Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Taťka z prvního manželství je vlastníkem ideální poloviny domu a přilehlé zahrady. K majetkoprávní vyrovnání nikdy nedošlo. Z toho manželství jsme tři děti. Posléze se znovu oženil. Nová manželka má z předchozích vztahů také 3 děti, ale majetek nové manželky nebyl žádný. Za manželství s mým tátou si pořídili rodinný dům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Matka náhle zemřela. Mám dotaz ohledně soupisu majetku na místě. Notář se velmi bránil výhradě soupisu, dále mě velmi, velmi tlačil do souhlasného prohlášení o majetku dědici (já dcera, a manžel matky, který měl dle matky protiprávní minulost a v jehož rodině /mimo něj/ jsou fakticky exekuce, měl s matkou SJM). Notář sdělil, že on soupis pozůstalostního majetku dělat nebude, nakonec tedy po mé neústupnosti udělá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.1.2022 mi zemřela teta. Byla bezdětná a vdova. Měla malý rodinný domek, mě - neteři a mému manželovi odkázala v roce 1984 3/4 tohoto domku a zároveň sepsala závěť, ve které nám odkázala zbylou 1/4 domku po své smrti. S manželem jsme v letech 1986 až 1988 přistavili k domku tety svůj dům na stejné parcele a pod stejným číslem popisným i orientačním.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spolumajitelkou bytu a druhá spolumajitelka zemřela. Můžu pronajmout byt, i když není ukončené dědické řízení? Druhý dědic souhlasí. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud bych sepsal závěť, je možné v ní uvést, aby se k určitému datu změnila? Konkrétní situace: dcera má 16 let, tzn. musí zdědit 75% mého majetku.
V určitý den bude mít 18 let a já bych si přál, aby vstoupil "do hry" jeden z odstavců v závěti, který stanoví, že ode dne zletilosti mé dcery zdědí 75% mého majetku jiná osoba, ne dcera (dcera musí zdědit 25%, to vím). Mám jen 1 dítě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řeším dědictví po tatínkovi, jsem dcera z prvního manželství. Tatínek byl podruhé ženatý. Z prvního manželství má dvě děti. Druhá manželka má své dvě děti. Spolu potomky neměli. Tatínek sepsal závěť, kde si přeje, aby všechny děti obdržely každý 1/4 společného majetku (dům a prostředky na účtu) až po smrti manželky. Existuje způsob jak toto zajistit, aby manželka mohla v domě v klidu dožít a teprve poté byl majetek rozdělen jak si tatínek přál?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička má sepsanou závěť od jedné notářky. Ráda by ale tuto závěť zcela zrušila, nikoliv sepsala novou. Bohužel babička už není schopna se nikam dostavit, tudíž donést ji ze schodů do auta a po té k notářce není možné. Notářka, u které byla závěť sepsána, odmítá přijet k babičce domů, aby se závěť zrušila. Prý kvůli časové vytíženosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem disponent bankovního účtu maminky, na který ji chodí starobní důchod. Celý její starobní důchod si převádím na svůj účet a z toho platím její poplatky. Zbytek peněz z jejího SD zůstává na mém účtu. Je to správné? Jak to bude v případě dědictví?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červenci 2022 mi umřela matka, nebyl jsem pozván na pohřeb a nedostal jsem ani úmrtní list, ani žádné info od notáře, který byl přidělen po úmrtí matky. Ani nevím, kdo to je a kde ho hledat. Chtěl bych jen pár informací od něj. Nejde mi o dědictví, které stačili moji sourozenci rozebrat a jen jsem dostal výzvu k zaplacení části pohřbu ve výši 4.500 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec má dvě děti, mne a sestru. Problém ale nastává při případném dědictví a sice, že otec se s matkou před 44 lety (1978) rozvedl a otčím mě adoptoval (ještě za komunistů, je to dlouhá doba). Můj otec ale chce dědictví rozdělit rovným dílem mezi mne a sestru. Já však nejsem vlastně právně už jeho syn (otčíma mám i v rodném listě) tedy spadám zřejmě do kategorie ''mimo rodinu''.