Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám jako občan právo na nahrávku ze zastupitelstva z roku 2012? Na zastupitelstvu jsem hovořila jako občan a OSVČ. V zaměstnání mám pracovní úvazek částečný na 6 hodin denně. Jsem nucena pracovat 8 hodin. K lékaři propustku nedostanu, neboť jsem na zkrácený úvazek. Pracuji v lázeňství, děkuji za odpovědi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v jedné obci. 2004 jsem postavil domek na koupeném pozemku. Napojil jsem se dle stavebního povolení na obecní kanalizaci na mém pozemku, stejně jako další čtyři rodiny (cca 15 lidí). Kanalizace vede z mého pozemku přes soukromý pozemek a v obecním pozemku se napojuje na hlavní větev.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním chalupu, na které je umístěn železný stožár veřejného osvětlení, který je ukotven do střechy. Stožár nikdo neošetřuje a rez ničí střešní krytinu a oplechování. 2017 jsem žádal ústně starostku o odstranění sloupu a stále se nic neděje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.5.2017 jsem prodala auto známému, s tím, že si auto přepíše ihned jakmile vyřeší situaci ohledně trvalého pobytu. Místo toho, ale automobil prodal dál. Tento další prodal dál a dál a dál. Nyní je automobil bůhví kde a já jsem stále jako majitel. Mám pouze kupní smlouvu z 12.5.2017, nemám ani kontakt na nového majitele.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním nemovitost jako fyzická osoba v níž mám trvalé bydliště a bydlím zde. Majitel sousedního pozemku zahájil stavební řízení na výstavbu R. D. Stavební úřad mi tuto skutečnost jakožto účastníkovi řízení oznámil prostřednictvím datové schránky. Tato datová schránka byla však zřízena pro komunikaci s finančním úřadem, jelikož vlastním živnostenský list a podávám daňové přiznání prostřednictvím této datové schránky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jmenuji se Petr Novák. Před rokem (2018) jsem se vrátil z Holandska, protože mi selhávali ledviny. Po přihlášení do evidence ÚP jsem se začal léčit na dialýze a připravovat se na transplantaci. OD 23.11.2018 jsem na neschopence při ÚP, ta má platnost 12 měsíců. Po naléhání obvodního lékaře jsem 12.2.2019 požádal o invalidní důchod, kdy mi poradkyně OSSZ nesdělila ani hrubě, jaký důchod mohu očekávat nebo jak se výpočet provádí pro OSVČ s paušálem, což jsem byl 10 let (tedy 20% příjmů děleno 24 rovná se průměrný měsíční příjem).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak má postupovat společnost s ručením omezeným, které finanční úřad zamítl povinnou registraci k DPH při překročení obratu 1.000.000 Kč. Je výhodné se proti tomuto zamítnutí odvolat nebo zkusit zaslat novou registraci k DPH (v jakém časovém omezení). Společnost již musí ze svých uskutečněných plnění odvádět DPH a zasílat přiznání k dani z přidané hodnoty? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví a ráda bych zrušila trvalý pobyt svému 22 letému synovi, který studuje. Mé důvody jsou následující. Již delší dobu jsem byla obětí domácího násilí, kdy mne syn mlátil aj. s tím související hrozné věci. Proto jsem ho za pomoci intervenčního centra v roce 2018 (z jeho strany nedobrovolně) vystěhovala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starosta obce nám nedovoluje zábor veřejného prostranství přilehlé ulice a spojeného s ním zvláštního užívání komunikace pro umístění mobilního jeřábu nezbytného pro provedení montáže panelů stropu naší stavby povolené stavebním úřadem. Je možné nějakým způsobem přimět obec, aby byl dočasný zábor obcí povolen? Předem děkuji za odpověd'. S pozdravem Pavlína.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci, v nové satelitní zástavbě, není územním plánem povolen chov hospodářských zvířat. Máme to potvrzeno i stanoviskem úřadu pro územní plánování. Přesto se v naší lokalitě vyskytuje jedna rodina, která na to nedbá a chová hospodářská zvířata. Obec věc odmítá řešit.