Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stal jsem se obětí útoku hackera, kde mi byl prolomen účet Google a vytvořena placená reklama Google Ads. Dle postupu pro tyto situace uvedeném na webu Googlu se od samého začátku snažím společnost Google informovat o neoprávněném vytvoření reklamy, ale všechna moje snaha končí negativní odpovědí, ačkoliv o zneužití účtu mě informoval sám Google.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz na odkoupení spoluvlastnického podílu. Jedná se o travní porost, který má 4 čtvrtinové spoluvlastníky. Jednoho z nich jsem oslovila, zda by mi svůj podíl neprodal. Souhlasí, dohodli jsme se už i na ceně. Jak mám prosím pěkně postupovat (jaké jsou DETAILNĚ jednotlivé kroky)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě zda mě firma, pro kterou pracuji na živnost, může ve smlouvě, kterou s ní mám podepsanou smluvně, zakázat si svoji živnost pozastavit pokud bych už u oné firmy nechtěl pracovat? Tudíž by mě tím chtěla donutit dodržet tříměsíční výpovědní dobu, kterou mám v této smlouvě sjednanou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz k povinnosti stavební firmy zaplatit pokutu z prodlení. Ve smlouvě máme následující formulace:
4.8 V případě překážek plnění díla objektivně spočívajících na straně objednatele a/nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší moci, resp. okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele a/nebo v případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek objektivně vylučujících a/nebo znemožňujících řádnou realizaci díla prodlužuje o tolik pracovních dní, o kolik pracovních dnů byly práce na díle z uvedených důvodů přerušeny, a zhotovitel není po tuto dobu v prodlení s termínem plnění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Udělala jsem internetovou objednávku v obchodě s nábytkem. Druhý den Jsem objednávku zrušila. Objednávka se ještě neexpedovala. Byla pouze přijata. Ale prodejce mi odepsal, že za zrušení objednávky chce poslat 100 Kč, že to je v obchodních podmínkách. Má na to právo? Musím peníze zaplatit? Děkuji za odpověď Jarmila.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel je fyzická osoba - majitel stomatologické laboratoře, od roku 2017 si nechává účetnictví zpracovávat účetní firmou. Nyní se mu ozvala majitelka účetní firmy, že za rok 2021 nám chce doúčtovat částku (za každý měsíc) z 1.400 Kč bez DPH (což je smluvní cena) na 3.000 Kč bez DPH za práce navíc. Prý účetní na zpracování našich dokladů strávila o 60 h více, že jsme měli mít paušál a ne pevnou smluvní cenu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V srpnu 2021 jsme si objednali venkovní rolety s tím, že dodací lhůta je 4 až 6 týdnů (tedy max půlka října 2021). Nyní je konec listopadu a my stále rolety nemáme na oknech. Obchodní zástupce nám každých 14 dní volá, že rolety jsou sice připravené, ale že jim dodavatelé nedodávají motory na pohon rolet. Ano, chápu jaká je nyní doba (viz Škoda auto), ale při posledním hovoru nám sdělil, že jsou lidi před námi, kteří čekají už od června 2021.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

17.10.2021 skončila Bohemia Energy a jako dodavatel poslední instance DPI na dodávku plynu se mi přihlásila Innogy, která mi poslala rozpis záloh na půl roku. Ihned jsem se přihlásila jako trvalý zákazník s odběrem plynu k firmě ČEZ a od 26.10.2021 jsem jejich trvalým zákazníkem. Té jsem též nahlásila stav plynoměru, a byla jsem ujištěna, že se nemusím víc o nic starat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před rokem (2020) jsme koupili nový dům. Dodávku plynu a elektřiny zde zajišťoval Eon. My jsme dlouhodobě byli u Skautských energií. Proto jsme po koupi domu a přepsání smluv Eonu na naše jméno zahájili proces přestupu ke Skautským energiím, potažmo Kolibříku. Eon se nás ale snažil získat zpět a posílal nám od jara do podzimu návrhy smluv na dobu určitou s fixní cenou plynu na dva roky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V květnu 2021 jsme předali na základě ústní dohody k opravě soukromé osobě osobní vůz se závadou motoru. Byla domluvena přibližná cena a vyplacena záloha na nákup potřebných dílů. Některé díly ale ani po dvou měsících nebyl mechanik schopen zajistit s tím, že se čeká na dovoz.