Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused z chalupy, který nás stále za něco udává (nesousedíme pozemky přímo) nechal bez mého vědomí a účasti geodetickou firmou zaměřit můj nový plot a zjistil odchylku 35 cm v nejširším místě. Stavební úřad mi nařídil do měsíce odstranění stavby z cizího pozemku. Majitel zastavěného pozemku nemá problém, plot mu nevadí, zabraná plocha ve tvaru trojúhelníku dle měření je cca 3m2.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem schválení stavebního záměru na stavební úpravy, přístavbu a nástavbu rekreačního objektu. Pro oblast, kde bude probíhat stavební úprava tohoto objektu hrozí, že zde bude vyhlášena aktivní záplavová zóna (již se řeší). Zde jsou pak povoleny úpravy, při nichž zůstane zachováno vnější půdorysné i výškově ohraničení stavby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych zastřešit zpevněnou plochu na svém pozemku. Katastrálně jde o stavební parcelu. Zastřešení by končilo na hranicích mého pozemku a jde o účelové zastřešení proti zatékání dešťové vody do sklepů. Jednalo by se o lehkou dřevěnou konstrukci pokrytou kanadským šindelem.   Bohužel mám problémového souseda a tak potřebuji radu jaká povolení nebo souhlasy musím obstarat. Předem děkuji za ochotu Maxmilián.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píši Vám s dotazem na stavební deník, který jsme bohužel během stavby viděli naposledy někde ve třetině. Dopředu řeknu, že jsme neměli stavební dozor, ale deník na stavbě po dobu stavby k dispozici nebyl. Což samozřejmě není jak dokázat a jako laici jsme proti tomu během stavby nevznesli písemnou žádost. Stavba byla zpožděná o tři měsíce, což nám velmi zkomplikovalo bydlení, jelikož jsme měli v pronájmu výpovědní lhůtu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prováděli jsme stavební úpravy nevyžadující stavební povolení ani ohlášení u starého domu. Při rekonstrukci jsme ale zjistili, že ve vnitřních zdech nejsou nad dveřmi vůbec překlady (! ). Statik věc posoudil a zjistil, že dané vnitřní zdi jsou nosné a stavba je provedena neodborně. Statik navrhl úpravy vedoucí k nápravě stavu (doplnění překladů + přezdění jedné zdi s prasklinami). Proto mám tyto otázky:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rámci dodatečného dědického řízení jsem zjistila, že se dle smlouvy trhové z roku 1939 měl být kupovaný pozemek zapsán jako stavební parcela. Ve smlouvě je také uvedena investice do městské části na výstavbu vodovodu, plynovodu z důvodu výstavby domu. V tuto chvíli je pozemek zapsán jako zahrada v lese, resp. bez možnosti výstavby ani rekreační chaty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu s vyhotovením dědické závěti, bych rád rozdělil rozsáhlý pozemek, kdysi ovocný sad a zahradnictví, který již není v silách udržovat, na více samostatných částí. Bude možno využít takto nově vzniklé pozemky k výstavbě rekreačního objektu? Stavební úřad nemá k možnému rozdělením námitek, s upozorněním, že území je vedené, jako nezastavitelné.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsme koupili dřevěnou chatu v zahrádkářské kolonii na vlastním pozemku. 2007 byla zvětšena o přístavbu. Po roce vlastnictví jsme se pokusili o legalizaci stavby nákresy atd. Vzhledem k tomu, že byla stavba o necelé 2m2 větší jsme čekali na změnu územního plánu, která proběhla 2022. Po dalším dotazování co nám ještě schází za dokumenty jsme nechali zhotovit pasport stavby a došli za sousedy k vyjádření (originál pasportu i po několika žádostech nevrátil), přístavba stoji 63cm od hranice pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám nemovitost, kterou delší dobu neužívám a držím ji z důvodu, že se do ní chci na stáří přestěhovat, předtím musí proběhnout zásadní rekonstrukce a mám v plánu dům zvýšit o jedno podlaží (není v rozporu s platným územním plánem). Rekonstrukci plánuji v horizontu 5 let. Dům chátrá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2010 jsme dali souhlas k udržovacím pracím na vodovodu, to obec nedodržela a vybudovala vodovod nový mimo trasy stávajícího vodovodu. Až v roce 2011 jsme dodatečně v dobré víře podepsali věcné břemeno. Nyní se zjistilo, že vodovod byl vybudován bez povolení a obec požádala o dodatečné povolení.