Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych uzavřít s partnerkou registrované partnerství. Problém je, že jsem o dost starší, mám 2 děti a výrazně větší majetek. Partnerku chci finančně zajistit, ale 1/3 majetku při mém event. brzkém odchodu se mi zdá neúměrná. Máte nějakou radu, jak to vyřešit, aniž bych partnerku nějak ranila? Moc děkuji za informaci. Renata.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřela mi příbuzná. Údajně uzavřela závěť u advokáta. Je možno za těchto  okolnosti něco zjistit? Děkuji za odpověď. Leoš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj tatínek (narozen 1944, zemřel 1974) a jeho sestra, čili má teta (narozena 1937) mají ve svých křestních listech kmotra, který je nezvěstný od konce války. Nyní jsme s tetou zjistili, že tento kmotr je vedený v seznamu neznámých vlastníků pozemků. Podle jména a místa je jisté, že je to on.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj přítel zemřel, máme dvě děti. Trvalé bydliště měl na Slovensku, ale žil v Praze. Dědické vypořádání na Slovensku již proběhlo. Chci se zeptat, jestli musí být uděláno i tady v ČR. Žili jsme v pronájmu a kromě osobních věcí nic nevlastnil. Měl tu ale nějaký dluh, tak nevím co dělat, aby to nepřešlo na děti. Předem děkuji za odpověď. Přeji hezký den.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 nám zemřel tatínek, který před smrtí sepsal závěť, že vše odkazuje mamince a po smrti manželky dědictví odkazuje svým dcerám. My se sestrou jsme se zřekly dědictví ve prospěch maminky. Maminka teď v červnu 2020 zemřela. Dědické řízení již probíhá. Nyní jsem od notářky obdržela dopis, že musím u Obvodního soudu podat žádost o zahájení řízení o nabytí pozůstalosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička chce před smrtí nějakým způsobem zajistit, aby její byt byl můj. Defacto chce stoprocentně vydědit svou dceru - moji matku. Matka sourozence nemá. Já 1 sourozence mám, kdy máme společnou právě pouze jen matku. V úvahu připadá dědictví, poslední vůle je napsaná. Babička se bojí, že poslední vůle je z její strany napadnutelná, potažmo i mým bratrem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 dcery a ženu, která děti nemá (první manželka zemřela). Mou mladší jí uznali, vychovávala ji od 9 let. S manželkou jsme členy bytového družstva. Protože jedna dcera s manželem nám přispívá na nájem, chceme členská práva po naší smrti převést pouze na ně, vše ostatní oběma dcerám. Druhá dcera souhlasí. Jak to ošetřit v mé a manželčině závěti? Děkuji Pavel.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme společné jmění manželů, ale manželství je bezdětné a manžel děti nemá, pouze já mám již dvě dospělé děti, o které jsme se od jejich dvou a čtyř let starali spolu. Posloupnost dědictví ze zákona je jasná (v jeho případě jeho polovina a z druhé poloviny jeho třetina; v mém případě má polovina a z druhé poloviny má čtvrtina, zbytek jeho rodiče, popř. sourozenec).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je možné zamezit nakládání s majetkem zemřelého do ukončení dědického řízení. Po smrti matky, jež byla jedinou majitelkou garáže, se její známý domáhá zpřístupnění garáže s úmyslem odvézt si "své věci". Tvrdí, že má smlouvu uzavřenou s matkou o občasném užívání dané garáže, tu však na výzvu nepředložil.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Právě se vracím od notáře, kam jsem byla předvolána k vypořádání dědictví po zesnulém biologickém otci. Otec mě opakovaně jako dítě odmítl, což je téma pro psychologa, kterým sama jsem a vím, že to poznamenalo můj cely život (...). Posledních 30 let (nyní 7/2020) jsme nebyli v žádném kontaktu.