Počet stránek ve webu: 40.710

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v nájmu už 2 roky (2019-2021). Po dvou letech nám byla prodloužena smlouva znovu. První nájem byl 11.000 Kč, po prodloužení v měsíci červnu 2021 platíme 12.500 Kč. Vzhledem k situaci zvýšení elektřiny a plynu mám obavu, že budeme muset platit více. Má pronajímatel právo zvýšit nájemné vzhledem k situaci, která je momentálně ve světě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak řešit duplicitní vlastnictví, kde je současně zapsáno i předkupní právo třetí osobě? V roce 1985 jsme nabyli na základě kupní smlouvy od manželů FN a MN vlastnictví k pozemkové parcele č. A/2, jež byla oddělena dle geometrického plánu od pozemku č. A vedeného ve zjednodušené evidenci, jako soubor parcel původ Pozemkový katastr.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Hlavní spolek má podle stanov vymezeno několik oblastí hlavní činnosti a u každé je definována oblast možné vedlejší činnosti. Hlavní spolek má na vedlejší činnosti živnostenské oprávnění. Pokud by došlo k rozdělení oblastí pod pobočné spolky (jeden typ zaměření hlavní a k ní odpovídající vedlejší činnosti), může pobočný spolek vykonávat vedlejší činnosti zastřešené oprávněním hlavního spolku nebo potřebuje vyřídit na živnostenském úřadě svoje? Děkuji. Ivo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavím rodinný dům na klíč. Ve smlouvě o dílo je zahrnuto i provedení a zprovoznění vodovodní přípojky. V návaznosti je třeba překopat obecní asfaltovou málo frekventovanou komunikaci (cesta na šířku cca 2,5-3 m). Starostka po mně chce podepsat Smlouvu o právu provést stavbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žijeme s partnerem jako druh a družka (nejsme manželé), oba jsme rozvedení. Dostavěli jsme rodinný domek, který i s pozemkem vlastníme každý 1/2. Na dům i pozemek máme půjčku na 20 let. Oba máme děti z prvního manželství (partner 17 a 20 let, já 13 a 16 let). Kdyby se jednomu z nás, nedejbože, něco stalo, musel by ten pozůstalý jeho děti vyplácet?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v domě o dvou bytových jednotkách, jeden byt dole, druhý v prvním patře (náš) každý dle smlouvy ideální polovinu domu. Jsou tam i sklepy a garáže. A tady je svár našeho sporu. Soused tam chová potkany, hady a různé druhy hmyzu, které prodává. Bohužel bez našeho vědomí a souhlasu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze zrušit uzavřenou dohodu o vypořádání rozdělení pozůstalosti ve věci dědictví (vydané samotným notářem)? Zjistili jsme, že rozdělení pozůstalosti je silně podhodnocené a není spravedlivě rozdělené. Lze to nějak pozastavit či zrušit? Další otázka je, že na pozemky nebyl stanoven odhad odhadcem a odhad provedl samotný notář?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pronajímám byt dvěma mladým partnerům, . Bohužel se nedávno rozešli. Nájemní smlouva je napsaná na oba (teď už bývalé) partnery a potřebovala bych jí změnit jen na toho, který v bytě zůstává. Jak toto prosím udělat? Šlo by to dodatkem nebo úplně změnit smlouvu? Věra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před cca rokem (2020) jsem koupila s přítelem dům, já investovala 1.000.000 Kč v hotovosti a 1.500.000 Kč hypotékou, kterou nyní splácím, on zbytek hotově. Dům stál necelých 7.000.000 Kč, v katastru máme každý 1/2. Dům byl rozestavěný a do jeho nynějšího stavu jsem investovala spoustu práce, času a investovala jsem do jeho vybavení (sauna, nábytek.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme nájemní smlouvu u městského bytu, která se automaticky obnovuje co 3 měsíce. Nyní jsme podali žádost o ukončení smlouvy o měsíc dříve (tedy měsíc před automatickým obnovením) k radě města, což rada schválila. Bohužel jsme se až poté dověděli, že byt potřebujeme nadále využívat. Je možné, aby byla smlouva (nájem) zrušena, či ukončena skrze naší žádost a schválení na radě města?