Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kontakt

  • Jméno: Mgr. Kateřina Galatíková
  • dosažené vzdělání: advokát, číslo advokáta v advokátní komoře: 16594
  • aktuálně pozastavená advokátní činnost z osobních důvodů na dobu určitou
  • vystudoval/a vysokou školu: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • zpracovává: přednostní a neupřednostněné dotazy klientů bezplatné právní poradny online (více oblastí práva)
  • věnuje se těmto druhům práva: rodinné právo, občanské právo, závazkové právo, trestní právo, obchodní právo a okrajově správní právo
  • Poslat dotaz do právní poradny »