Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme na rekreační parcele (825 m2) černou stavbu (pergola 35m2) a rádi bychom ji dodatečně zlegalizovali. Jenže paní na stavebním úřadě nám tvrdí, že na celé parcele smí být zastavěno pouze 40m2, s čímž bysme se s chatou nevešli. Jiné informace nám říkají, že pouze ona chata má mít oněch 40m2 a dá se zastavět 50% parcely dalšími stavbami.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda je možné pronajmout nebytový prostor jako byt. Nebytový prostor je vybaven jako byt (elektřina, plyn, voda, WC, koupelna, kuchyňský kout). V katastru je to vedeno jako nebytový prostor. Nebytový prostor je takto pronajat od roku 2016. Děkuji, Dana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme majitelé bytu s předzahrádkou (zahrádka je ve vlastnictví členů SVJ, v našem výlučném užívání). Ta sousedí se 2 zahrádkami a veřejným prostranstvím (travnatý prostor s dětským hřištěm, uvnitř domu ve tvaru písmene U). Pro větší soukromí chceme plot vysoký 120 cm zvýšit na 180cm. Máme povinnost žádat něčí odsouhlasení (sousedů, stavební povolení)? Děkuji, Vlaďka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně pozemku a výstavby na něm. 05/2018 jsme zakoupili úzký pozemek (vedený jako ornou půdu) cca 14m široký a 110m dlouhý, o kterém jsme se před koupí informovali na stavebním úřadě dané obce, jestli a jak se tam dá stavět. Stavební úřad nám sdělil, že je pozemek v oblasti určené k zástavbě, že se tam dá stavět, dokonce jsme ukazovali typ stavby a umístění na pozemku, jak bychom to chtěli, v čemž problém nebyl, ale také nás pán informoval o zatížení hlukovou územní studií (za našimi pozemky vede cesta kategorie II. + za ní má být nějaká lehká výroba).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci si postavit k domu přístřešek na karavan a auto délka přístřešku je 22 metrů šířka 6 metrů, výška 3 metry. Pozemek sousedí se 3 sousedy. Přístřešek nepřesáhne moji hranici. Mám písemné vyjádření sousedů - souhlasem se stavbou přístřešku pro karavan s auto. Na stavebním úřadě mi bylo sděleno, že musím mít stavební povolení, projekt a stavební firmu která to postaví. Podle novely zákona 183/2018 by podle mne stačila ohláška + vyjímka. Pokuď mám pravdu jak mám dál postupovat. Paní na stavebním úřadě v Xxxxxxxxxx (anonymizace) jsou arogantní nehodlají o tom diskutovat. Děkuji, Bořivoj

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystám se stavět rodinný dům. Projektová dokumentace je již vypracována a právě probíhá schvalovacím procesem na příslušných úřadech. Mým pozemkem prochází obecní kanalizace pro odvod dešťové vody (průměr 300 mm, uložena v hloubce 2 m, předpokládané ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany od vnějšího líce kanalizační roury, na pozemek není uvaleno žádné věcné břemeno vedení a provozování obecní kanalizace).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V současné době zpracováváme stavební dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení. Tuto cestu stavebního řízení jsme zvolili z důvodu nevalných sousedských vztahů (tj. nepředpokládáme udělení souhlasu sousedů se stavbou). Pro danou stavební akci v řadové zástavbě: Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Brumov-Bylnice, Brumov, 1. května č. p. 1248, parc. č. 215 a 216, k. ú. Brumov“ jsme požádali příslušný stavební úřad o vydání územně plánovací informace.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kontaktoval jsem společnost ICGF INTERNATIONAL FACTORING v souvislosti s vymožením pohledávky.
Částka kolem 80 000 Kč. Poslali mi příkazní smlouvu, tu jsem podepsal a poslal jim, všechny dostupné informace včetně korespondence exekutora se mnou. Dlužníka kontaktovali a ten jim nasliboval, že zaplati. Výsledek šetření byl výpis z registru exekuci, které jsem si dávno ověřil sám předtím.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním stavbu typu chaty v zahrádkářské kolonii (je zde 17 chatek) od 1.6.2016, a mám zde trvalé bydliště od 06/2016 a bydlím zde. Jedná se dle katastru o pozemek o výměře 26 m2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro rodinnou rekreaci, parc. č. 957/5 a zahrada parc. č. 957/50 343 m2. Jelikož mám zdravotní problémy, rozhodla jsem se po 2 letech (loni na jaře) chatu prodat a přestěhovat se do bytu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Hodláme se ženou kupovat pozemek, který je rozdělen na dvě parcely. Jedna je vedená jako orná půda a druhá jako trvalý travní porost.   Obě parcely jsou dle územního plánu v zastavěném území s konkrétním popisem "smíšené obytné venkovské". Obě parcely jsou v zemědělském půdním fondu, ale v třídě V, tedy mají minimální hodnotu.