Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mám problém ohledně dědického řízení. Notářka JUDr. Pražáková v Českých Budějovicích - byli jsme domluvení, že proběhne výhrada soupisu majetku tzv. "seznam pozůstalostního majetku". Se synem jsme se takto domluvili předem. Můj syn je hlavní dědic ze závěti, já syn zemřelé matky jsem uplatnil povinný díl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

58 letý přítel má z předchozího vztahu 23 letého syna. 2017 se rozvedl a zanechal veškerý společný majetek bývalé manželce (rodinný dům v Praze 5 v hodnotě cca 10.000.000 Kč). Z jejich 35 letého vztahu odešel s osobními věcmi, osobním automobilem v hodnotě cca 200.000 Kč a s akciemi ve výši cca 100.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2.9.2019 zemřela moje maminka, která bydlela v podnájmu u majitele čl. práv. družstevního bytu. Zaplatila kauci ve výši 13.000 Kč. Nájem byl zaplacen včetně služeb do konce 9/2019 a vyklizený byt odevzdán majiteli dne 25.9.2019. V protokole o převzetí majitel uvedl - byt nutno vymalovat (bydlela tam pouhý rok a z toho půl roku nechodila), opravit omítky (to už bylo před nastěhováním) a opravit žaluzii v kuchyni.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dozvěděl jsem se, že v závěti můžeme určit takzvaného předního dědice, který zdědí majetek jako první a po jeho smrti (nebo po splnění určité podmínky) nastoupí následný dědic. Prosím o informaci, kdo bude dědit, pokud po smrti prvního dědice už nebude žít ani následný dědic, který byl určen v závěti?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědíme se sestrou po mamince družstevní byt. Na družstvu, ale chtějí, aby byl psaný jen na jednu z nás, že se máme domluvit. Je možné, abychom družstevní práva vlastnily přesto obě? Mohou nás nutit, napsat byt pouze na jednu z nás? Nebo je možné, že bude napsán pouze na sestru a my mezi sebou uzavřeme nějakou dohodu, že byt je nás obou? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dědeček a babička sepsali závěť, u notáře, formou zápisu. Dědeček veškerý majatek odkázal po smrti babičce a jako náhradního dědice určil mě. Babička taktéž odkázala veškerý majetek dědečkovi a jako náhradního dědice určila mě. Zemřeli oba měsíc po sobě, nejdříve babička a než se dědeček stačil dostat k notáři k vyřízení pozůstalosti, tak bohužel zemřel i on.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Děda a babička měli statek, který propadl státu. Když dožívali, tak rozdělili majetek mezi sourozence. Dvěma bratrům dali kousek zahrady a dceři zahradu s domem. Po 1989 byly k domu přiděleny přes restituce pozemky. Vše bylo přiděleno k číslu popisnému, tudíž dceři. Bratři tím pádem nic z restituce nedostali.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chci se zeptat na dědické řízení. Před několika měsíci (2019) mi umřela maminka a nyní v rámci dědického řízení si mě předvolala advokátní kancelář k prvnímu jednání ve věci zjištění stavu jejího majetku atd. Shodou okolností u této kanceláře maminka 2005, když se jí prudce zhoršil zdravotní stav, uzavřela závěť, kde veškerý majetek odkazuje mně - jako jedinému synovi.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze započítat bratrovi v dědickém řízení, že dostal darovací smlouvou před 11 lety dům od táty /táta byl výlučným vlastníkem, tedy dům zapsán do katastru před svatbou r. 1970, i když už s maminkou žil - ona ho pomáhala dostavět a celý manželský život vkládali peníze na společný účet/.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Slyšela jsem, že finanční prostředky uložené na podnikatelském účtu u banky mají při dědictví jiný režim. Manžel podniká jako fyzická osoba, ale je plátce DPH, takže má podnikatelský účet. Prý bych z těchto peněz, v případě jeho úmrtí, platila daň z příjmu, tj. nebyly by osvobozeny od daně. Je to pravda? Pokud ano, kolik % by daň dělala? Děkuji.