Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn má 6 leté dítě. Je ve vězení za alimenty. Požádal o snížení výživného. Došlo mojí účetní od soudu ohledně platů od roku 1.5.2017 až dosud. Vnuka pomalu ani neznám nebo za celých 6 let jsem ho viděl 8x max 9x. Jedná se jak je psané (o výživě). Žádný cit ani vnuka neznám. Jak mohu nebo co se dá dělat? Děkuji, Milan.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Náhodou jsem se dozvěděl, že můj syn už delší dobu pracuje a přitom studuje dálkově vysokou školu. Alimenty platím pořád jako by studoval denní studium. A ještě se odstěhoval od matky, která se znovu provdala. Takže bydlí s přítelkyní v bytě. Chci se zeptat jak je to s placením výživného. Budu mu něco přispívat, ale jestli mám povinnost platit dále. Děkuji. Rosenzweig.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chci si vzít přítele, který má z předchozího manželství dítě. Může exmanželka žádat o zvýšení alimentů? Mám totiž větší majetek a nechceme, aby na něj dosáhla. A kdyby jsme měli dítě, můžeme žádat o snížení alimentů?   Děkuji, Zdenka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn již zahajuje pátý rok studia bakaláře. 2015 nastoupil na VŠ, kde požívala status studenta, cestoval a nestudoval - nesplnil žádnou studijní povinnost. Poté nastoupil na jiný studijní obor, který měl 2019 ukončit státní závěrečnou zkouškou, což se nestalo a bude pokračovat ve "studiu" blíže neurčenou dobu. Je jasné, že do magisterského studia nenastoupí, ale i tak bude moci až dva roky (dle studijního řádu) mít status studenta VŠ/Bakalář.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel emigroval v roce 1989 do zahraničí od té doby přestal platit výživné na syna. Dluží mu za 9 let, před časem jsme se dověděli, že žije v Dánsku. Chtěli bychom vědět, zda lze vymáhat alimenty i když synovi bude 40 let.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 23 let, do minulého měsíce jsem byla studentkou denního studia na VŠ, nyní jsem studium přerušila v rámci UDR (uznané doby rodičovství) na 3 roky. Můj otec má soudem přiřknuté výživné na mou osobu ve výši 1500, -, které jsou mu exekučně strhávány z invalidního důchodu. Nyní se domáhá zastavení výživného, bylo mi ovšem sděleno, že v případě, že můj příjem mi nedovoluje se o sebe postarat, jeho povinnost vůči mě automaticky nezaniká.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel platí alimenty na dospělou dceru z prvního manželství 2500 Kč. Manžel je zaměstnaný, já jsem na rodičovské dovolené. Máme 2 děti (3,5 a 2roky). Vzhledem k finančním problémům jsem nucena nastoupit do práce a manžel s dětmi zůstane na rodičovské dovolené.   Má změna manželovy ekonomické aktivity vliv na výši alimentů? Jeho příjem byl cca 18.000 Kč, rodičovský příspěvek má výši cca 4200 Kč. Máme oddělené SJM. Děkuji, Izabela

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn je rozvedený a platí alimenty na 2 dcery 6500 Kč. Bývalá manželka se vdala a má další dítě avšak žádá o zvýšení na 9500, -Kč. Syn však v lednu přešel k jinému zaměstnavateli s nižším příjmem. Advokátka bÝvalé manželky však trvá na výpočtu alimentů z minulého zaměstnání. Má na toto právo. Děkuji, Ivana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dospělý vnuk žije s matkou a mladším bratrem. V květnu 2019 dosáhl plnoletosti a jeho otec mu zřídil účet, na který mu začal posílat výživné, které dříve poukazoval matce dítěte. Polovina výživného byla určena na spoření, které založila matka po rozvodu podle rozhodnutí soudu. Otec poslal vnukovi celé výživné s tím, že matce nemusí vůbec na nic přispívat a všechny peníze si může nechat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jak postupovat v mém případě s platbou výživného na plnoletého syna? Jsem rozvedený a soud mi stanovil výši výživného na syna, který t. č. žil s matkou. Teď je již plnoletý (22 let) a u matky se zdržuje minimálně. Po ukončení 3letého oboru pokračoval další dva roky nadstavbovým studiem a tzv. si dodělal maturitu. Po ukončení a úspěšném vykonání maturitní zkoušky se rozhodl pokračovat ročním kurzem. Zde měl v 1. pololetí 181 zameškaných hodin, z toho 3 neomluvené. Dostal důtku třídního učitele.