Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mne, zda je možné obývat stavbu, která je v katastru nemovitostí vedena jako "jiná stavba", nebo je takovéto užívání stavby proti stavebnímu zákonu a hrozí postih? Mám na mysli trvale bydlení. Stavba je zanesena v katastru nemovitostí jako jiná stavba a původně sloužila jako garáž.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci jako fyzická osoba stavět malý, třípodlažní bytový dům s 10 byty bez výtahu. Chci se vás prosím zeptat, v jakém rozsahu, resp. co musím v projektu zohlednit v rámci vyhlášky č. 398/2009 Sb."Bezbariérového užívání stavby". Tedy chci se zeptat, zda se na mě tato vyhláška vůbec vztahuje, když stavím tento dům na svém pozemku a jako soukromá osoba, přičemž do pater v domě se stejně nikdo například na vozíku nedostane.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017-2019 se neúspěšně snažím postavit chovatelské zařízení - voliéru na svém rozsáhlejším pozemku, přestože příslušný stavební úřad, tj. SÚ chovatelské zařízení povolil, dva příbuzní sousedé se odvolali kvůli hluku. Šlo to na odvolání a katastrální úřad olomouckého kraje rozhodnutí SU zrušil (příloha č. 1).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K mému domu a dvěma dalším vede příjezdová cesta vlastněná obcí, veřejná účelová komunikace celkové délky asi 300m, vznikla rozšířením původní vozové cesty na 3m asi před 30 lety (1989) a vysypáním drceným kamenem. Je umístěna kolmo ke svahu, takže na ni stéká dešťová voda, která byla sváděna pouze nedostatečně provedeným mělkým 10-15 cm hlubokým žlábkem a příčně přes cestu několika povrchovými žlábky každých asi 50 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Třetí osoba je majitelem areálu, na kterém se nachází hangár pro stání a údržbu / opravu jeřábů. Je to těsně vedle sousedova (asi 0,5 m) a 10 metrů od našeho pozemku (zahrady s rodinným domem). Hangár má rozlohu asi 10x7m. Soused o stavbě nevěděl a nikdo ho v rámci stavebního řízení (pokud nějaké proběhlo??? ) neinformoval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych Vás požádala o radu, jak správně postupovat při podání námitek ve věci - Oznámení zahájení společného řízení - Stavební úpravy a přístavba k objektu na st. p. č. p. 226/1 v k. ú. Prosím, jak mám správně uvést skutečnosti a důvody, že s případnou stavbou nesouhlasím. Jsem jedna ze 7 účastníků tohoto řízení a  mám strach, že k mým námitkám vůbec nebude přihlíženo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v obci bez zpracovaného územního plánu (vizte mapka v příloze, pozemek značen modře). Uzemní plán je nyní v procesu připomínkování, ale není ještě schválen. Pozemek jsem kupoval, jako stavební parcelu, mám vyjádření z usnesení zastupitelstva, že mi zde výstavbu umožní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v obci bez zpracovaného územního plánu (vizte mapka v příloze, pozemek značen modře). Uzemní plán je nyní v procesu připomínkování, ale není ještě schválen. Pozemek jsem kupoval, jako stavební parcelu, mám vyjádření z usnesení zastupitelstva, že mi zde výstavbu umožní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je třeba ohlášení stavby schodiště z balkonu na zahradu? Schody: 15 nášlapů, asi 41 st. schodiště, š. 90 cm, vzdálenost od plotu. 280 cm, podél zdi se zábradlím. Děkuji. Miloslav.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželkou jsme 2015 koupili rodinný dům (dům byl koupen v rámci insolvence). Před nějakou dobou jsme zjistili, že okno ve štítu domu (štít domu přímo sousedí se sousedovým pozemkem - dvorem) je prý černá stavba. Podle dokumentace opravdu nebylo okno v projektu.