Počet stránek ve webu: 39.528

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr dostal nemovitost jako dar před 20 lety (1999). Je možnost započtení daru po tak dlouhé době nyní v dědickém řízení po zemřelém rodiči? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z výpisu slovenského katastru nemovitostí jsem zjistila, že na mou matku, která zemřela 2011 v ČR, jsou zapsané části několika pozemků na Slovensku. Zřejmě to souvisí s mou babičkou, která pocházela ze Slovenska. O pozemky zájem nemám, nevím však, zda mi z nich jako jedinému dědici nevyplývají nějaké povinnosti, například v souvislosti s daní z nemovitosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Skončilo dědické řízení se třemi dědici (manželka zůstavitele a dvě dcery). Zůstavitel napsal závěť, ve které svůj byt v hodnotě 3.700.000 Kč odkázal mladší dceři Lence. Ostatní majetek se rozdělil dle dohody dědiců v tomto poměru (bráno dle notářského poplatku) manželka 2,24%, starší dcera Lucie 0,85%, mladší dcera Lenka 96,91% veškerého majetku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme vlastníky bytu v ulici S. v Brně. Byt jsme získali darovací a kupní smlouvou od otce mé manželky v roce 2008. 2009 otec zemřel. Teprve 2019 jsme se dozvěděli od známé právničky, že jsme v rámci projednávání pozůstalosti měli řešit i jeho účast v občanském sdružení v našem domě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se zeptal, zda má notář (soudní komisař) povinnost dotázat se na existenci a stav bankovního účtu pouze u nahlášeného účtu vypravovatelem pohřbu nebo i u jiných bank? Jde o možnost zatajení účtu a jaké existuje řešení, můžu jako dědic vznést dotaz u různých bank? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj syn, společně se sestrou mého zesnulého manžela zdědili byt po jejich otci. Každý jednu polovinu. Sestra se zavázala vyplatit ho po prodeji jednou polovinou odhadované ceny. Právní moci to nabylo v lednu. 2018. Byt stihla prodat už v květnu 2017. Vzhledem k tomu, že se po ní slehla zem, nechala jsem si jí soudně vyhledat, ale ani tak se mi jí nepodařilo kontaktovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Matce bylo doručeno předvolání k notáři ohledně dědického řízení po svém bratranci. Matka nyní žije v domově důchodců, je ležák, je dementní a není schopna vůbec cokoliv podepsat (od doporučené pošty až po smlouvy o nájmu atd.). Vůbec neudrží tužku, natož aby zvládla podpis nebo se zúčastnit nějakého oficiálního právního řízení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych se informoval na proces vydědění. Matka nedávno zemřela a dle slov mého syna sepsala závěť, kde mu odkazuje veškerý majetek. Prý uvedla v závěti, že mne 2016 vystěhovala soudně ze svého domu, od této doby jsem jí nenavštívil, asi 02/2019 jí byla zjištěna rakovina, 12.6.2019 zemřela.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše teta zemřela v roce 1985. V současné době jsem zjistila, že asi vlastnila pozemek, který zřejmě zdědil stát. Lze znovu otevřít dědické řízení? Mám požádat soud? Musím majetek dopátrat? Kde najdu kdo dědil? Děkuji za praktické rady. S pozdravem Regina.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při rozvodu jsem nechala manželovi dům s tím, že jednou zůstane našim 2 dětem. On mě vyplatil a je majitel celé nemovitosti. Teď se bude znovu ženit a ráda bych věděla, jak by se postupovalo v případě jeho smrti. Majetek nabyl před 2. svatbou, jeho budoucí žena tam má již 2 roky trvalý pobyt a vlastní svůj dům.