Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze zrušit uzavřenou dohodu o vypořádání rozdělení pozůstalosti ve věci dědictví (vydané samotným notářem)? Zjistili jsme, že rozdělení pozůstalosti je silně podhodnocené a není spravedlivě rozdělené. Lze to nějak pozastavit či zrušit? Další otázka je, že na pozemky nebyl stanoven odhad odhadcem a odhad provedl samotný notář?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zůstavitel sepsal u notáře závěť, kde veškerý majetek odkazuje manželce. V probíhajícím dědickém řízení však notářka Mgr. Lukavská odkazuje na neopominutelné dědice a jejich zákonný podíl. Myslím si, že na to není v případě dědictví ze závěti nárok. Děkuji za odpověď. Hanuš.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Když mám uzavřenou závěť a chci ji změnit nebo zrušit, ale ten u koho jsem ji dělal, se odstěhoval do jiného města, je možné to udělat u jiné osoby než té, u které to mám vyřízené? A musím tam osobně? A případně cena. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje maminka zemřela, po její smrti se můj bratr alkoholik nastěhoval do domu a užívá ho. V době kdy maminka žila, měl bratr zákaz vstupu do domu z důvodu ničení majetku, fyzického napadání, z tohoto důvodu ho maminka nepřihlásila k trvalému bydlení. Bydlel v opuštěné boudě na zahradě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat na možnosti řešení dědictví (závěti). Otec, má 2 potomky, vlastní dům. Dcera bydlí v zahraničí s matkou od svých 6 let, nemovitosti tedy neužívá 14 let (2006-2020), syn bydlí v nemovitosti 30 let. Je nějaká možnost, jak řešit situaci, když se otci něco stane, aby měl na nemovitost právo pouze syn, který tam bydlí a aby mu sestra nemovitost neprodala?

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Otec má nezletilého nemanželského syna, matka by chtěla, aby byl vyjmut z případného dědictví (v podstatě jde zejména o byt, ve kterém rodiče bydlí). Otec s tím souhlasí, syna zabezpečil jiným způsobem. Je to možné zúžením SMJ, i když je dítě nezletilé? Rodiče nejsou rozvedení, žijí společně. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Po smrti maminky jsme zdědila její movitý majetek. Prosím, jsem povinná jej převzít a vyklidit obytné prostory - nemovitost zdědil bratr. Děkuji Vám. Jarka Martinová.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V roce 2015 se rodiče rozhodli napsat byt, ve kterém bydleli, na mého bratra. Dali mi tehdy k podepsání darovací smlouvu, na které bylo psáno, že jsem obdržel 150.000 Kč od matky a 150.000 Kč od otce. Je tam věta, že dar je účelový a je náhradou za vzdání se budoucího majetkového podílu na byt. Peníze jsem obdržel.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Ráda bych věděla která z variant je lepší. nemocná maminka, kterou mám v domácí 24 hodinové péči, dostala příspěvek na kompenzační pomůcku - auto. Zakoupila ho. Toto auto po jejím úmrtí bude součástí dědického řízení. Pokud žije, nesmí s ním nakládat tak, aby mi ho darovala už nyní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Několik let jsem měla v pěstounské péči 2 děti. I po 20 letech mi je děvče velmi blízké. Mám s ní daleko lepší vztah než se svým jediným potomkem. Na rozdíl od něj se o mě zajímá, navštěvuje mě a v případě potřeby mi pomáhá. Je pro mě jako vlastní dcera. Ráda bych proto, abych ji mohla přenechat aspoň část majetku (můj dům a okolní pozemky).