Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Kontaktovala mě ČOI, přestože nejsem podnikatel. Šetří podnět, který podal někdo, kdo si na Facebooku ode mně zakoupil přívěsek - korálek. Na základě podnětu udělala inspektorka kontrolní nákup dalšího korálku, který řádně zaplatila na MANŽELŮV účet, který jsem poskytla. Inspektorka mě žádá o zaslání mých identifikačních údajů, aby mohli sepsat protokol a informovat mě o řízení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Je nějaká lhůta, do kdy je nejpozději možné odvolat se k MPSV (odstranění tvrdosti zákona) proti rozhodnutí o nepřiznání PPM? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, zda může matka, která má dítě svěřené do trvalé péče, dítěti změnit trvalý pobyt (s ohledem na skutečnost, že jde jen o evidenční údaj státu) bez toho, aniž by si i ona změnila trvalý pobyt. Případně pokud zákon mluví o opaku, tak který § kterého zákona toto zmiňuje.   Velmi děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Byl jsem oznamovatel přestupku v oblasti dopravy.   Policie předala případ s tím, že shledali více přestupků v jednání přestupkáře a to správnímu odboru městského úřadu.   Městký úřad mne informoval, že nezahájil přestupkové řízení, protože k tomu neshledal důvod.   Bude dle přestupkového zákona 250/2016 Sb. věc vrácena Policii, která věc dořeší?

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Místní veřejná komunikace zapsaná v pasportu v majetku obce. Bohužel došlo ke změně vlastníka 1. nemovitosti u komunikace, ten zjistil, že napojení na hl. silnici (III. třídy) je bohužel ne dle katastrální mapy (80 let se jezdilo přes původního majitele) a cestu uzavřel. Obec zareagovala projektem na nové napojení dle kat. mapy, stavební řízení probíhá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

2005 vznikla účelová komunikace, která byla zajištěna soukromoprávním institutem (věcné břemeno chůze a jízdy). Lze, aby úřad prohlásil tuto komunikaci za veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez výslovného ani konkludentního souhlasu? Komunikace slouží výhradně majitelům nemovitostí. Může výslovný souhlas nahradit kolaudace této účelové komunikace (kolaudoval úřad s rozšířenou působností silniční odbor)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Chtěla bych se informovat na nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitosti v katastru nemovitostí ČR. Moji předci pravděpodobně vlastnili pozemek, který je uveden v seznamu špatně identifikovaných vlastníků. S jistou dávkou úsilí, bych to byla schopna doložit, ovšem domnívám se, že bych nebyla jako možný dědic první v pořadí. Chtěla bych se tedy zeptat, jak se v tomto případě postupuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Mohu poprosit o radu, jak vymazat věcná břemena z LV. Dům jsem koupila v roce 2019 a o výmaz břemen jsem se pokoušela několikrát. Na KN mi nakonec poradili, že se jedná o břemena starší 50-ti let a že i když neslouží ke svému účelu, nemohou je vymazat, protože potřebují podpis vlastníka, se kterým jsou věcná břemena spojena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Pronajímala jsem byt paní, která přestala platit nájem i energie a nechtěla se vystěhovat. Najala jsem si firmu, které se podařilo paní vystěhovat 6.6.2023.   Na MÚ nájemkyni nechtějí odhlásit z trvalého pobytu ani při předložení dohody o ukončení nájmu a předávacího protokolu bytu. Nutí mě k tomu, že musím říct někomu ze vchodu, aby došel na MÚ a potvrdil, že se paní vystěhovala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stavební parcela byla řádně zakoupena a dle geometrického plánu geodezií opatřena mezníky. Na této parcele byl postavena nemovitost. Vyhláškou bylo vyhlášeno nové mapování a proběhlo místní šetření. Po místním šetření zůstaly všechny mezníky vymezující hranice pozemku beze změn. Rok po skončeném místním šetření požádal majitel o oplocení parcely.