Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně rady, která se týká výživného na dceru. Jsem otec nezletilé dcery, celou dobu jsem řádně hradil výživné. Avšak vznikly mi jiné dluhy, které jsem byl nucen řešit formou insolvence. Tudíž došlo k tomu, že i výživné má být hrazeno z insolvence. Matce dcery jsem tuto skutečnost sdělil a s dostatečným předstihem jsem matce předal dokument od insolvenčního správce, jenž je k zasílání výživného potřeba potvrdit matkou dítěte.

Insolvence mi již byla schválena. Avšak matka dcery mi odmítá předat potřebný dokument a odmítá jej i sama zaslat insolvenčnímu správci.   Situace je nyní taková, že dceři není zasíláno mnou hrazené výživné. Jak mám v této situaci pokračovat? S matkou se nedá absolutně domluvit, jen stále opakuje větu, že výživné je můj problém a tím to pro ni hasne. Mohl bych Vás požádat o radu? Předem děkuji za odpověď, Drahoslav.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže máte povinnost hradit na dceru výživné a současně jste v insolvenci, pak úhradu výživného provádí Váš insolvenční správce ze srážky z Vašeho příjmu. Ze srážky, která insolvenčnímu správci přijde od plátce Vašeho příjmu, insolvenční správce odečte nejprve svoji odměnu, dále řádné výživné a teprve zbývající částku rozděluje poměrně všem věřitelům přihlášeným do Vašeho insolvenčního řízení. Výživné je přednost před všemi ostatními pohledávkami, je ale zapotřebí, aby se dceřina matka o úhradu výživného přihlásila.
V první řadě si doporučuji ověřit, zda insolvenční správce každý měsíc deponuje částku určenou na úhradu výživného. Jestliže se matka odmítá o výživné u insolvenčního správce přihlásit a Vy znáte číslo jejího účtu, můžete správci doložit rozsudek o výživném a požádat ho, aby výživné zasílal na účet matky. Je ale možné, že správce odmítne tomuto požadavku vyhovět, protože nemá jistotu, že se opravdu jedná o účet dceřiny matky. Můžete správci také sdělit, že se obáváte, že po Vás matka bude domnělý dluh na výživném vymáhat exekučně a požádat ho, aby matku kontaktoval sám a vyžádal si číslo účtu, na který má výživné zasílat. Každopádně doporučuji o situaci insolvenčního správce informovat a probrat s ním nejvhodnější postup.
Pokud žádný z výše uvedených postupů nebude úspěšný, doporučuji alespoň matku opakovaně kontaktovat a upozorňovat ji, aby se o platby výživného přihlásila. Veškerou komunikaci doporučuji vést v písemné formě, abyste v případě potřeby mohl prokázat, že jste matku opakovaně vyzýval k tomu, aby se o výživné přihlásila. Pokud budete s matkou komunikovat e-mailem, adresujte e-maily určené matce také Vašemu insolvenčnímu správci.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.