Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jednou ze čtyř účastníků dědického řízení. Zbývající 3 účastníci na mne naléhají, abych se dědictví vzdala (aby tzv. vše zůstalo v jedné rodině - jde o nemovitost). Notářka požaduje, abychom se dohodli. Jaký bude další postup notářství, pokud se svého podílu na dědictví odmítnu vzdát? Děkuji za odpověď. Oldřiška.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2/2023 mi tragicky zahynul bratr. Krátce před svou smrtí ve snaze ochránit matčiny úspory převedl téměř vše na svůj soukromý /podnikatelský? / účet. Matka je seniorka v pokročilém věku a nepočínala si opatrně při platbách kartou. Nejsem účastník dědického řízení. Nevěděl jsem, jak se domoci navrácení jejích úspor zpět na matčin účet, až mi bylo porazeno dát jako pohledávku za dědictvím.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V 57 letech se budu podruhé vdávat. Chtěla bych, aby můj současný majetek (byt a RD) v případě mého úmrtí zdědily moje dvě děti z prvního manželství (další děti nemám). Jak to mám právně ošetřit, když to nechci řešit předmanželskou smlouvu a ani zatím dětem darovat. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2020 jsem sepsal vlastnoručně závěť ve prospěch svojí manželky. Podle pravidel vzoru na netu. Tu jsem vlastnoručně podepsal, bez ověření podpisu a uložil v obálce doma. Děti, sourozence a rodiče již nemám, vše jsem odkázal manželce a následně v případě její smrti, její dceři. Já děti nemám, jen bratrance a sestřenice na Slovensku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych zájem o právní konzultaci na téma nemovitost na Slovensku. Zjistila jsem, že můj praděd vlastní pozemky v SR i přesto, že je již více jak 30 let po smrti. Nevím, jak v takové věci postupovat? Konkrétně se má věc tak, že můj praděd zemřel v roce 1986, ale žádné dědické řízení neproběhlo, protože všechny jeho majetky na české straně byly ještě za jeho života přepsány na jeho syna (můj děd).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu jak postupovat v případě, kdy se nedodrží pravomocné Usnesení o nabytí dědictví. A to sice přeplatek za energie fy ČEZ. Usnesení jsem doložila na zákaznickém centru, uvedla účet, na který má být přeplatek vrácen - vše mám potvrzeno. Ovšem přeplatek vrátili na účet, ze kterého byly prováděny platby v měsících po smrti klienta.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Nedávno mi zemřela maminka. Do dědického řízení budu patřit já, bratr a otec. Bratr je bohužel zadlužený, rodiče neřešili zaopatření majetku včas. Notář nám bude teprve přidělen. Zajímalo by mě, jestli se zadlužený člověk může vzdát nebo zříci dědictví ve prospěch otce? Selský rozum mi říká, že ne, v okolí každý říká něco jiného, proto budu ráda za Vaší odbornou odpověď. Děkuji Lýdie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Našla jsem nevyžádané pozemky po předcích a 18.12.2023 podala žádost o otevření dodatečného dědického řízení, aby pozemky nepropadly státu. Vlastníci pozemků jsou bratr mojí mámy (já jsem jeho neteř) a jeho manželka. Oba zemřeli. Měli syna a ten také zemřel. Hned v lednu 2024 jsem dostala od soudu dopis, kde je žádost zamítnuta s vysvětlením, že nejsem právním dědicem a mohou žádat rodiče nebo potomci zemřelých.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o posouzení možností, kdy dědic odmítne dědictví ale jeden z jeho nástupců ho odmítne rovněž. Situace: Manželka je jedno ze 2 dětí, které spolu s jejich matkou = manželkou zůstavitele má dědit po otci ze zákona. Neboť k dohodě zřejmě nedojde, závěť neexistuje. Vypořádání společného jmění manželů ponechme stranou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec sepsal u notáře závěť. Zůstaly po něm dvě zletilé děti. Ovšem můj otec mi řekl, že budu univerzálním dědicem pouze já, protože moje sestra má exekuce a veškeré dědictví by připadlo na tyto exekuce. Říkal mi, že to má ošetřené s právníkem tak, abych opravdu veškerý majetek získala já.