Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřel mi bratranec. Jeho majetkové poměry jsou nejasné, včetně možných dluhů. Nevím, jestli se přihlásit jako dědička, abych jeho dluhy nemusela splácet. Na druhé straně nevím, jestli majetek nepřevyšuje dluhy. Mohu se předem dozvědět, co je předmětem dědictví, abych se mohla rozhodnout, zda ho přijmout či ne? A jak bych měla postupovat? Děkuji. Marie

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2018 jsem si nechával přepravit auto odtahovou službou do servisu kvůli poruše. Při cestě došlo k poškození mého auta vinou řidiče odtahové služby. Pojišťovna řešila škodní událost více než rok. Nakonec tedy zaplatila část peněz a část má doplatit majitel odtahové služby jako spoluúčast. Jenomže tady je ten problém, nechce zaplatit a stále se na něco vymlouvá. Je nějaká cesta, jak z něj ty peníze dostat nebo co bych mohl udělat v této situaci? Děkuji, Ivan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2019 proběhlo dědické řízení po mém otci, na jehož základě mně a bratrovi má vdova po otci vyplatit podíl. Nechci se jí něják připomínat. a to je právě jádro mého dotazu. Nehrozí, že díky mojí neaktivitě dojde k nějákému promlčení nároku a podobně? Nerad bych, aby se stalo něco ve smyslu, že budu čekat, na to, až se vdova po otci rozhoupe a mezitím dojde k zániku nároku na dědictví. Děkuji za odpověď, Daniela

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám manžela, se kterým máme v podílovém spoluvlastnictví dům, SJM v podstatě kromě televize a pár dalších věcí řekněme nemáme téměř žádné. Já vážně uvažuji nad rozvodem, manžel to však stále nebere v potaz. Nyní přišel s návrhem, že si na koupi nové střechy vezme půjčku 100.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused má na svém pozemku vzrostlé jasany a vrby, které přesahují 3 m a jsou některé 0,5 m - 1,5m od hranice našeho pozemku. Kořeny nám ničí zahradu, a na naše prosby na odstranění větví v době vegetačního klidu nereaguje vše musíme udělat sami a uklidit listí kterého máme velký valník. Jelikož je manžel už v důchodovém věku nemůže nadále takhle vysoké stromy ořezávat. A soused nám tvrdí že určené metry na vzdálenost stromů od hranice sousedního pozemku už neplatí. Děkuji, Magda

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat v rámci dědického řízení. Čekáme na vyjádření notáře. Zákonný dědic manželka zemřelého a nezletilá dcera, závěť není (tedy neví se o ní momentálně). V dědictví je řada nemovitých a movitých věcí. Jedna z nemovitostí by měla být darována matce zemřelého na základě přání manželky a vlastně dohody s ní. Tuto nemovitost manželka zesnulého nechce - jedná se o rodinný dům pokolení po zesnulém, tudíž manželka zesnulého chce nemovitost přenechat matce zesnulého.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám tři děti a 2016 jsem nejstarší dceři darovala nemovitost. Aby v budoucnu nebyly mezi sourozenci problémy, ráda bych věděla, zda je možné, aby mi dcera podepsala prohlášení, že souhlasí s tím, že dar bude započítán do dědictví nebo že byla "vyplacena". Pokud to lze a nebude to v budoucnu napadnutelné, co všechno musí toto prohlášení obsahovat. Děkuji. Radka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká dědictví a nároku pobývat v nemovitosti, které se to týká. Mému bývalému příteli zemřela matka a měl být dědicem nemovitosti.   Poté, co matka zemřela začalo probíhat dědické řízení, kde notářka bývalému řekla, že není způsobilý dědit, jelikož má pohledávky ke svým dětem a soudně byl poté zbaven dědického práva.
On dodatečně notářce přinesl alografní závěť, kde jeho matka měla veškerý svůj majetek odkázat jeho nynější přítelkyni. Na závěti není pravý podpis matky, tudíž jedno jeho dítě podalo trestní oznámení na zatím neznámého pachatele a všechny děti označily závěť jako nepravou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera žila 18 let ve společném rodinném domu se svým strýcem, který neměl vlastní rodinu. Tento dům vlastnil z jedné poloviny uvedený strýc a z druhé poloviny jeho sestra, matka mé dcery. Vzhledem k tomu, že dům byl pouze jednogenerační (v patře byly pouze tři pokoje) sociální zařízení bylo pouze v přízemí a dcera čekala rodinu, rozhodli jsme se dům rekonstruovat.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

11.2.2019 jsem poslal doporučeně slovenskému soudu v Žilině - Návrh na projednání nově objeveného dědictví po mé zemřelé matce původně slovenské národnosti. Majetek spočívá převážně v zemědělských a stavebních pozemcích ve vesnici 6 km od Žiliny. K návrhu jsem přiložil důkazy, ale nezaplatil jsem předem soudní poplatek, protože očekávám, že k tomu budu vyzván soudem, který mi také sdělí výši poplatku.