Počet stránek ve webu: 39.086

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám tři děti a 2016 jsem nejstarší dceři darovala nemovitost. Aby v budoucnu nebyly mezi sourozenci problémy, ráda bych věděla, zda je možné, aby mi dcera podepsala prohlášení, že souhlasí s tím, že dar bude započítán do dědictví nebo že byla "vyplacena". Pokud to lze a nebude to v budoucnu napadnutelné, co všechno musí toto prohlášení obsahovat. Děkuji. Radka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká dědictví a nároku pobývat v nemovitosti, které se to týká. Mému bývalému příteli zemřela matka a měl být dědicem nemovitosti.   Poté, co matka zemřela začalo probíhat dědické řízení, kde notářka bývalému řekla, že není způsobilý dědit, jelikož má pohledávky ke svým dětem a soudně byl poté zbaven dědického práva.
On dodatečně notářce přinesl alografní závěť, kde jeho matka měla veškerý svůj majetek odkázat jeho nynější přítelkyni. Na závěti není pravý podpis matky, tudíž jedno jeho dítě podalo trestní oznámení na zatím neznámého pachatele a všechny děti označily závěť jako nepravou.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera žila 18 let ve společném rodinném domu se svým strýcem, který neměl vlastní rodinu. Tento dům vlastnil z jedné poloviny uvedený strýc a z druhé poloviny jeho sestra, matka mé dcery. Vzhledem k tomu, že dům byl pouze jednogenerační (v patře byly pouze tři pokoje) sociální zařízení bylo pouze v přízemí a dcera čekala rodinu, rozhodli jsme se dům rekonstruovat.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

11.2.2019 jsem poslal doporučeně slovenskému soudu v Žilině - Návrh na projednání nově objeveného dědictví po mé zemřelé matce původně slovenské národnosti. Majetek spočívá převážně v zemědělských a stavebních pozemcích ve vesnici 6 km od Žiliny. K návrhu jsem přiložil důkazy, ale nezaplatil jsem předem soudní poplatek, protože očekávám, že k tomu budu vyzván soudem, který mi také sdělí výši poplatku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

23.4.2019 zemřel otec, který nadělal dluhy (cca 140.000 Kč - půjčky na své jméno, šlo o bankovní a úvěrové spol. , některé jsme nalezli až po jeho úmrtí, je možné, že o dalších nevíme). Neměl vůbec žádný majetek. Může jeho manželka (moje matka) odmítnout dědictví a jak se jí pak dluhy dotknou - bude muset i tak uhradit celou částku? Matka má malý důchod a téměř nevidí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat zda li lze napadnou zpětně dědické řízení. Jde o to, že jsem se při dědictví po mé matce zřekla svého podílu na rodinném domu ve prospěch otce. V domě je více bytů a já obývala jeden z nich. Jenže po roce začal otec (zmanipulovaný svojí novou partnerkou) dělat problémy a naschvály a z domu mě vyštval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelem vymezené bytové jednotky, která je v 1. nadzemním poschodí a bytovou jednotku ve 2. nadzemním poschodí nyní prodává obec obálkovou metodou. Mám dva dotazy: Jedná se o starší domy, a já jsem 2019 roce provedl rekonstrukci včetně výměny vedení vody a odpadu. Bytová jednotka ve 2. NP má ještě staré potrubí a bude zřejmě potřeba též výměna potrubí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera (14 let) zdědila po své babičce, v říjnu 2018, (matka zemřela dříve, v r. 2015) finanční hotovost ve výši 20.000 Kč. Vzhledem k tomu, že nemá svůj účet, finance máme uloženy v hotovosti doma jak jsme se s dcerou dohodli. Z těchto financí jsme se souhlasem dcery uhradili dceři zubní rovnátka a mobilní telefon pro její potřebu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám otce který se celý život o mě nestaral chci se zeptat když budu dědit a vím že má jen dluhy když to odmítnu, stačí to?
Mám se bát že by to mohly zdědit mé děti? Tzn. pokud já odmítnu předlužené dědictví, půjde dědické řízení následně za mými dětmi a i ony (resp. jejich zákonný zástupce, soud, nevím kdo) bude muset odmítnout znovu předlužené dědictví?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Má matka je 2009-2019 v zahraničí - ve Francii stále s českým občanstvím a nyní je vážně nemocná a úmrtí je velice reálné v nejbližší. V kontaktu jsem s ní ale pouze minimálně. Zde v Čechách po sobě zanechala zcela jistě velké dluhy, které mi odmítá přiznat, ale již se po ní sháněli exekutoři a hrozí mi tedy, že na mne dluhy padnou (plus další dvě mé sestry).