Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel dostal od rodičů rodinný dům, který chceme rekonstruovat pomocí hypotéky. Manžel má z předešlého vztahu dceru. Jak by bylo vypořádání v případě rozvodu a nebo smrti manžela? Protože dědička domu by byla dcera, že? A co potom s hypotékou? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám v rodině problém s dokazováním ohledně pozemků. Pozemky vlastnil předek jménem Jan Novák. Již jsem žádal o dodatečné projednání dědictví. Ale bylo mi bohužel odpovězeno, že daný Jan Novák nemohl v té době pozemky vlastnit, protože mu ještě nebylo 18 let. A že se jedná o jeho stejnojmenného strýce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala kdo dědí po bezdětném strýci, měl tři bratry, kteří již nežijí. Po bratrech zůstávají: 1. bratr - manželka + 3 děti. 2. bratr - manželka + 2 děti, 3. bratr - 2 děti. Dědí všichni stejným dílem?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V listopadu 2019 zemřel můj otec, bez závěti. Jsem jediným synem z jeho prvního manželství. Další dědičkou je jeho druhá manželka (z druhého manželství nejsou žádné děti). Jsme tedy dva dědicové.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ráda bych se zeptala na situaci, kdy došlo dědickým řízením k dohodě všech účastníků řízení, kdy jeden z účastníků je povinen druhému vyplatit do dvou měsíců od nabytí právní moci (tj. NPM), podíl plynoucí z pozůstalosti. Co by nastalo, pokud by se účastník, který je povinen určenou částku druhému účastníku řízení, rozhodl nevyplatit.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem jediný vlastník nemovitosti. Mám jednoho syna, který se v květnu žení.   Můj dotaz zní: v případě mé smrti, zdědí automaticky nemovitost syn nebo to půjde do společného jmění manželů? Napsala jsem závěť, ve které odkazuji veškerý můj majetek synovi. Před 4 lety (2016) jsem totiž uzavřela sňatek. Děkuji moc za odpověď. S pozdravem Jitka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj zemřelý manžel odkázal celý dům své dceři z prvního manželství, mohla by dědit nějakým podílem po její smrti její nevlastní sestra - naše dcera z prvního manželství a jestli ano, tak za jakých podmínek? Děkuji Renata.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla sepsána alografická závěť. Závěť byla zůstavitelkou podepsána za přítomnosti závětního dědice a dvou svědků. Autorem textu závěti a sepisovatelem je jeden ze svědků. Zůstavitelka vzhledem ke zdravotnímu stavu a potížím se zrakem závěť sama nečetla a předčitatelkou závěti byla závětní dědička. Je toto dle paragrafů 1540 a 1541 Občanského zákoníka přípustné?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mojí mamince zemřel otec. Dědicové jsou 2, maminka a její sestra, ale sestra má dluhy, které převyšují cenu nemovitosti a maminka se bojí, že z jejího podílu nebude nic, že nedostane ani korunu. Aspoň tak jí to bylo řečeno realitním makléřem, že veškeré peníze co za nemovitost budou, že půjdou do dluhů její sestry. Moc děkuji za odpověď Gebrova.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem většinovým vlastníkem nemovitosti. Nyní došlo k dodatečnému dědickému řízení, ke kterému se přihlásilo 5 dědiců. Jelikož jsem do nemovitosti vložila nemalý obnos (po vichřici nová střecha, omítka, plot a další nutné opravy). Chci uplatnit pohledávku z titulu zhodnocení nemovitosti. Chtěla bych vědět, komu, kdy a kam mám tuto pohledávku doručit.