Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám jako občan právo na nahrávku ze zastupitelstva z roku 2012? Na zastupitelstvu jsem hovořila jako občan a OSVČ. V zaměstnání mám pracovní úvazek částečný na 6 hodin denně. Jsem nucena pracovat 8 hodin. K lékaři propustku nedostanu, neboť jsem na zkrácený úvazek. Pracuji v lázeňství, děkuji za odpovědi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v jedné obci. 2004 jsem postavil domek na koupeném pozemku. Napojil jsem se dle stavebního povolení na obecní kanalizaci na mém pozemku, stejně jako další čtyři rodiny (cca 15 lidí). Kanalizace vede z mého pozemku přes soukromý pozemek a v obecním pozemku se napojuje na hlavní větev.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním chalupu, na které je umístěn železný stožár veřejného osvětlení, který je ukotven do střechy. Stožár nikdo neošetřuje a rez ničí střešní krytinu a oplechování. 2017 jsem žádal ústně starostku o odstranění sloupu a stále se nic neděje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starosta obce nám nedovoluje zábor veřejného prostranství přilehlé ulice a spojeného s ním zvláštního užívání komunikace pro umístění mobilního jeřábu nezbytného pro provedení montáže panelů stropu naší stavby povolené stavebním úřadem. Je možné nějakým způsobem přimět obec, aby byl dočasný zábor obcí povolen? Předem děkuji za odpověd'. S pozdravem Pavlína.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci, v nové satelitní zástavbě, není územním plánem povolen chov hospodářských zvířat. Máme to potvrzeno i stanoviskem úřadu pro územní plánování. Přesto se v naší lokalitě vyskytuje jedna rodina, která na to nedbá a chová hospodářská zvířata. Obec věc odmítá řešit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při místním šetření ke stavebnímu povolení rodinného domu, tedy RD jsme od ČEVAK r. 2018 (provozovatele kanalizační a vodovodní soustavy města) dostali podmínku udělat kamerovou zkoušku stávající kanalizace na naší parcele plus od plotu ke kanalizačnímu sběrači. Část kanalizace od plotu ke sběrači se nachází na městském pozemku - pod silnicí a pod veřejnou zelení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2009 jsme koupili dům i s přilehlým pozemkem, na kterém byl v 80. letech pro potřeby JZD položen asfaltový povrch. V současnosti je tato „cesta“, dalo by se říci tankodrom, využívána občany vesnice jako průjezdní při jejich cestách do lesa a návštěvách hřbitova a povrch trpí erozí a při silných deštích je vymýván vodou z polí na navazující obecní pozemek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po pěti letech (2014-2019) se mi podařilo, že mi byl policií vydán spis mého druha zemřelého při autonehodě. Na koho se mohu obrátit, aby byla nehoda prošetřena? Už jsem se obrátila na okresní státní zastupitelství i krajské. Také nejvyšší státní zastupitelství, které to poslalo znovu krajskému.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V našem městě je pro stavbu rodinného domu potřeba schválení výjimky ze stavební uzávěry. V našem případě podmiňuje zastupitelstvo udělení výjimky tím, že podepíšeme s městem smlouvu o spolupráci, kde od nás požadují vybudovat v lokalitě, kde chceme stavět RD celou infrastrukturu a příjezdovou cestu ke zbývajícím dvěma stavebním pozemkům, které se v lokalitě ještě nacházejí a jsou ve vlastnictví města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

04/2019 jsme s přítelkyní zakoupili pozemek určený k výstavbě rodinného domu. Když jsme si pozemek prohlíželi, zjistili jsme, že na pozemku se nachází betonová šachta s poklopem a z ní je výpusť na náš pozemek. Na pozemku není zřízeno žádné věcné břemeno.