Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2005 vznikla účelová komunikace, která byla zajištěna soukromoprávním institutem (věcné břemeno chůze a jízdy). Lze, aby úřad prohlásil tuto komunikaci za veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez výslovného ani konkludentního souhlasu? Komunikace slouží výhradně majitelům nemovitostí. Může výslovný souhlas nahradit kolaudace této účelové komunikace (kolaudoval úřad s rozšířenou působností silniční odbor)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Chtěla bych se informovat na nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí ČR. Moji předci pravděpodobně vlastnili pozemek, který je uveden v seznamu špatně identifikovaných vlastníků. S jistou dávkou úsilí, bych to byla schopna doložit, ovšem domnívám se, že bych nebyla jako možný dědic první v pořadí. Chtěla bych se tedy zeptat, jak se v tomto případě postupuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu poprosit o radu, jak vymazat věcná břemena z LV. Dům jsem koupila v roce 2019 a o výmaz břemen jsem se pokoušela několikrát. Na KN mi nakonec poradili, že se jedná o břemena starší 50-ti let a že i když neslouží ke svému účelu, nemohou je vymazat, protože potřebují podpis vlastníka, se kterým jsou věcná břemena spojena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímala jsem byt paní, která přestala platit nájem i energie a nechtěla se vystěhovat. Najala jsem si firmu, které se podařilo paní vystěhovat 6.6.2023.   Na MÚ nájemkyni nechtějí odhlásit z trvalého pobytu ani při předložení dohody o ukončení nájmu a předávacího protokolu bytu. Nutí mě k tomu, že musím říct někomu ze vchodu, aby došel na MÚ a potvrdil, že se paní vystěhovala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavební parcela byla řádně zakoupena a dle geometrického plánu geodezií opatřena mezníky. Na této parcele byl postavena nemovitost. Vyhláškou bylo vyhlášeno nové mapování a proběhlo místní šetření. Po místním šetření zůstaly všechny mezníky vymezující hranice pozemku beze změn. Rok po skončeném místním šetření požádal majitel o oplocení parcely.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně odebrání řidičského oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Dne 4.5.2023 se mi v obchodě v Penny v Kuřimi udělalo špatně, zatočila se mi hlava a ztratil jsem vědomí. Tomuto stavu předcházelo déletrvající vysoké pracovní nasazení, nedostatek spánku a příjmu tekutin.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Ke staršímu domu jsme 1998 na základě stavebního povolení přistavovali větší garáž s dílnou a pak ještě á 15m2 navazující, pod jednou střechou "trucovnu". Vedlejší pozemek 2017 koupili lidé, kteří začali sousedství udáním, že co jim na naší garáži nesedí a taky, že "trucovna" je na černo. Tím jsem se úspěšně prokousal už sám, protože rodiče zemřeli a stal jsem se 1. stavebníkem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2014 byla v souvislosti se změnou územního plánu zveřejněna územní studie, realizace podle ní by silně zasáhla do života občanů v okolí (průjezd aut do 30ti nových domů). V roce 2015 byla vytvořena projektová dokumentace odlišná od oné studie, občané byli ubezpečeni o přípravě stavebních pozemků a přístupových cest podle ní, tudíž považovali věc za uzavřenou; stavba probíhá, dosud není dokončena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

19. 4. 2023 bylo doručeno oznámení o neprodloužení podpůrčí doby (380 dní uplynulo 12. 4.) s odůvodněním, že se jedná o stav dlouhodobý, nikoli dočasný. Na přímý pokyn OSSZ doktor ukončil i neschopenku 20.4.2023 i přes to, že mám 9.5.–15.6.2023 plánovanou psychiatrickou hospitalizaci.   Má OSSZ vůbec právo lékaři nařídit ukončení DPN pacienta?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2021 zemřel můj otec, který vlastnil chatu. Z důvodu covidu se dědické řízení protáhlo skoro na rok. Chatu jsem do vlastnictví nakonec získala já, ale zjistila jsem, že mezitím starosta obce prodal obecní pozemek s přístupem k této chatě sousedům. Když jsem tuto situaci začala řešit, a ptala se zda byl záměr prodeje pozemku vyvěšen na online úřední desce, bylo mi odpovězeno, že ano, ale tento dokument není na online desce nikde dohledatelný.