Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je oprávněn otec, který se o dítě nikdy nestaral a vyhýbal se placení výživného, podat žalobu na matku na stanovení výživného soudem pro zletilé dítě studující VŠ? Je to reakce otce na to, kdy studující zletilé dítě podalo žádost o zvýšení výživného otci. Ten se opět snaží udělat vše, aby neplatil a podal žalobu na matku na soudní stanovení výživného a zvýšení matce, která se do plnoletosti o dítě sama starala a platila více, než jeho stále účelově snižované výživné.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme vnučku v pěstounské péči. Studuje, je jí 19 let. Matkou je naše dcera, otec není v rodném listě uvedený. Dcera si biologickým otcem nebyla jistá. Nyní jsme podle jednoznačné podoby a krevní skupiny zjistili otce. Vnučka i otec jsou šťastni. Dcera platí státu výživné. Pokud otec chce být uveden do rodného listu, máme první otázku: Je potřeba soud nebo pouze prohlášení na matrice? Druhá otázka: Hrozí otci zpětné doplácení výživného státu, když je vnučka zletilá? Děkuji za odpovědi, Marina.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně alimentů. Jsme s manželem rozvedeni, máme spolu dvě děti, ale vzhledem k životní situaci nemáme s dětmi jinou možnost, než bydlet u mého bývalého manžela v jeho bytě a sdílet s ním prakticky jednu domácnost. Mám i tak nárok na výživné od něho, když jsou děti určené do mé péče?

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Po rozvodu dostala syna do péče má bývalá žena, soud mi určil výživné 5.000 Kč. O syna se vede nové soudní jednání o svěření do mé výhradní péče a syn od září 2023 bydlí u mě. Má bývalá žena požaduje placení alimentů dle původního rozsudku a vyhrožuje oznámením a zabavením řidičského průkazu. Musím platit alimenty, přestože syn bydlí u mě? Děkuji Horymír.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně rady, která se týká výživného na dceru. Jsem otec nezletilé dcery, celou dobu jsem řádně hradil výživné. Avšak vznikly mi jiné dluhy, které jsem byl nucen řešit formou insolvence. Tudíž došlo k tomu, že i výživné má být hrazeno z insolvence. Matce dcery jsem tuto skutečnost sdělil a s dostatečným předstihem jsem matce předal dokument od insolvenčního správce, jenž je k zasílání výživného potřeba potvrdit matkou dítěte.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel si vydělá 66.000 Kč měsíčně, já 1.880 Kč, jsem na rodičovské dovolené RD. O domácnost a dítě se starám v podstatě sama. Naše výdaje za bydlení a domácnost činí cca 30.000 Kč, které hradí manžel.   Jaký mám nárok na finance, které si manžel vydělá?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Výživné na dceru 14 let platím včas a v řádně výši 3.800 Kč. Nyní se jedná o tom, že by dcera byla umístěna po dobu dvou měsíců ve středisku výchovné péče, kde se hradí poplatky za pobyt ve výši cca 3.900 Kč/měsíc. Nejedná se o rozhodnutí soudu, ale dobrovolný nástup. Kdo tyto náklady hradí?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn je studentem pedagogické fakulty. Platím mu měsíčně výživné 4.700 Kč, na kterých jsme se dohodli mimosoudně. Získal titul bakaláře a v druhém ročníku magisterské nástavby šel učit na základní školu s úvazkem 0,77 koeficientu oproti svým kolegům s plným úvazkem. Pedagogické profesi se věnoval celý školní rok 2022/2023.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych na Vás dotaz a ráda bych Vám popsala situaci ohledně vyživovací povinnosti otce k nezletilé dceři. Rozsudek o úpravě poměru před a po rozvodu nezl. dceři narozené v roce 2012 nabyl právní moci 24.5.2017. V rozsudku bylo vyměřeno otci placení výživného měsíčně ve výši 2.500 Kč. Od té doby se změnilo spoustu věcí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem matka samoživitelka. Tatínek dcery pravidelně přispíval ústně dohodnutou částku po dobu 7 let. Vzhledem k závislosti na alkoholu podstoupil ústavní léčbu v květnu 2023, po propuštění z léčení v srpnu 2023 přišel o střechu nad hlavou, je bez práce a momentálně nevíme, jestli vůbec žije. Telefon má nějakou dobu nedostupný.