Počet stránek ve webu: 41.301

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné mít přihlášené trvalé bydliště v rekonstruovaném obytném domě, který ještě nemá kolaudaci? Jaké podmínky případně musím splnit, aby to bylo možné? Předem děkuji za Váš čas a ochotu Bohdan.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje matka zakoupila dne 20.9.1994 pozemky parc. č. 956 a p. č. 954/1 v obci Krchleby, okr. Šumperk, od tamního obecního úřadu na základě platné kupní smlouvy. R. 2018 mi darovala veškerý majetek včetně uvedených pozemků. Při přepisu v katastru nemovitostí jsem zjistila, že asi r. 1996 byla provedena digitalizace katastrálního území, při kterém bohužel došlo k zániku p. č. 956, pozemek byl přiřazen k parcele jiného čísla, a došlo k posunu hranice p. č. 951/1 v náš neprospěch.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánujeme stavbu domu, ale narazili jsme na problém se sousedem, který nám chce zabránit nebo zdržovat získání stavebního povolení. Oba pozemky jsou aktuálně nezastavěné, přičemž ten jeho je 4 m široký (a asi 100 m dlouhý). Což znamená, že na něm stejně žádný dům postavit nemůže. Z toho důvodu máme v projektu vzdálenost od jeho pozemku jen 2 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 8.12.2021 mě v obchodě zastavil policista, protože jsem neměla respirátor. Odmítla jsem zaplatit pokutu, ať předá věc do správního řízení. Chtěla jsem mít možnost se obhájit. Přišel mi dopis z KHS, příkaz, že proběhlo řízení a z důvodu porušení mimořádného opatření, kterého jsem se dopustila z nedbalosti mi vyměřili za přestupek 1.000 Kč. Zbývají mi 4 dny na odvolání.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Jak postupovat, pokud chci podat žádost o vyjmutí pozemků z půdního fondu? Jaké problémy a potíže mohu čekat ze strany úřadu? Co všechno musím dokládat? Od čeho se odvíjí platba za vyjmutí ze ZPF? V současné době jsem však navíc vázána pachtovní smlouvou uzavřenou se zemědělským družstvem až do roku 2026.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do 60 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nás úřad vyzval k doplnění žádosti. Podklady jsme doložili 27.9.2021. Kolik dní má úřad na posouzení doplněné žádosti? Jaká je maximální lhůta? A jak postupovat při nedodržení lhůty ze strany úřadu? Vymlouvají se na nedostatek úředníků. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat při zapsání nemovitosti do katastru. V prosinci 2020 mi zemřel otec a při vyřizování pozůstalosti jsem z výpisu z katastru nemovitostí zjistila, že tam není zapsána dílna, kterou otec postavil před dvaceti lety. Našla jsem stavební plány a na dílnu měl vystavené stavební povolení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem jedinou majitelkou bytu, ve kterém žiji s ex partnerem a naším synem (syn 4 roky). Partner má v bytě uveden trvalý pobyt a odmítá se odstěhovat. Nemáme spolu žádnou smlouvu a nic. Je možné, abych mu odhlásila trvalý pobyt a vystěhovala bez jeho souhlasu? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem vlastníme dům, kde nyní bydlí dcera, vnučka a její manžel. Souhlasili jsme s trvalým pobytem jejího muže. Nyní dcera podala žádost o výchovu dcery a rozvod. její muž dělá problémy, nic jí neplatí na domě nepomůže. Chceme, aby se odstěhoval a zrušil trvalý pobyt. Můžeme podat zrušení jeho trvalého pobytu na úřad a chtít, aby se vystěhoval z našeho majetku?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Som občanom Slovenskej republiky, v Českej republike žijem od roku 09/2015. Bol som vlastníkom vodičského preukazu Slovenskou republikou, vodičský preukaz vydaný Českou republikou som nikdy nevlastnil. 06/2014 mi na Slovensku bol slovenský vodičský preukaz odobratý a uložený zákaz riadenia motorových vozidiel na 2 roky, tento zákaz mi uplynul 06/2016.