Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nemovitost na vesnici. Jedná se o RD s č. p. a dozvěděl jsem se, že tam mám přihlášené osoby k trvalému pobytu, aniž bych k tomu dal souhlas jako jediný majitel nemovitosti. V roce 2016 jsem nemovitost koupil a po vyřízení všech právních náležitostí zrušil trvaly pobyt osobě v domě hlášené.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2015 jsem prodal autobazaru auto. Odkoupil ho přímo majitel autobazaru. Spolu s kupní smlouvou byl předán technický průkaz a plná moc k převodu. V březnu 2020 mi přišla exekuce na pokuty za 5.500 Kč z Městského úřadu v Ústí nad Labem na vozidlo, které podle kupní smlouvy nevlastním, ale je vedeno v registru vozidl ČR na mé jméno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem 2/3 nemovitosti, bytové jednotky. Poslední třetina je zatížena exekuční zástavou a rozhodnutím k prodeji (bude dražební vyhláška a prodávat se v dražbě v horizontu měsíců). Majitel poslední třetiny byl vedlejším účastníkem kupní smlouvy, kde se smluvně zavázal, že v bytové jednotce nebude uplatňovat své bytové potřeby, byt vyklidil, odstěhoval se a mě (většinového vlastníka) učinil smluvně správcem společné věci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jako OSVČ jsem si neplatil nemocenskou a 28.6.2019 se mi stal úraz pravé nohy s dvojnásobnou tříštivou zlomeninou obou kostí, která se i přes další operaci vůbec nehojí. Obvodní lékař mi poradil po 6 měsících požádat o invalidní důchod ID. Žádost jsem podal v lednu 2020 a teď mi přišla zamítavá odpověď: nenastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 35% a že nejde o dlouhodobý stav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žiji s přítelem, který se v únoru 2020 rozvedl a majetek měli s manželkou předem rozdělený s úředně ověřenými podpisy. Vzhledem k nepříznivé situaci mu manželka odnesla i věci, které měly zůstat v bytě majitele (to je přítel). Teď by chtěl přítel odhlásit, teď už bývalou manželku z trvalého bydliště, ale ona mu vyhrožuje, že přijde s policií a vezme si ještě další věci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně zrušení trvalého bydliště synovi, který bydli v domě se svoji matkou, na kterou je nemovitost napsaná. Ten tři roky (2017-2020) nepracuje, není evidován na ÚP a neplatí sociální a zdravotní pojištění. V současné době má 4 exekuce, je bez příjmů a nechává se živit matkou a babičkou, která má v domě věcné břemeno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsem se jmenoval Š. M. V uvedeném roce jsem si jméno změnil na N. H. Dnes (14.04.2020) rozhodnutí lituji, a rád bych měl své původní jméno. Existuje nějaká možnost, jak se v záležitosti tvaru jména vrátit k původní variantě? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

1843 došlo k odprodeji části pozemku a tehdy vzniklo právo věcné břemeno pojezdu po prodaném pozemku, které je vázáno k domu, nikoliv k osobě. Vznikem nových evidenčních systémů nám nebylo z pozemkové knihy toto v. b. zapsáno do listu vlastnictví. Dnes (31.03.2020) nemáme legální přístup k pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím co znamená zápis na katastru nemovitostí "Dovolání se neúčinnosti právního jednání". Je to zapsáno u parcely, kterou má zájem koupit - je to vůbec s tímto zápisem možné a jaká rizika mě jako event. kupci hrozí?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze na základě vydaného kolaudačního rozhodnutí považovat účelovou komunikaci za veřejně přístupnou viz. odvolání se na § 40 odst. 4 zákona 13/1997? Dále pak § 16 odst. 1 téhož zákona. Zákon 13/1997 tak stanovuje rozdíly ve stavebním řízení mezi veřejně přístupnou a neveřejně přístupnou účelovou komunikací a kolaudace neveřejně přístupné komunikace by pak probíhala u obecného stavebního úřadu?