Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.5.2017 jsem prodala auto známému, s tím, že si auto přepíše ihned jakmile vyřeší situaci ohledně trvalého pobytu. Místo toho, ale automobil prodal dál. Tento další prodal dál a dál a dál. Nyní je automobil bůhví kde a já jsem stále jako majitel. Mám pouze kupní smlouvu z 12.5.2017, nemám ani kontakt na nového majitele.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním nemovitost jako fyzická osoba v níž mám trvalé bydliště a bydlím zde. Majitel sousedního pozemku zahájil stavební řízení na výstavbu R. D. Stavební úřad mi tuto skutečnost jakožto účastníkovi řízení oznámil prostřednictvím datové schránky. Tato datová schránka byla však zřízena pro komunikaci s finančním úřadem, jelikož vlastním živnostenský list a podávám daňové přiznání prostřednictvím této datové schránky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jmenuji se Petr Novák. Před rokem (2018) jsem se vrátil z Holandska, protože mi selhávali ledviny. Po přihlášení do evidence ÚP jsem se začal léčit na dialýze a připravovat se na transplantaci. OD 23.11.2018 jsem na neschopence při ÚP, ta má platnost 12 měsíců. Po naléhání obvodního lékaře jsem 12.2.2019 požádal o invalidní důchod, kdy mi poradkyně OSSZ nesdělila ani hrubě, jaký důchod mohu očekávat nebo jak se výpočet provádí pro OSVČ s paušálem, což jsem byl 10 let (tedy 20% příjmů děleno 24 rovná se průměrný měsíční příjem).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak má postupovat společnost s ručením omezeným, které finanční úřad zamítl povinnou registraci k DPH při překročení obratu 1.000.000 Kč. Je výhodné se proti tomuto zamítnutí odvolat nebo zkusit zaslat novou registraci k DPH (v jakém časovém omezení). Společnost již musí ze svých uskutečněných plnění odvádět DPH a zasílat přiznání k dani z přidané hodnoty? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám byt v osobním vlastnictví a ráda bych zrušila trvalý pobyt svému 22 letému synovi, který studuje. Mé důvody jsou následující. Již delší dobu jsem byla obětí domácího násilí, kdy mne syn mlátil aj. s tím související hrozné věci. Proto jsem ho za pomoci intervenčního centra v roce 2018 (z jeho strany nedobrovolně) vystěhovala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně podání udání na osobu, který podniká na černo bez živnostenského listu a živnostenského oprávnění. Jedna se o paní, která dělá gelové nehty, kosmetiku, a prodloužení řas. Dělá to doma po práci a bere si za to peníze. Jelikož já mám ve stejném městě nehtové studio, tak ke mě chodí zákaznice právě od paní, která to dělá jen doma s tím, že mají úplně zničené nehty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je-li v doporučeném dopisu doručovaném v běžné poštovní obálce určen termín k nějakému úkonu, který nastává dříve než je lhůta pro uložení (fikce doručení) a jeli dopis vyzvednut až po tomto termínu, takže požadavek z něho vyplývající již nelze splnit, je možno vůči adresátovi vyvozovat právní důsledky z takto určeného termínu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se Vás zeptat na převod nemovitosti jak formou KUPNÍ smlouvy ze strany mé tety, tak DAROVACÍ smlouvy ze strany mého dědy. Nemovitost je ve spoluvlastnictví dědy 1/2 a mé tety 1/2. Cena, za kterou podíl od mé tety kupuji, je 210.000 Kč. Děda mi svůj podíl daruje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Poslala jsem 4.9.2019 podnět k prošetření možného zneužití veřejných prostředků ze strany obecního úřadu na krajský úřad - nadhodnocená faktura za služby pro obec. Do kdy bych mohla dostat odpověď, zda se tím nějaký kontrolní odbor zabývá? Dosud nemám ani žádnou reakci na můj podnět. Děkuji, Běla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavební úřad odmítl moji plnou moc pro projektanta, který vyřizuje formality stavebního řízení. Odmítnuta byla proto, že já jsem ho zmocnila na základě mé generální plné moci, kterou mi udělila moje dcera s manželem, kteří žijí trvale v zahraničí. Dcera s manželem tedy vystavili plnou moc pro projektanta.