Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupil jsem pozemek v záplavovém území. Na pozemek bylo vydáno územní rozhodnutí. Nevšiml jsem si, že musí být přízemí zvýšeno minimálně nad úroveň 100 leté povodně (to činí to cca. 1,5 m nad stávající terén). Jako jediný způsob z pohledu bezpečnosti a ekonomičnosti se mi jeví zvýšit přízemí (nejnižší obytné podlaží) ochranným podlažím POD úrovní PŘÍZEMÍ.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželka koupila 2007 pozemek. Postavila na něm rodinný dům, tedy RD, oplotila ho a nechala připravit i základovou desku, výhledově pro zahradní domek. Zahradní domek jsme pak nechali postavit už společně v manželství. Stavba je dřevěná, montovaná, rozměrů 3x4 m. Přestože stojí na základové desce, je bez pevných základů, jen na ocelových patkách.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 mi byla doručena stavebním úřadem v Aši, výzva ke zjednání nápravy. Důvod: 2016 jsem si všiml, že ve štítové zdi našeho domu se objevily praskliny. Můj stavební technik, mě upozornil, že praskliny jsou zřejmě důsledkem chybějící opěrné zdi, která by zabránila ujíždění terénu mezi námi a sousedovou nemovitostí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V obci je ve výstavbě nový rodinný dům, tedy RD. Přesah protažené střechy končí přímo u hranice pozemku, těsně nad jedinou příjezdovou komunikací k našemu trvalému bydlišti. Nejsme přímí sousedé. Majitelem cesty (účelová komunikace) je stát - správce Státní pozemkový úřad.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme nemovitost, která stojí na hranici pozemku. Dům je starý má č. p 1. - byl vrácen v rámci restitucí s pozemky. Soused má cca 2,5 metru od domu žumpu a přímo pod okny ohradu pro koně cca 50 cm od domu. Je to sice na jeho pozemku, ale v bezprostřední blízkosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych postavil v rohu oplocení mé zahrady na vlastním pozemku zděnou kapličku (drobný sakrální objekt) rozměrů - šířka 1,2 m, hloubka 1 m, výška 2,2 m, hranolového tvaru s trojúhelným štítem, nikou, se stříškou z pálených tašek. Kaplička by byla vzdálena od obecní účelové komunikace (polní cesty) cca 3 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat na stavbu opravny motorových vozidel a automobilů na sousedově zahradě. Zásadně s tím nesouhlasíme, protože budova zastíní celou naši zahradu. Na územním plánu města se nacházíme v BVO-S. Bydlení venkovského charakteru s ochranným režimem. Rozměry budovy budou 15,32m x 18,32m se zastřešením sériovou střechou se sklonem 25%.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme dům, ke kterému se dostaneme přes betonovou lávku. Rozhodli jsme se, že prodáme část pozemku. Zašli jsme tedy na stavební úřad, že chceme dělit pozemek a prodat ho a jestli tam budou moct stavět. Tam nám bylo řečeno, že ten mostek, který my používáme na vjezd na pozemek není nikde vedený a nikdo tedy neví čí je a tím pádem tam nepovolí stavět.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám u rodinného domu drátěný plot vysoký 1,5 m. Při koupi pozemku a stavbě domu jsme byli starostou obce ubezpečeni, že na vedlejším pozemku, který patří obci, bude jen bezúdržbová kvetoucí louka. Dva roky po dostavbě domu zde nechal starosta zřídit parkovištní odpočívadlo (parkoviště sousedí z druhé strany s obecním pozemkem) s dětským hřištěm, které je těsně u našeho plotu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V minulém dotazu jste mi odpovídali na zvýšení plotu na cca 2,5 m s tím, že u plotu do 2 m výše není třeba žádné povolení ani oznámení, pokud se jedná o úpravu plotu stávajícího. Mám ještě další dotaz: Pokud mám drátěný plot vysoký 1,5m a postavím těsně před něj (směrem do mého pozemku) další, dřevěný plot, je to bráno jako nový plot se všemi povinnostmi?