Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl jsem jeden velký pozemek který je podle územního pláni určen pro výstavbu obytných malých sídel, prostě stavební parcela pro rodinné domy. Nechal jsem to rozparcelovat, stavební úřad to schválil, jeden z rozparcelovaných pozemku se prodal. Teď ale vyšlo najevo že vedle prodaného pozemku je lesní pozemek, u kterého je uveden že ve vzdálenosti 25 m nelze stavět.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou bytu v bytovém domě v areálu, která má předzahrádku, jejíž jsem též vlastníkem. Předzahrádka je v katastru nemovitostí ČR vedena jako ostatní plocha. Předzahrádka sousedí, kromě vedlejší soukromé předzahrádky, s plochami vedenými v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, sloužící jako parkovací stání nebo příjezd na ně, na jedné z ploch jsou chodníky. Tyto plochy jsou ve vlastnictví soukromé právnické osoby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz pro případ rozvodu manželství: manžel zdědil chatu která se prodala za cca 2.000.000 Kč. Peníze mi poslal na účet a já jsem s manželovou babičkou koupila na 1/2 byt. Smlouva a vše kolem bytu je psano na mě a babičku. Jak by to bylo v případě rozvodu. Děkuji. Viktorie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsem koupil nemovitost se sloupem VN 22kV na pozemku. Pozemek je svažitý a jsou na něm terasy. V horní části zahrady se nachází zahradní domek. ČEZ mi loni (2018) napsal, že při kontrole zjistili, že některé části stavby porušují normu specifikující ochranné pásma VN. Přesně zahradní domek zasahuje do 4m vzdálenosti ve výjimce (cca 25cm), kterou ČEZ udělil před stavbou.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme rodinný dům a se sousedy plot (který byl odsouhlasen bývalým majitelem), teď se sem vedle nás do baráku nastěhovala majitelka a chce opravdu hned vedle našeho plotu postavit si svou dvoumetrovou betonovou zídku, ale s tím, že my už nebudeme moci mít možnost údržby našeho plotu z jejich strany. To že se plot už nemusí ohlašovat ani na stavebním úřadě ani na územním rozvoji vím (bohužel mi oba úřady řekli, že za staré éry by to nikdy nedovolili).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

07/2018 mi byl odebrán ŘP na místě za pozitivní test na amfetaminy. Krevní rozbor trval 3,5 měsíce, hodnoty pod hranicí - ŘP byl vrácen. 03/2019 test pozitivní - Amfetamin 16, Metanfetamin 88. Byla jsem podat vysvětlení, doznala se k užití drogy na party v pátek a sobotu. Pondělí jsem byla chycena PČR.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve stavebním povolení mám povoleno 150 m2 RD. To jsem splnil avšak jsme k domu přistavěli ještě nezastřešenou terasu velikosti 22 m2. Úřad zatím nereaguje na žádost o přidělení čísla popisného, tedy č. p. již měsíc a půl. Lze očekávat problémy stran nutnosti provedení změny stavu před dokončením? Děkuji, Ctibor

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na pozemku RD jsem v r. 2017 postavil „Hospodářské stavení u rodinného domu“, které bylo jako hospodářské stavení zkolaudováno (viz příloha). Kolaudace proběhla v září 2017. V současnosti chovám v jedné místnosti hosp. stavení papoušky. Sousedé chov papoušků v interiéru hosp. stavení napadli s odůvodněním, že pro chov papoušků nebylo hosp. stavení zkolaudováno.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused stavebník začal s přestavbou rodinného domu, tedy RD 2006. Stavba měla být dokončena 31.12.2008. Stavba je užívána, nebyla zkolaudována a nebyla dokončena. Rovněž nepožádal o prodloužení lhůty k dokončení stavby, dle tvrzení stavebního úřadu. 1. srpna 2017 požádal o změnu stavby před dokončením. Podklady k vyjádření pro vydání rozhodnutí o povolení změny stavby jsem obdržela 21.3.2019. Jedná se o stavbu dalšího patra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12.5.2019 mi bylo doručeno „Usnesení o zastavení řízení“ o dodatečném povolení stavby souseda. Situace: 2017 jsem zjistil, že nám počíná praskat nosné zdivo domu, ve kterém bydlíme. Když jsem se začal podrobněji zajímat o příčinu, uvědomil jsem si, že to může být způsobeno ujížděním terénu. Soused má vestavěn ke své chalupě přístavek, pro který byl vybrán cca ve vzdálenosti dvou metrů terén do hloubky cca 3,1 m od úrovně terénu u našeho domu.