Počet stránek ve webu: 40.905

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem před dvaceti lety (2001) dům, který se nachází za potokem, na jeho levém břehu. Původním majitelem byl k domu ze silnice zbudován svépomoci mostek, pravděpodobně bez povolení a na cizích pozemcích.   Pravý břeh potoka je zároveň krajnicí silnice II. třídy a v úseku našeho domu je v havarijním stavu (je poddolována tekoucím potokem).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče vlastní pozemek v centru obce, který je v současnosti užíván jako zahrada. Pozemek má více sousedních vlastníků. Územním plánem obce se jedná o pozemek určený k zástavbě. Pozemek sousedí částečně s vlastníkem pozemku, který si v létě 2021 nechal zbudovat betonové oplocení převyšující výšku 2 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě, zda může být únikové značení (fotoluminiscenční označení) umístěno na stropě (v sociálním zařízení)? Případně, podle jaké vyhlášky nebo zákona se musí člověk řídit při umístění tohoto značení (kde by bylo jasně napsáno, do jaké výšky a kde přesně musí být toto značení umístěno)? Ve výše uvedeném vládním nařízení je pouze v § 5 odst. 3 psáno:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním pozemek, který chci k výstavbě RD a je vedený jako orná půda plocha zemědělská a není v územním plánu, zatím pouze v územní rezervě. Obec už odsouhlasila změnu územního plánu, ale než se změna provede je možné na tento pozemek přivézt alespoň inženýrské sítě?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné, aby mne zastupovala advokátní kancelář při korespondenci se stavebním úřadem ohledně odstranění drobné stavby na mém pozemku, provedené sousedem bez mého souhlasu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

30.6.2021 jsem předal byt pronajímateli a ukončil tak pronájem. Stav bytu si pronajímatel zkontroloval, souhlasil s ním a podepsal, včetně závad, a to pouze malby včetně toho, že jsem je zaplatil. Až teď v říjnu, 15.10.2021 mi pronajímatel napsal email, že nový nájemce zjistil, že elektrická trouba je rozbitá, údajně do ní zatekla voda skrze varnou desku (což mně osobně přijde spíše jako vada produktu).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možná výjimka na požární odstupovou vzdálenost, kdy tato přesahuje na pozemek souseda o cca 2 m na jedné straně a postupně se zužuje na cca 3/4 m na straně druhé. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused dostal výjimku pro postavení garáže na hranici pozemku, který byl tenkrát (r. 2005) ve vlastnictví mě a mého bývalého manžela. Až nyní jsem zjistila, že na situačním výkresu stavby na hranici pozemku je pouze podpis bývalého manžela. Úřednice stavebního úřadu i přesto výjimku povolila. Lze toto udělení vyjímky právně zpochybnit, když jeden z majitelů pozemku se stavbou na hranici nesouhlasil? Děkuji Hana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci kopit rodinný dům se studnou či vrtem, ale prodejce mi není schopen doložit, zda je vrt či studna legální a jakékoli parametry, stavební povolení, vyjádření z vodohospodářského úřadu apod. Vrt je na vlastním pozemku Mohu porosit o radu, jak a kde se dají tyto informace zjistit. Děkuji Vilém.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dnes (18.10.2021) mi byla zaslána projektová dokumentace PD k výstavbě vedle našeho pozemku, kdy po mně samozřejmě chtějí souhlas se stavbou. Náš pozemek vč. stavby je na parcele 304/39, kde na severní straně této parcely máme po celé šíři parkovací stání. Podle přiloženého souboru by nám po realizaci této varianty zůstala možnost využití pouze části stání (u parcely 304/89) a zbylá šíře by nám zůstala zablokována.