určité podmínky pro zrušení trvalého pobytu, ale v tomto případě dcera platí své matce pravidelně nájem. Trvale v bytě bydlí, dokonce zaplatila (i když malou) část bytu pro převod do osobního vlastnictví (OV) matky (původně družstevní byt).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde odhlásit z trvalého pobytu neboli trvalého bydliště bývalou manželku? Syn je v rozvodovém řízení jeho manželka si našla jiného a odstěhovala se z 90% ale teď velice naléhá a dožaduje se že chce volný vstup do nemovitosti mají po 1 soudě o děti je rozhodnuto, ve střídavou péči. Ale syn dostal nemovitost darem ještě za svobodna a tak dům je jeho a odmítá do domu exekutor vpustit chtěl jí dát na OÚ odhlášeni z TP ale bylo mu to zamítnuté z důvodu: pokud nebude po rozvodu a vypořádaní SJM ji nejde ze zákona ex. Odhlásit Toto se nám zdá nepravděpodobné ale nejsem právník nevím? Děkuji, Hana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o informaci k doručováni: mám zřízenou datovou schránku, ale přesto mi městký uřad zasílá např. výzvu k zaplacení za odpad a pod, jako klasické psaní českou poštou někdy obyč. jindy doporučeně. V případě že zašlou doporučeně poštou a já dopis nepřevezmu je doručen fikcí nebo ne. Mohu proti takovému se ohradit, že mi zaslán nebyl protože mám d. s, Pokud ho však převezmu a nereaguji múžu se též dovolat na doručováni do d. s. , že nebyl správně odeslán a to do datové schrnky. Děkuji, Šimon

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V polovině března 2019 jsem prodal osobní auto. S novým majitelem jsme se domluvili, že auto nutně potřebuje a aby co nejdříve zajel na registr vozidel na přepis. Jde o staršího člověka, a proto jsem mu věřil a dal mu plnou moc k přepisu.   Od té doby následují jen výmluvy a neustále odkládání přepisu. Doba 10 dní již uplynula. Na registru vozidel mi řekli, že nemůžou nic dělat, že se musíme nějak domluvit. Jediná možnost by prý byla žaloba na určení vlastnictví vozidla. Mám jen smlouvu o prodeji vozidla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaslala jsem otevřený dopis zastupitelům obce (ve věci úklidu obce) a požádala jsem, aby tento můj dopis včetně jejich odpovědi byl uveřejněn v obecním zpravodaji (pro informaci všem občanům). Jsou zastupitelé povinni na dopis odpovědět a zveřejnit jej? Nebo nemám šanci, pokud tak neučiní? Děkuji, Olga

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od září 2017 jsem majitelkou nemovitosti v rekonstrukci. Mám problém ohledně poplatků za odpady. Platím odpady v rodinném domě, kde jsem trvale hlášena. Ve stejné vesnici mám druhou nemovitost, kde nikdo již delší dobu nebydlí a budova je v rekonstrukci. Je po mě požadována platba odpadů za obě nemovitosti. Jenže ve vyhlášce, která je dle zákona o odpadech je napsáno, že ostatní nemovitosti se platí, pokud slouží k rekreaci (což dům v rekonstrukci není).