Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelka rekreační chaty v obci Rabyně – Měřín na Slapské přehradě. Sousední majitel přišel s návrhem na rozšíření své chaty s tím, že svou původní stavbu celou rozebere a ponechá pouze základovou desku, pokud bude vyhovovat z hlediska statiky. Jeho současná chata je o rozměrech 5,60 x 3,90 metrů.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Našel jsem si pozemek na stavbu RD, který je v katastrálních mapách veden jako "zastavěná plocha a nádvoří" (zbořeniště). Pozemek je v majetku města, problém však je, že pozemek není zahrnut do územního plánu pro výstavbu i když okolní (soukromé) pozemky vedené jako "trvalý travní porost" do územního plánu zahrnuty jsou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

8/2018 rodinný dům povolen na ohlášku (do 150 m2), sousedé podepsali souhlas. 01/2020 zjištěno posunutí rodinného domu o 30 cm místo původní projektové dokumentaci. 06/2020 dům "zkolaudován", dostal číslo popisné, proběhl zápis do katastru. Tímto se "černá stavba" stala legální?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Aktuálně probíhá stavební řízení ve věci stavby nového RD na místě původního domu s číslem popisným z roku 1839, který je bohužel již neopravitelný. Část příjezdu k rodinnému domu je historicky řešen lesní cestou v délce cca. 80 m. Od vlastníka lesa máme Vámi uváděný (vizte odkaz níže) souhlas a povolení vjezdu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelkou lesů a orné půdy. Ráda bych tyto pozemky využila a postavila zde k rekreaci tree house, glamping stan i např. zahradní domek. Potřebuji k daným objektům stavební povolení? Co vše si mohu dovolit na svých pozemcích provozovat bez byrokratického kolotoče, shánění povolení a žádání o změnu územního plánu? Předem děkuji za odpověď. Hezký den, Erika.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastníme chatu se zahradou, která má na šířku cca 16 m ve svahu. Máme nového souseda, který si vybudoval na své zahradě zapuštěnou silnici s parkovištěm, které sousedí přímo s naší chatou. Na parkovišti parkuje několik aut, z toho jedna dodávka. Stavební úřad neshledal pochybení, stavba nemusí mít povolení prý podle paragrafu 79 odst. 2 Stavebního zákona a ani podle paragrafu 103 odst. 1 nevyžaduje povolení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánuji obytný přístavek k chatě, který svými parametry splňuje všechny podmínky §79, odst. 2, písm. "o", tedy: "stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme společně v rodinném domě s manželovým synem z prvního manželství. Manžel synovi daroval polovinu domu. Když dostal polovinu domu úplně se změnil a to k horšímu. Psychicky nás týrá, nic nepomůže je sprostý. Manžel je majitelem stavební parcely, kterou prodal. Parcela je vzdálená od našeho domu cca 300 m na volném prostranství.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v řadovém domku, kde máme cca 60 m dlouhou zahradu. Na konci zahrady přibližně 40 m od domu mám postavenou garáž, ke které jsme z výhledu z domu přistavěli 3 kotce do tvaru L. Jsou to typické kotce 3x2 m, kdy máme dva podélně za sebou a jeden je situován svou délkou za roh podél garáže, celková výměra je 18 m2 a výška 3 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V obci jsou dva sousedé. První z nich postavil plot na hranici jejich pozemků (v pořádku), ale udělal si boční vjezd tak, že 6m2 zasahuje do pozemku druhého souseda. Tuto část pozemku si navíc vybetonoval a jezdí neoprávněně přes tuto část cizího pozemku. Druhý soused (nový vlastník) se rozhodl oplotit svůj pozemek.