Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem členem SVJ a mám dotaz na platnost svolání schůze shromáždění SVJ, kde byla provedena volba členů výboru. Tato volba byla zpochybněna správcem SVJ, který je zároveň členem SVJ s odůvodněním neplatnosti svolání schůze shromáždění členů SVJ pro neplatnost mandátu výboru. K posouzení dotazu uvádíme následující skutečnosti:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr dostal nemovitost jako dar před 20 lety (1999). Je možnost započtení daru po tak dlouhé době nyní v dědickém řízení po zemřelém rodiči? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S nájemníkem jsem uzavřel nájemní smlouvu na nebytové prostory na dobu určitou s tím, že pokud nejpozději 3 měsíce před nebude podaná výpověď, smlouva zústane v platnosti za stejných podmínek, tzn. že dojde k automatickému prodloužení nájemní smlouvy. Došlo k porušení plateb za nájem a to opakovaně, tudíž nájemce opustil nebytový prostor a ten byl pronajat další společnosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z výpisu slovenského katastru nemovitostí jsem zjistila, že na mou matku, která zemřela 2011 v ČR, jsou zapsané části několika pozemků na Slovensku. Zřejmě to souvisí s mou babičkou, která pocházela ze Slovenska. O pozemky zájem nemám, nevím však, zda mi z nich jako jedinému dědici nevyplývají nějaké povinnosti, například v souvislosti s daní z nemovitosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2016 2016 jsme si přes realitní kancelář pronajali byt v Praze za 30.000 Kč měsíčně. Vždy jsme platili včas, majitelka byla velmi spokojená. 2017 se provdala do Austrálie. Byt je vybavený jejím nábytkem a smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V létě 2019 jsme začali zvažovat odchod z tohoto bytu, vzhledem k tomu, že pro nás byl zbytečně velký - 4+kk.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájemní smlouvu jsem uzavřel 1.8.2003 (dům byl postaven 1998). 2019 jsem dal výpověď z nájemní smlouvy. Během celé doby nájmu nebylo do bytu ze strany pronajímatelky nic investováno, mimo výměny základních elektrospotřebičů (cca 20.000 Kč). Byt jsem předal podle předávacího protokolu bez závad (předávání byla přítomna zastupující makléřka).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem bytu. V bytě mám nájemníka. Na byt mám uzavřenu pojistku proti škodě způsobené mnou, či provozem bytu na jiném bytě. V nájemní smlouvě s mým nájemníkem mám klauzuli, že je povinen si zřídit a udržovat pojistku právní odpovědnosti (je tato klauzule nutná/rozhodující pro další postup níže? ).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědil jsem 1/3 podíl na vlastnictví pozemků, které má od nás pronajaté družstvo smlouvou s pětiletou výpovědní lhůtou a automatickým obnovováním. Již nám dluží nájemné za rok 2018 a 2017. Zaslaná doporučená upomínka k úhradě a výpověď se nám vrátila nepřevzatá zpět. Chceme pozemky pronajmout jinému zájemci a dluh od původního nájemce vymáhat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2012-2013 jsem uzavřel 2 smlouvy o půjčce se společností Provident. Obě půjčky byly bezhotovostní. Později jsem z důvodu snížení příjmů nemohl hradit plné splátky a dostal jsem se do prodlení. Se společností Provident jsem byl v kontaktu a situaci vysvětlil. Samozřejmě požadovali vyšší platby, než jaké jsem mohl zasílat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po návratu z dovolené, kterou jsem celou zaplatil, jsme byli s kamarádkou dohodnutí, že mi bude splácet částku za dovolenou měsíčně 1.500 Kč či více dle možností. První splátka proběhla bez komplikací, za to u druhé vznikly problémy. Tak jsem ji oznámil, že to budu řešit přes třetí osobu.