Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem ideální 1/2 bytu. Druhou polovinu vlastní moje matka (92 roků). V její současné poslední vůli jsem uveden jako dědic. Jsem jedináček. Může matka v poslední vůli odkázat poměrně cenné obrazy např. mým dětem - jejím vnukům? Podle mého jsem majitelem 1/2 každého obrazu a dalších věcí, takže by mně zajímalo jestli to jde.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dědický spor: matka se plánuje v současnosti, v rámci dědického řízení, domáhat zápisu do katastru nemovitosti, která je momentálně ve vlastnictví mého dědy po smrti mé babičky. Můj děda je však ochotný přistoupit pouze na vyplacení příslušného podílu, který me matce náleží a nikoli na zápis do katastru nemovitostí ČR.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Dle vyjádření mého syna je v závěti uveden jako dědic téměř všeho majetku po jeho babičce (mé matce), já bych snad měl mít právo jako nepominutelný dědic.   Otázka zní zda je notář-soudní komisař povinen pozvat k jednání i mne, syna zemřelé osoby? jsou nějaké vyjímky? Měl bych se přihlásit přidělenému notáři resp. jakou formou?  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zemřel můj bratr a napsal na mne 100% penzijní připojištění. Pojišťovna Alianz je ochotna ihned zpracovat převedení peněz bez pozůstalostního řízení. Chci se zeptat, jestli mohu toto finanční vyrovnání přijmout a zároveň při řízení pozůstalosti odmítnout pozůstalost po bratrovi, jelikož má na sebe napsanou konsolidaci u spořitelny. A zda musím toto připojištění hlásit notáři, který bude projednávat pozůstalost.  

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mamka žije ve společné domácnosti s přítelem v jeho domě již přes 35 let. Má tam trvalý pobyt. Dům vlastní její přítel napůl s jeho neteří (ověřeno na katastru nemovistotí). Spolu nemají žádné děti. Přítel svoje děti žádné nemá, jeho matka, otec i sestra jsou již mrtvý. Má pouze neteř, která se stala vlastníkem půlky domu po smrti přítelovy sestry.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Problém mého známého je dědictví po otci, který zemřel v roce 2005 a na jaře 2006 proběhlo dědické řízení, kterého se přímo neúčastnil. Pověřil však plnou mocí svého bratra. Údajně byli čtyři sourozenci domluveni na rozdělení majetku s tím, že mému klientovi zašlou peníze, k čemuž nedošlo. On by nyní chtěl napadnout buď 13 let staré rozhodnutí o dědictví (což už asi není možné), nebo podat žalobu na své sourozence, že jej z dědictví vyčlenili. Již více než deset let před smrtí jeho otce zemřela jeho matka a rovněž po ní prý dostali podíl jenom jeho sourozenci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dva potomky a družku, se kterou žiji. Chci vydědit jednoho potomka včetně jeho potomků (vnuků) a minimalizovat dědický nárok druhého potomka ve prospěch své družky. Ten má jako nepominutelný dědic nárok na 1/4 svého zákonného podílu. Vypočítá se jako by byl jediný dědic?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká dědictví, na které měla nárok má matka po svém otci. Nedávno jsme zjistili, že biologický otec mé matky, kterého má zapsaného v rodném listě, zemřel cca. 2007. Má matka nikdy nebyla obeznámena žádným úřadem, či notářem, aby se přihlásila o dědictví. Nebyla ani tzv. vyděděna. Dá se v této věci učinit nějaký krok k řádnému vypořádání dědictví po tolika letech? Máme dojem, že o dědictví se podělila pouze nová rodina matčina otce, aniž by brali ohled na to, že nárok na dědictví má i má matka. Děkuji, Jirka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje maminka sepsala závět u notáře. Jednomu ze synů poskytla fin. prostředky již za svého života. Druhému ze synů přiřkla byt po své smrti. V závěti, ale je uveden jen jeden syn s dědictvím bytu. Dále mám 5 dospělých vnoučat, ale jen jednomu z nich odkázala pozemky.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 děti a přítele, se kterým žiji ve společné domácnosti 2009-2019. Koupila jsem pro sebe a přítele byt tzv. “na stará kolena“ (vlastníkem jsem já). Ráda bych zajistila, aby přítel v případě mé smrti mohl v bytě dožít a až poté aby byt připadl mým dětem. Nerada bych to ale řešila formou dědické smlouvy. Je možné toto zajistit pouze formou závěti? Musí se moje děti jako mí dědicové takovou závětí řídit? Sňatek a společné vlastnictví neplánujeme. Děkuji. Hana.