Počet stránek ve webu: 42.676

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V listopadu 2022 jsem koupila pozemek, kde nebyla přípojka na elektřinu a je zažádáno. Pozemek je určen pro trvalé bydlení a je v zástavbě obce. Elektro kancelář, která dostala elektro projekt na starost tak původně řešila se sousedem co má novostavbu, ale ten nesouhlasil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně pravidel k umísťování staveb v ochranném pásmu lesa. Vlastním pozemek, který byl až do roku 2016 stavebním. Tehdy jej bez našeho vědomí obec svým prvním územním plánem změnila na nestavební – soukromá zeleň vyhrazená - zahrada s možností umístit stavbu pro skladování výpěstků, úschovu zahradnického nářadí a krátkodobý úkryt před nepřízní počasí do výměry 20m2 a výšky 3m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem stavební pozemek. Se stavbou domu jako takovou by nebyl problém. Jen mi bylo na stavebním úřadě řečeno, že je tam špatný příjezd, tudíž je třeba udělat projekt na příjezd. Příjezd vede ze silnice 1. třídy a napojuje se na obecní zpevněnou cestu, která je dlouhá asi 3 km. Na stavebním úřadě mi dále řekli, že v případě úpravy sjezdu budu muset udělat opravu sjezdu z obecní cesty na silnici 1. třídy na vlastní náklady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povolenou stavbu rodinného domu. Povolování trvalo 1 rok. Nebydlím v místě stavby, dojíždím z daleka. Stavbu mám povolenu pro stavbu dodavatelským způsobem. Spoustu věcí jsem schopen si zařídit sám. Od právnické osoby jsem si vypůjčil mobilheim a umístil na vlastní, vedlejší pozemek. Měl by sloužit k přespání a jako sprcha a WC.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním v soukromém vlastnictví budovu sloužící jako zdravotní středisko, ve kterém mám byt, garáž, sklepy, zahradu. Na zdrav. středisku skončila ordinace zubaře, 3 roky nelze sehnat dalšího, stejně asi 30 roků nefunguje část pro Červený kříž a zřejmě se chystá skončit i dětský lékař. Zůstává tedy jedna ordinace.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně limitů, máme pozemek určený jako REKREACE VEŘEJNÁ - rekreace veřejná. Jsou zde ovšem limity RBC a záplavové území. Dotaz zní, když nám odbor územního plánování dal zamítavé stanovisko, kvůli záplavovému území a RBC. A my máme kladné stanovisko životního prostředí k RBC a kladné stanovisko vodoprávního úřadu a také stanovisko povodí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bylo by možné zaslat vzor pro zpětvzetí podpisu se souhlasem ke stavbě na hranici mého pozemku podle § 184a stavebního zákona? Děkuji. S pozdravem Ludvík

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused si bez povolení postavil přístavbu tzv. skladu zahradního nářadí 20 cm od hranice pozemků sousedních nemovitostí. SÚ v Novém Bydžově souhlasil se vzdáleností s odůvodněním, že stavba je v souladu s vyhl. 501/06 §25 odst. 6. O výjimce ani slovo a proto se ptám, stačí pouze takováto citace SÚ, nebo musí stavebník požádat o výjimku a pořádně to zdůvodnit, nebo kterou novelou se tyto postupy naposledy upravily.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím potřebuji vědět soubor zkoušek nebo testů, které musí být provedeny před uvedením budovy do provozu, a které jsou striktně požadovány českými předpisy. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme řádně kolaudovanou prodejnu a povolenou změnu užívá na prodejnu potravin a občerstvení 2012, vč. požárně bezpečnostní řešení atd. Podal jsem žádost na stavební úřad na změnu užívání bez stavebních úprav na provozovnu kadeřnictví včetně hygienicky kladných stanov.   Na úřadě mi sdělili, že budova je nízká jen 2 patra a změny nevyžaduji nová požárně bezpečnostní řešení, protože se nic nemění.