Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájemkyně bytu, ve kterém žijí i s druhem a společnými dětmi (19,17,16 let). V bytě s pečovatelskou službou žijeme 19. let. Druh hodně pije, chodí sice do práce, ale nikdy ne střízlivý. V minulosti to několikrát řešila i policie. Fyzicky nás nenapadá, ale už nemůžu psychicky. Stále se bát, jak zas přijde, za co nás seřve. Musím ho i v noci hlídat, aby trefil na WC.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním pozemkovou parcelu 457m, na které stojí stoletý les. V katastru nemovitostí ČR je však uveden jako trvalý travní porost. Mohu stromy pokácet bez jakéhokoliv povolení? Jsou to smrky a modřiny, jistě větší obvody než 80cm v jednom metru.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké jsou podmínky změny DRUHŮ POZEMKŮ uvnitř zemědělského půdního fondu, bez nutnosti odnětí - zůstává nadále součástí zemědělského fondu. Jaký postup (úřady, žádosti) ke změně trvalého travního porostu na zahradu, ovocný sad (jedna se o 2 pozemky: 3000m2 a 300 m2)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před měsícem (7/2022) jsem podal podnět na přezkoumání postupu policie na okresní státní zastupitelství. Mohu se dotázat jaký je stav řešení mého podnětu? Pokud ano, jaká je doporučená forma. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 3.11.2011 jsem prodala automobil fyzické osobě, prostřednictvím inzerátu, uveřejněném v Annonci - viz. přiložená kupní smlouva. Můj bývalý přítel mě tehdy ujišťoval, že v té době (rok 2011) byl zákon o prodeji vozidel takový, že kupující měl za povinnost přehlásit auto na sebe a já sepsáním kupní smlouvy se nemusím de facto o nic již starat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Odeslala jsem žádost „Změna z trvalého travního porostu na zahradu“  (stavební úřad, územní plánování). Jedná se o změnu využití území, která představuje změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí z trvalého travního porostu na zahradu. Výměra změny - 3 031 m2, p. č. X. Zemědělské způsob využití – zahrada, sad.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na náš pozemek, vedený jako zahrada s malou zastavěnou plochou na chatu, je přístup vraty pro auto ze stávající účelové komunikace, kterou nyní bude město měnit na cyklostezku. Podle mých informací se neplánuje osazení dodatkové tabulky "dopravní obsluze vjezd povolen" je nějaký právní nárok jak si toto vymoci?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné mít přihlášené trvalé bydliště v rekonstruovaném obytném domě, který ještě nemá kolaudaci? Jaké podmínky případně musím splnit, aby to bylo možné? Předem děkuji za Váš čas a ochotu Bohdan.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje matka zakoupila dne 20.9.1994 pozemky parc. č. 956 a p. č. 954/1 v obci Krchleby, okr. Šumperk, od tamního obecního úřadu na základě platné kupní smlouvy. R. 2018 mi darovala veškerý majetek včetně uvedených pozemků. Při přepisu v katastru nemovitostí jsem zjistila, že asi r. 1996 byla provedena digitalizace katastrálního území, při kterém bohužel došlo k zániku p. č. 956, pozemek byl přiřazen k parcele jiného čísla, a došlo k posunu hranice p. č. 951/1 v náš neprospěch.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánujeme stavbu domu, ale narazili jsme na problém se sousedem, který nám chce zabránit nebo zdržovat získání stavebního povolení. Oba pozemky jsou aktuálně nezastavěné, přičemž ten jeho je 4 m široký (a asi 100 m dlouhý). Což znamená, že na něm stejně žádný dům postavit nemůže. Z toho důvodu máme v projektu vzdálenost od jeho pozemku jen 2 m.