Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Darovala jsem sestře nemovitý majetek z osobních důvodů. Sestra má dceru 8 let - tzn. neopominutelný dědic. Přeji si, aby tento mnou darovaný nemovitý majetek byl v případě smrti sestry opět v mém výhradním vlastnictví, popř. mého syna. Závět ze strany sestry to však neřeší - jelikož její dcera jako neopominutelný dědic má nárok na tento majetek jako první v pořadí a sice podstatnou část = 3/4 do 18 let a poté 1/4.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o radu ohledně dědického řízení po smrtí otce. Moje mamka, tedy manželka zesnulého má trvalé bydliště v bytě, který spadá do dědického řízení. Otec má tři dcery z minulého manželství. Nenapsal žádnou závěť. To znamená, že byt dědí pět osob. Mamka, já jako syn a tři otcovi dcery z předchozího manželství. Mamka chce v rámci dědického řízení odkoupit jejich podíly samozřejmě po určení ceny nemovitosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně dědictví. Zdědila jsem jednu polovinu majetku po své babičce, kterou jsem nikdy nepoznala, ale byla to maminka mého tatínka, který už nežije. Je sepsána závěť, kde jsem uvedena jako dědic a jelikož měl můj tatínek i dvě děti z prvního manželství, tak ty jsou v závěti vydědění. Moje babička tam přímo píše, že oba dva vyděďuje. Zajímá mě teď co může nastat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mamka už s manželem nebydlí cca 2018-2023, stále jsou manželé. O rozvod ještě nebylo požádáno, bydliště má jinde. On bydlí v domě, ve kterém bydleli společně, ten byl jeho už před sňatkem, poté ho společně rekonstruovali, většinou tedy z mamčiných peněz.   Mamka má byt, který už měla před sňatkem. Nově zděděný půl domu, po smrti její maminky 2020.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

  Před manželstvím jsem získal darem nemovitost. Chtěl bych, aby ji celou po mé smrti získala pouze manželka.   Mám zletilé děti z minulého manželství i současného.   Mohu sepsat darovací smlouvu, kterou necháme s podpisama ověřit u CzechPointu a ona si ji uloží do trezoru?   A vytáhne ji teprve po mé smrti?   Prý jí hrozí pokuta 50.000 Kč za nezapsání do Katastru do 30 dnů, ale to akceptujeme.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dědické řízení po mamince, bratr má exekuce, o kterých notář neví. Jednání už proběhlo a na žádost otce se odročilo. Pochopili jsme, že bratr dědictví odmítnout nesmí, jelikož má děti. Já se domnívám, že pokud by se svého podílu vzdal ve prospěch otce, může v případě, že se exekutor o možnosti nabytí dědictví dozví uvalit exekuci např. na byt otce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Řešíme s manželem dědictví po zemřelé mamince. Našli jsme hotovost 1.200.000 Kč. Nevíme zda ji vzít už na první schůzku s notářem (zatím se neozval) nebo zatím jen uschovat. Dále se obáváme toho, že manželova sestra nás bude napadat, že bylo hotovosti určitě více. Jak se toto běžně řeší? Stačí manželovo prohlášení (vypravitel) o výše nalezené hotovosti a toto je pro notáře jednoznačné?? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tatínek je vážně nemocný. Pokud by došlo na nejhorší a tatínek by zemřel, tak bych zřejmě se sestrou zdědila půlku bytu, ve kterém s maminkou doteď tatínek bydlí. Chtěla bych ale ošetřit to, aby se maminka nebála o svůj byt. Aby já ani sestra nemohla s tou půlkou bytu, co zdědíme, jakkoliv nakládat, dokud tu maminka stále je. (Myslím do její smrti). Jak máme prosím postupovat, jaké jsou možnosti? Domluva se sestrou není moc možná. Předem děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Obracím se na vás s dotazem ohledně dědictví partnerovi babičky. Dovolím si situaci popsat trochu detailněji. Babička vyrostla v chalupě s rodiči a bratrem a v dospělosti byla chalupa jejímu bratrovi přenechána. Bratru se narodil syn a ten až donedávna v chalupě přebýval. Je bezdětný, nemá sourozence, ženu.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Po zemřelém otci proběhne dědické řízení. Macecha jako vypravovatel pohřbu zařizovala odhad nemovitosti. Nicméně jsme od ní zjistili, že zná obsah závěti, kde ona obdrží dům a moje sestra účet po otci. Odhad ji vypracoval znalecký odhadce (její dobrý známý), takže je účelově udělaný co nejnižší v její prospěch, aby vyplácela co nejméně.