Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec sepsal u notáře závěť. Zůstaly po něm dvě zletilé děti. Ovšem můj otec mi řekl, že budu univerzálním dědicem pouze já, protože moje sestra má exekuce a veškeré dědictví by připadlo na tyto exekuce. Říkal mi, že to má ošetřené s právníkem tak, abych opravdu veškerý majetek získala já.

Je to podle práva vůbec možné? Předpokládám, že když byl u právničky, tak mu dobře poradila, jak to udělat, aby to bylo možné. Všude se dočítám, že jediná možnost je písemné vydědění sestry. Jak to tedy opravdu je? Děkuji Lucie.

 

ODPOVĚĎ:
Děti jsou tzv. neopomenutelní dědicové a jejich dědický podíl lze zkrátit. Není ale možné, aby rodič vše odkázal pouze jednomu z dětí, každé dítě vždy musí dědit alespoň 1/4 zákonného dědického podílu. Pokud měl tedy otec ke dni úmrtí dvě děti a neměl manželku, mohl za života sepsat závěť, kterou dědický podíl sestry zkrátil, a to na čtvrtinu z poloviny, která by jí jinak náležela. Pokud ale sestra má exekuce, pak ji otec mohl vydědit a to by sestra nedědila vůbec. Důvodem pro vydědění by bylo ustanovení § 1647 Občanského zákoníku, podle kterého "Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům." Pokud má sestra exekuce a něco by dědila, nemůže se dědictví vzdát. Člověk, který má dluhy, je povinen dědictví přijmout a pokrýt z něj své dluhy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.