Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda má v kompetenci obec i možnost zažádat o stavební uzávěru na pozemcích svých i jiného majitele. Máme dům pod svahem a v současné době hrozí sesuv svahu, jak obecního, tak i soukromého majitele na naši nemovitost. Majitelé sousedního pozemku je realitní společnost, která hodlá vybudovat 5 RD pod tímto svahem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řešíme stavební povolení pro novostavbu RD. Do stavebního řízení se nám přihlásil soused a začal si klást podmínky a odmítá nám udělit souhlas se stavbou. Důvod: budeme ho obtěžovat pohledem. Nejedná se přitom o přímého souseda. Mezi pozemky je cca 5m široký pás obecního pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, zda silnice v obci (které jsou v jejím vlastnictví) mají nějaká ochranná pásma. Musí být ze zákona součástí podél takovéto silnice strouha i kdyby byla vyhloubená na soukromém pozemeku? Je k tomu potřeba nějaké povolení? Jak je to s umisťováním dopravních značek?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V září 2019 jsme zakoupili chatu s číslem evidenčním. Historie chaty byla taková, že chata cca v roce 1995 totálně shořela a nový majitel na tom samém místě postavil chatu novou, což je cca před 18-20 lety. Nemovitost jsme kupovali za naspořené peníze, tedy žádný úvěr (banka by zřejmě na problémy přišla).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příjezdová cesta k naší stavební parcele vede po obecním pozemku, v katastru nemovitosti je zapsán jako ostatní komunikace, o šířce 3,5 m. V této době je to zatravněná plocha, vede k naší parcele a sousední a pak končí. Lze tento obecní pozemek využít jako příjezdovou cestu pro účely stavebního řízení k výstavbě rodinného domu?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem pozemku, kde chci realizovat stavbu. Pozemek se nachází do 50 m od hranice lesa, vlastník pozemku lesa je soukromá osoba. Mezi mým pozemkem a pozemkem lesa je ještě pruh pozemku vedený jako trvalý travní porost v šířce cca od 3 m do 8 m, který vlastní jiný vlastník.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1993 byla zkolaudována stavba našeho rodinného domku a součástí stavby je i sjezd do garáže. Část sjezdu je umístěna na pozemku města - cca 5 m2. Nyní nám majetkový odbor města sdělil, že tento sjezd je černá stavba. Požaduje po nás jednorázovou úhradu za omezení vlastnických práv.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním zahradu, která se nachází v zastavěné části obce. Chtěli bychom si na ní postavit rodinný dům. Na odboru uzemního plánování nám řekli, že to nejde protože pozemek není v uzemním plánu obce. Obec nemá žádná stavební místa a nechala zpracovat nový uzemní plán, do kterého jsme nechali zanést i naši zahradu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním menší pozemek (250 m2) s nově postavenou větší garáží (55 m2) v průmyslové zóně ve Znojmě. Na pozemku v těsné blízkosti garáže je vedeno mnoho inženýrských sítí. Chtěl bych pozemek společně s garáží oplotit z důvodu drobného podnikání. Většinou jsem se s provozovateli sítí domluvil a dostal od nich souhlas s oplocením při dodržení určitých pomínek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala, jak postupovat s právem stavby v následující situaci. Chceme na mém pozemku s partnerem stavět dům (rekreační objekt v chatové oblasti), ale vlastníkem pozemku jsem pouze já (byl mi darován rodiči), a naopak partner bude žádat o hypoteční úvěr. Já prozatím nejsem výdělečně činná, manželé nejsme a ani jsme spolu doposud nežili v jedné domácnosti.