Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych poradit jak postupovat. Rodiče mi 2000 darovali dům i pozemky podle map, které jsme měli dotupné a zdálo se, že je vše v pořádku. Po digitalizaci (rozporovat na katastru už nelze) jsem zjistil, že část zahrady, kterou jsme moji rodiče i já 42 let využívali se ocitla ve vlastnicví města.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám polovinu nemovitostí = parcelu st. s domkem a parcelu jako zahradu. Obě nemovitosti jsou v katastru nemovitostí ČR uvedeny tak, že já mám u obou nemovitosti vždy 1/2 a druhou polovinu má z 1/4 vždy dcera a z 1/4 vždy syn. Chci tu svoji polvinu darovat tak, že 1/2 mého podílu (= tedy 1/4 z celku) dám ještě synovi a tu druhou polovinu mého podílu (=tedy také 1/4 z celku) dám synovi mé dcery.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nájemníka ve svém bytě. V nájemní smlouvě je uvedeno, že výpověď je 3měsíční a pouze v písemně podobě, přičemž lhůta začíná běžet měsíc následující po měsíci, kdy byla podána. Např. 15.10. nájemník o své vůli být opustí (a přitom dluží na nájemném), aniž by podal písemnou výpověď a dále např. se mi podaří byt znovu obsadit 1.12.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od města mám pronajatý pozemek k zahrádkářské činnosti. V souladu s ustanovením nájemní smlouvy jsem na pozemek umístil chatku ze dvou spojených buněk. Na pozemku není přívod elektřiny, vody, kanalizace ani plynu. Chatka je položena na betonových pražcích, není spojena ze zemí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi manželem darován dům, který jemu darovali rodiče s tím, že mají v domě právo doživotního bezplatného bydlení a užívání bytové jednotky v přízemí domu s právem bezplatného užívání veškerého domovního příslušenství a staveb uvedených v darovací smlouvě. Též darovací smlouva, uzavřená mezi manželem a jeho rodiči, obsahuje větu: "veškeré opravy a údržbu bude hradit vlastník nemovitosti."

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Skončilo dědické řízení se třemi dědici (manželka zůstavitele a dvě dcery). Zůstavitel napsal závěť, ve které svůj byt v hodnotě 3.700.000 Kč odkázal mladší dceři Lence. Ostatní majetek se rozdělil dle dohody dědiců v tomto poměru (bráno dle notářského poplatku) manželka 2,24%, starší dcera Lucie 0,85%, mladší dcera Lenka 96,91% veškerého majetku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytu v ulici S. v Brně. Byt jsme získali darovací a kupní smlouvou od otce mé manželky v roce 2008. 2009 otec zemřel. Teprve 2019 jsme se dozvěděli od známé právničky, že jsme v rámci projednávání pozůstalosti měli řešit i jeho účast v občanském sdružení v našem domě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda se na dovoz mobilních telefonů z třetích zemí vztahuje clo. Předem děkuji za odpověď.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu obnovit nárok a běh nové promlčecí lhůty k náhradě za strpění a užívání vodního díla, když jsme dosud nevstoupili do jednání s vlastníkem vodního díla dle novelizovaného zákona č. 303/2013 Sb. a § 59 a, jelikož jsme měli s Rybářstvím Třeboň od r. 2015 smlouvu o nájmu pozemku, kterou chce nyní Rybářství vypovědět, aniž s námi řešilo náhradu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká pozemku za naším domem (orná půda), který využíváme už přes dvacet let (cca od 1999). Majitelka tohoto domu je nějaká paní nar. 1902 s bydlištěm v USA. Předpokládám tedy, že to byla emigrantka a nyní už nežije. Rád bych získal pozemek do svého vlastnictví, zajímá mě tedy jaký v tomhle postoj úřadů, zda bych za něj musel zaplatit, doplácel daně za roky využívaní atd. Děkuji moc za odpověď, Aleš.