Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Byl jsem oznamovatel přestupku v oblasti dopravy.   Policie předala případ s tím, že shledali více přestupků v jednání přestupkáře a to správnímu odboru městského úřadu.   Městký úřad mne informoval, že nezahájil přestupkové řízení, protože k tomu neshledal důvod.   Bude dle přestupkového zákona 250/2016 Sb. věc vrácena Policii, která věc dořeší?

Mohu se k městkému úřadu jako oznamovatel odvolat proti nezahájení přestupkového řízení s tím, že Policie ČR shledala více přestupků v chování přestupkáře? Pokud ano, který paragraf správního řádu se k tomuto vyjadřuje?   Velmi Vám děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Oznamovatel nemá právo bránit se proti nezahájení přestupkového řízení.
Jestliže je k projednání daného přestupku či přestupků oprávněn daný správní orgán, který dospěl k závěru, že nejsou dány důvody pro zahájení přestupkového řízení, věc nebude dále řešena Policií ČR. Opačná situace by nastala, pokud by správní orgán dospěl k závěru, že dané jednání může naplňovat skutkovou podstatu některého trestného činu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.