Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zakoupili jsme garáž, na území obce Prahy – konkrétně v katastru místo p. č. XXX, Praha.   Účel koupě byl z důvodu rekonstrukce na změnu užívání stavby jako rodinného domu. Nemovitost je plně zasíťovaná, ve vlastnictví je pozemek i pod nemovitostí a dále přilehlý pruh pozemku sousedící s nemovitostí na parcele č. XXX, který má 6 m2.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká pozemku, který je celý podle územního plánu označen růžovou barvou jako - BR plochy k bydlení v rodinných domech. Dle katastrálního úřadu je rozdělen na 3 parcely. Parcela 144/1 je vedena jako zastavěné území a nádvoří. Stojí zde rodinný dům, kde žije moje matka. K domu patří bývalé hospodářské budovy, kde je elektřina a plyn.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně stavby, která bohužel není do dnešního dne zapsána v katastru nemovitostí ČR a na základě udání na majitele stavby přijde kontrola. Stavba je z roku 1993 - stodola stojící na soukromém pozemku majitele, na sousedův pozemek ničím nezasahuje a nikoho neomezuje - a tehdy v 90. letech byla pouze ohlášena na výboru obce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousedi chtěli dělat podkroví s tím, že střecha zůstane nezměněna. Ale vyrostlo ze zadní strany půlpatro s velkými okny a výškou stropu jako normální patro, z přední strany to mají v pořádku, tam dali jen střešní okna. Jde o to, že to nemají povolené. Řeší to i stavební úřad. My budeme pozváni k projednávání co s tím dál. Může to stavební úřad bez našeho souhlasu povolit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused využil toho, že naše rodina byla roky rozhádaná a mezitím koupil od obce vstupní pozemek k našemu domu. Z ulice to vypadá tak, že je branka a za brankou je vstupní pozemek, přes který se jde do domu. Jiný vstup do domu není možný. Teď po letech jeden člen rodiny situaci uklidnil, avšak zjistil, tuto skutečnost.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused na svém pozemku již několik let (s přestávkami, pravděpodobně pro "zhutnění a sednutí zeminy) provádí výkopové a terénní úpravy pravděpodobně pro stavbu jezírka či bazénu. Oblast postupně zvětšoval a navršoval zeminu. Podle článku na internetu (https://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/bazeny-5972.html) by do velikosti 300m² a hloubky 1.5m nemusel žádat o žádné povolení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem před dvaceti lety (2001) dům, který se nachází za potokem, na jeho levém břehu. Původním majitelem byl k domu ze silnice zbudován svépomoci mostek, pravděpodobně bez povolení a na cizích pozemcích.   Pravý břeh potoka je zároveň krajnicí silnice II. třídy a v úseku našeho domu je v havarijním stavu (je poddolována tekoucím potokem).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče vlastní pozemek v centru obce, který je v současnosti užíván jako zahrada. Pozemek má více sousedních vlastníků. Územním plánem obce se jedná o pozemek určený k zástavbě. Pozemek sousedí částečně s vlastníkem pozemku, který si v létě 2021 nechal zbudovat betonové oplocení převyšující výšku 2 m.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zajímalo by mě, zda může být únikové značení (fotoluminiscenční označení) umístěno na stropě (v sociálním zařízení)? Případně, podle jaké vyhlášky nebo zákona se musí člověk řídit při umístění tohoto značení (kde by bylo jasně napsáno, do jaké výšky a kde přesně musí být toto značení umístěno)? Ve výše uvedeném vládním nařízení je pouze v § 5 odst. 3 psáno:

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastním pozemek, který chci k výstavbě RD a je vedený jako orná půda plocha zemědělská a není v územním plánu, zatím pouze v územní rezervě. Obec už odsouhlasila změnu územního plánu, ale než se změna provede je možné na tento pozemek přivézt alespoň inženýrské sítě?