Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čeká nás soud. 2010 vznikla ústní smlouva o půjčce a později se udělala smlouva písemná, ale již s datem 2013 a na částku, která byla k tomuto datu ještě dlužná (původní částka minus splátky uhrazené od roku 2010 do uzavření písemné smouvy). Je smlouva platná? Dlužník se k žalobě vyjádřil - uznal, že peníze dluží a chce je nadále splácet, ale taky prozradil, že dluh splácí od roku 2010 - čili před uzavřením smlouvy.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám dotaz ohledně věcného břemene neboli nově služebnosti chůze jízdy. Jedná se o můj pozemek 643/3 přes který má soused věcné břemeno chůze a jízdy. Soused si otevřel prodejnu v budově 1419 a přes můj pozemek tam jezdí nákladní vozidla s materiálem a točí se tam osobní vozidla pro materiál, aby ho nemuseli nosit ručně předem. Okno z ložnice směřuje přímo k vratům, která udělal u jeho skladu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

29.4.2019 jsme předali byt. V předávacím protokolu je napsáno, že byt byl předán v pořádku. Na začátku nájemního vztahu jsme složili kauci 14.500 ve smlouvě je dodatek – “Kauci se pronajímatel zavazuje vrátit nájemci po ukončení nájemního vztahu a po předání předmětu nájmu. V případě, že ale vznikne dluh na nájemném poplatcích za energie a služby, příp. škoda na majetku, náhrada škody bude kompenzována složenou kaucí (jistinou).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla jsem uzavřenou smlouvu na pronájem bytu na 1 rok (1.10.2016 - 30.9.2017) a následně dodatkem ke smlouvě prodloužený nájem bytu o další rok tj. do 30.9.2018. Pronajímatelka mě ke dni skončení nájemní smlouvy nekontaktovala a dále mě nechala bydlet v dotčeném bytě. Nyní mě řekla, že mám byt vyklidit a to do 28.4.2019 což jsem tedy udělala. Ona mi nyní odmítá vyplatit vratnou kauci včetně všech přeplatků za služby a tvrdí, že jsem bydlela 7 měsíců na černo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Skončení nájmu a úhrada poškozené věci: vypořádání se s pronajímatelem po skončení nájmu ke dni 30.4.2019. Předmětem sporu je platba, náhrada za plastovou vanu. V okolí výpusti se objevila trhlina, která vyústila v díru o průměru cca 1 cm. O dané věci jsme neprodleně (15.3.2018), informovali pronajímatelku. Manžel situaci vyřešil zatmelením díry opravnou sadou se slovy, že už má něco za sebou. Kromě let se střídali i nájemníci. Dle mého může být i výrobní vada, degradace materiálu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme nájemci státního bytu (č. 4), který měl 50 m2, nájemní smlouva byla na dobu neurčitou. Vedlejší byt (č. 3) byl prázdný a proto jsme si požádali o sloučení části tohoto bytu (1 pokoje) k našemu bytu. To vše bylo povoleno bytovým odborem. Došlo ke kolaudaci, kde na kolaudačním rozhodnutí stojí, že předmětem kolaudace je : "rozšíření bytu …". Z bytu č. 4 o velikosti 2+1 vznikl sloučením byt o velikosti 3+1.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodala jsem byt - ke dni 30.3.2019 jsem byla majitelkou ještě já, obdržela jsem vyúčtování za rok 2018. Vznikl přeplatek. V kupní smlouvě máme zakotveno, že na přeplatek mám nárok já, jako původní majitelka. Byt byl předán k 1.4.2019. Jde mi ale za přeplatek za rok 2018. Půl roku tam nikdo nebydlel, ale platit jsem musela vše dál, byla jsem majitelkou zhruba do března 2019. Šlo vše z mého účtu. Mezi vyúčtováním v březnu a dnešním datem již došlo k přepsání vlastnictví na novou majitelku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti rodičů jsme s bratrem zdědili každý půlku majetku. Nyní se bratr rozhodl mi tu svou věnovat. Jak postupovat dál? Děkuji. Laura

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronajatém bytě a na konci dubna 2019 začal unikat plyn z kotle. Já a mé dvě kočky jsme se přiotrávily. Shodou okolností přišel na návštěvu můj kamarád, který mi je svědkem. Taktéž se trochu nadýchal, ale byl na tom lépe než já. V ten den přijel správce bytu, vypnul přívod plynu, za dva dny vyměnili kotel a po kontrole zjistili, že je i ucpaný komín. V bytě bydlím 09/2017-04/2019 a za tu dobu nebyla provedena žádná revize. Smlouva na dodávku plynu je napsaná na mě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera žila 18 let ve společném rodinném domu se svým strýcem, který neměl vlastní rodinu. Tento dům vlastnil z jedné poloviny uvedený strýc a z druhé poloviny jeho sestra, matka mé dcery. Vzhledem k tomu, že dům byl pouze jednogenerační (v patře byly pouze tři pokoje) sociální zařízení bylo pouze v přízemí a dcera čekala rodinu, rozhodli jsme se dům rekonstruovat.