Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Starosta nám sdělil, že hodlá zrušit část místní komunikace, která vede k našemu domu, kde máme vchod do domu, vybudované parkovací stání a vjezd do garáže. Odůvodňuje to tím, že tato komunikace není pro město důležitá, pozemek prý údajně nechce prodat, i když o něj má zájem sousedka, která pracuje na městě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, zda vždy soukromá příjezdová komunikace podléhá nadřazenému územnímu plánu nebo je nějaká výjimka ze zákona, kde se dá vyloučení uplatnit. Soukromá komunikace před mým domem je v osobním vlastnictví a vedená jako ostatní plocha. Do budoucna je uvažovaná jako průjezdná na navazující komunikaci což znamená, že bude velice frekventovaná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můžete mi prosím poradit přesné znění žádosti na obec o příslib vybudování inženýrských sítí a komunikace. Toto potřebujeme ke stavebnímu povolení. Protože obec tam má i svoje pozemky, tak výstavbu má v plánu, má na to i rozhodnutí o společném povolení. Jsme s nimi na tomto domluveni, oni to zváží a pravděpodobně po nás budou chtít podepsat oboustrannou dohodu, o příspěvku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystáme výstavbu rodinného domu na pozemku, přes který vede strouha se stálým minimálním průtokem vody. Ta slouží jako přepad z požární nádrže na blízkém městském pozemku. Strouha není evidována v žádných mapách, ani jinde. Pro výstavbu našeho domu je nutné prodloužit řady vodovodu a kanalizace. K tomu potřebujeme povolení města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych prosím dotaz ohledně změny územního plánu. Žádost o změnu územního plánu jsem podal u příslušné obce a ta o této změně rozhodla kladně s tím, že změnu územního plánu bude dělat až v roce 2025. Může se takto obec rozhodnout nebo má nějakou lhůtu na zpracování návrhu změny územního plánu projektantem od schválení změny zastupitelstvem?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mezi mým pozemkem a pozemkem souseda je cesta, která patřila obci. Ta tu cestu prodala sousedovi. Ploty jsou původní, ale kousek té cesty je z části mým pozemkem, který není oplocen. Soused tam měl vyhraničený pozemek, že to má koupené a zaměřené, ale já jsem nedostal žádnou informaci, že se mu pozemek prodává, abych se k tomu mohl vyjádřit, oznámení prý bylo na vývěsce, to byla odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně územního plánu obce. V roce 2021 vyšel nový návrh územního plánu, proti kterému jsem podala námitku, jelikož mi byl stavební pozemek rozdělen na dva a každý v jiném druhu využití (část jako prostor pro bydlení a část jako prostor pro veřejnou zeleň). O rok později mi byla část veřejné zeleně předělána na zahradu, i přesto, že jsem žádala, aby byl celý pozemek veden kompletně jako plocha pro výstavbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Koupili jsme starší dům, který rekonstruujeme. Kolem plotu vede cca 1 metr široký pruh trávy (ten už k našemu pozemku nepatří), na nějž navazuje silniční komunikace (bez chodníku). Bohužel si zde několik sousedů zvyklo parkovat, takže máme plot neustále obestavěný cizími auty. Kromě toho, že ztěžují údržbu tohoto travnatého pruhu, znemožňují i opravu samotného plotu (parkují opravdu těsně u něj, takže k němu z venkovní strany nemáme přístup).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Existuje osoba, která má povolen nájem v obecním bytě od roku 2005. Tato osoba ale od 2014 vlastní rodinný dům. Má kdokoliv právo na nájemní smlouvu obecního bytu v případě, že již má vlastní nemovitost? A může městský úřad povolovat ve smyslu ust. § 2275 zákona č. 89/2012 Sb. OZ, podnájem takové nájemnici, která již má vlastní nemovitost?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych poradit se sepsáním dopisu obci, kde je žádám o odstranění větví stromů, které mi rostou přes plot. Párkrát jsem je prosil, aby s tím něco udělali, ale pokaždé se jen vysmějí, že je to dominanta obce a že ty stromy (Lípy) tady byli dřív a nic se řezat nebude.