Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S přítelkyní máme byt ve společném vlastnictví. Ona má své dvě dcery, já svého syna. Žádné z dětí s námi nežije. Jak je to s dědictvím v případě úmrtí jednoho z nás? Díky, Viktor

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním nebytový prostor sloužící pro podnikání (kancelář a provozovna), aktuálně ještě v družstvu, bude se převádět do OV. V domě se chystá rekonstrukce všech rozvodů a stoupaček, což reálně znemožní provozovat podnikatelskou činnost na několik měsíců. Přitom jsme na ni jako rodina ekonomicky závislí. Mám nárok na náhradu škody či ušlého zisku? Případně je možnost, aby mi družstvo na svoje náklady platilo na tu dobu pronájem prostoru jinde? Děkuji, Jitka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímám byt, který mám v osobním vlastnictví. Nájemkyně hned první nájem zaplatila až po několika urgencích pozdě. Druhý ani třetí nájem již nezaplatila (je tedy dva měsíce v prodlení). Neustále mi psala lživé SMS, že nájem odeslala, ale pokaždé se něco pak přihodilo, a proto mi nedošel (jednou ji ho vrátila banka, pak byl problém s pinem) a rovněž mi posílala lživé printsrceeny (již na první pohled vymyšlené a vlastnoručně napsané).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěli jsme si vyměnit topení v družstevním domě a teď ho reklamujeme u Bytového družstva, protože u některých nájemníků je v bytech zima. Nechala jsem si vypracovat znalecký posudek, pak se prokázalo i měřením zdravotního ústavu že nejsou dodrženy hygienické normy v některých bytech.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřela mi 82 letá sestřenice, vdova, bezdětná, bez sourozencú, která byla i mou velkou přítelkyní. 2017 chtěla, abych připravila její závěť v můj prospěch. Byla stále zdravá, já její nápad zlehčovala, že do smrti má daleko. V loń ském roce jsem byla na operaci páteře, v lázních spadla a šla na další operaci - endoprotézu kyčle. Když jsem jí skutečnost telefonicky oznámila, byla zoufalá, že už se neuvidíme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat jestli má Bytové družstvo právo nařídit zateplení střechy, protože je vlastníkem domu. Zateplení střechy nebo domu přece nemusí být povinně. Nechali jsme si totiž vyměnit topení v celém domě a dali nám už menší, protože máme zateplený dům. Bohužel v bytech pod střechou se zjistilo měřením z hygieny, že nejsou dodrženy hodnoty a nemáme teplotu jakou bysme měli mít.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu si založit nový účet u BÚ, po smrti manžela, /červen 2018/ ještě se ale nevyřizuje dědictví, tak aby tento účet nešel do dědictví? Mám účet, který v rámci SJM budu muset uvést v dědickém řízení. Zjišťují notáři, zda účtů není více? Pak by na ten nově zřízený přišli. Děkuji, Darja

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě je uvedeno. Nájem se sjednává na dobu určitou a to od. 1.3.2012 do 31.3.2015. V případě, že alespoň 6 měsíců před koncem platnosti nepodá některá se stran písemnou výpověď, zůstává tato nájemní smlouva v platnosti za podmínek v ní uvedených. Pronajimatel chce nyní, abych nebytové prostory vyklidil, ale já si myslím, že jelikož nedal výpověď před skončením nájemní smlouvy, tak tato se prodloužila a to 1.4.2015 do 31.3 2018. Nebo je to jinak? A konkludentní obnovení nájmu se neustále opakuje nebo jen jednou na určité období? Děkuji. Ivan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytu v panelovém domě, který patří do SVJ. Dům je součástí dalších dvou a je krajový. I náš byt 4 a 1 je krajový. Provádělo se nákladné zateplení 2 dlouhých stran. Od čelní se upustilo, protože byla již v minulosti zateplena asi 10 cm polystyrenu. Aby byly všechny stěny stejně silné, byly by náklady vyšší asi o 1,5 mil Kč. Předseda a další člen výboru mají byty celkově zateplené, problém se jich netýká.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, jestli je platný tento "dlužní úpis", který sepsala už v roce 2013, kdy spolu ještě bydleli, moje sestra se svým bývalým přítelem (otcem jejího dítěte). A pokud ano, jakým způsobem by to měla po něm vymáhat. Do dnes (13.04.2019) nesplatil bohužel ani korunu. Víme, že má neskutečné dluhy jak u banky, tak neoficielní. Bankám dluží něco přes 4mil. a víme, že nepracuje a tudíž nesplácí.