Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dovolím se zeptat na různé situace při řešení dědictví „bez sepsané závěti“, tzn. podle zákona.
1. Situace:   Současní manželé mají nemovitost v SJM. Manžel před x-lety rozvedený. Manžel vychovává ve střídavé péči na základě rozvodového řízení nezletilé dítě (2005). Spolu s manželkou (SJM) mají společné nezletilé dítě (2019).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička je jedna ze dvou dědiček. Při dědickém řízení se domluvila s druhou dědičkou na tom, že druhá dědička zdědí celý byt po zesnulých s tím, že babičku vyplatí do jednoho měsíce od nabytí právní moci usnesení. Vznikla tak pohledávka v určité výši, na které se při dědickém řízení domluvili.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bylo nás 5 sourozenců. Jeden, bezdětný, svobodný po krátké těžké nemoci zemřel. Jedna naše sestra, která je bez domova s trvalým pobytem na MÚ a v exekuci se nastěhovala do bytu po bratrovi, který jí dal do opatrování bankovní kartu, kdyby něco potřeboval v době, kdy byl po těžké operaci umístěn na LDN.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bratr zemřel 23.1.2019. Notář mně zdělil, že má bratr přeplatek na najemném, ale obec mě to nechce vyplatit, že se prý dědí práva na obecní byt a dodnes se mnou nekomunikují. Nabylo to právni moci 18.7.2019.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, jak je to v případě omezení svéprávnosti a případné závěti? Paní je omezená ve svéprávnosti (omezená částka 6.000 Kč, uzavírání smluv, apod.) a již má věk na to, že se může stát cokoliv. Nemá žádnou rodinu, opatrovníka jí dělá její známá. Paní má docela dost našetřených peněz na účtě, a tak by mě zajímalo, zda může paní jít napsat závěť k notáři či jak vyřešit to, kdyby došlo k úmrtí?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 36 let, s přítelkyní, lépe řečeno snoubenkou (35) žijeme v chatě po dědovi, jejíž hodnota je cirka 1.500.000 Kč. Chatu vlastní napůl moje matka se sestřenicí. Jsme domluvení na jejím odkupu za půl milionu korun, nicméně jsou zde nutné nějaké rekonstrukce, takže si chceme půjčit částku 1.000.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče přítele jsou posledních pár let stále dost zadlužení. Dluhy dělá přítelova matka (např. dluhy na soc. a zdrav. , neplatí elektřinu už jim hrozila exekuce, nepracuje a bere si snad i nějaké půjčky, které ona sama nesplácí, nepracuje a řekla bych, že jsou opět kousek od exekuce - je zkrátka neponaučitelná). Vše dělá za manželovými zády, takže ani nepřizná, kde zas co zpískala.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám svobodného bezdětného bratra, který žije pár let s přítelkyní v jedné domácnosti. Před časem sepsal závěť ve prospěch mých dětí, tedy svého synovce a neteře, kde jim odkazuje veškerý svůj majetek. Závěť byla sepsána doma, snad obsahuje všechny náležitosti, mám ji doma uloženou a mé děti o ni ví.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud bratr nemá děti, může svůj majetek odkázat komukoliv. Pokud je tedy jím psaná závěť datovaná a podepsaná, měla by být platná. Pokud by z jakéhokoliv důvodu platná nebyla, nastoupilo by dědění ze zákona, kdy za stávajících poměrů by dědila rovným dílem jeho přítelkyně a rodiče, pokud rodiče nežijí, tak přítelkyně a sourozenci, tedy i Vy jako sestra, každý rovným dílem. Pokud by se s přítelkyní oženil, pak by v případě úmrtí a neexistence závěti dědila rovným dílem s rodiči, pokud rodiče nežijí, tak by dědila vše, tam byste už jako sourozenec nárok neměla. Pokud by se bratrovi narodily děti, jako neopomenutelní dědicové dědit musí a závěť, která vše odkazuje Vašim dětem, by byla neplatná.


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neplatná závěť u bezdětného muže se spolužující osobou (přítelkyně, partnerka) - kdo všechno dědí?
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Přítel vlastní dům o dvou bytových jednotkách BJ. Přízemní byt vlastnil jeho otec, který nedávno zesnul, druhou bytovou jednotku BJ si přítel vybudoval sám. 1999 se otec odstěhoval, přítel se staral o dům sám - prováděl údržbové práce a modernizaci obou bytů. Přítel má dvě sestry, se kterými se zřejmě bude muset dělit v dědickém řízení. Může si náklady na úpravu domu zohlednit v dědictví?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Matka se 2013 rozvedla. Mám dohodu od právníka, kde od manžela obdržela 500.000 Kč na koupi bytu. Koupila tedy družstevní byt, resp. zaplatila 460.000 Kč, ale dala byt napsat ihned na bratra. Já jsem se 2013-2019 o matku starala. Matka 8.7.2019 doma zemřela, já jsem ji umyla a ustrojila, když ji odvezli, přišel bratr.