Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Partner podával žádost o prodloužení pobytové karty na Ministerstvu vnitra. Zákona na vyřízení má ministerstvo vnitra lhůtu 30 dní, ale už to budou 3 měsíce a stále žádná odpověď. Může se partner nějak bránit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká územního rozhodnutí. Obecní úřad nám (2 sestry)   nedovolil rozdělit parcely o velikosti 884, 707m2. Sousedovi ano (3 parcely 700 m2). Trváme na velikosti našich parcel. V ÚP obce je požadováno 800m2, výjimečně 600m2. Architektka a ostatní majitelé na nás naléhají, abychom náš pozemek nedělily a nebrzdily je v dalším postupu v řešení cest k územnímu rozhodnutí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší obci jsem jedním z devíti členů zastupitelstva. 9.11.2022 na veřejném zasedání jsme měli projednávat uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej dvou pozemků. Paní starostka již měla připraveny smlouvy pro nové dva zájemce o tyto pozemky. Tento bod se nám podařilo dočasně odložit, jelikož se domníváme, že nebyl dodržen paragraf 39 odstavec 1 Zákona o obcích.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chceme zrušit trvalý pobyt synovi, který se k nám chová velmi agresivně. Přemístil se z domu do přístavby na dvoře, která je součástí našeho majetku. 2020 pro napadení rodičů řešila situaci také Policie ČR. Syn bydlel do této doby v podnájmu u kamaráda, asi před měsícem se vrátil k nám domů. Prý si může dělat co chce, protože má u nás trvalé bydliště.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 29.6.2022 jsem zaslal na předepsaném formuláři „Žádost o udělení souhlasu“ dle § 17 vodního zákona Magistrátu města Ostravy souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů k
- rekonstrukce oplocení

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 14.4.2022 mě napadla sousedka v hale paneláku pepřovým sprejem a ve svém záchvatu zuřivosti mě následně hodně zkopala. Žádní svědkové u toho nebyli. Zavolala jsem policii. Pak jsem absolvovala výslech na policii. Nedávno mi přišlo z přestupkové komise vyrozumění o odložení věci a také kopie vyrozumění o odložení věci adresované sousedce, ze kterého jsem pochopila její lži o celé situaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájemkyně bytu, ve kterém žijí i s druhem a společnými dětmi (19,17,16 let). V bytě s pečovatelskou službou žijeme 19. let. Druh hodně pije, chodí sice do práce, ale nikdy ne střízlivý. V minulosti to několikrát řešila i policie. Fyzicky nás nenapadá, ale už nemůžu psychicky. Stále se bát, jak zas přijde, za co nás seřve. Musím ho i v noci hlídat, aby trefil na WC.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastním pozemkovou parcelu 457m, na které stojí stoletý les. V katastru nemovitostí ČR je však uveden jako trvalý travní porost. Mohu stromy pokácet bez jakéhokoliv povolení? Jsou to smrky a modřiny, jistě větší obvody než 80cm v jednom metru.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké jsou podmínky změny DRUHŮ POZEMKŮ uvnitř zemědělského půdního fondu, bez nutnosti odnětí - zůstává nadále součástí zemědělského fondu. Jaký postup (úřady, žádosti) ke změně trvalého travního porostu na zahradu, ovocný sad (jedna se o 2 pozemky: 3000m2 a 300 m2)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před měsícem (7/2022) jsem podal podnět na přezkoumání postupu policie na okresní státní zastupitelství. Mohu se dotázat jaký je stav řešení mého podnětu? Pokud ano, jaká je doporučená forma. Děkuji.