Počet stránek ve webu: 42.688

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žádám vás o pomoc s vytvořením smlouvy, kdy strana nabízející ustájení dostala možnost bezplatného pronájmu koně s tím, že jej můžeme využívat ve výcviky pro naše svěřence. Majitel koně tím pádem nebude platit naši 6.000 Kč cenu za ustájení, ale chceme vytvořit takovou smlouvu, kde bude podložené v případě úrazu či veterinárních úkonů platit vše majitel koně. I podkovářství. Můžete nám dát nějaký podklad prosím? Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde se z příkazní smlouvy vyvázat, odstoupit bez sankce? Nebo lze ji napadnout za neplatnou? Byla podepsána pouze elektronicky přes Signi. Po 3 dnech jsem zjistila, že tato firma je v podstatě další odnož Mm reality a pro tyto lidi nechci pracovat. Požádala jsem o ukončení smlouvy dohodou, ale bylo mi sděleno, že ano, ale sankce 40.000 Kč. Potřebuji to vyřešit. Děkuji. Miroslava.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uvažuji o výměně svého pozemku za pozemek vlastněný městem (chtějí na mém pozemku stavět cyklostezku). Zástupci města tvrdí, že to nejde, protože je na jejich pozemku smlouva s osobou a to na dobu neurčitou. Je to možné? Je opravdu smlouva na dobu neurčitou nevypověditelná?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

26.2.2021 osvojen pes z útulku. Ve smlouvě jsem podepsala, že jsem povinna psa do 31.1.2022 nechat vykastrovat na smluvním pracovišti, a že útulek převezme zvíře zpět pokud kastrace nenastane. Smlouvu podepsala s poznámkou "v zástupu" paní, která podle OR nejedná za útulek a nepředložila doklad o zastupování. Nechci v dohledné době psa nechat kastrovat. Ptám se, zda je kastrace vymahatelná, zda mi mohou psa vzít a zda je smlouva platná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stavím rodinný dům na klíč. Ve smlouvě o dílo je zahrnuto i provedení a zprovoznění vodovodní přípojky. V návaznosti je třeba překopat obecní asfaltovou málo frekventovanou komunikaci (cesta na šířku cca 2,5-3 m). Starostka po mně chce podepsat Smlouvu o právu provést stavbu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

O letních prázdninách 2020 jsme koupili parcelu, nyní už je na nás napsaná. Spolu se smlouvou jsme podepsali také dodatek, že nám prodávající ještě do konce srpna 2020 provede určité terénní úpravy a označí přesné hranice parcely pomocí geodetů - abychom tyto hranice měli pevně dané.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme s přítelkyní ve dvougenerační vile, která je 45 let stará. Nahoře bydlíme my, dole moje babička. Platíme pouze za režii 1/2 domu. Dům potřebuje nutně rekonstrukci (prasklá trubka na odtok z WC, prasklé trubky na vodu v koupelně - prosakující voda do zdiva, staré elektrické vedení - 1/4 vypínačů a zástrček už nefunguje, praskající plynové topení atd.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o poskytnutí právní rady ve věci spoluvlastnictví domu. Jde o narovnání podílu - spoluvlastnictví domu po rodičích. Mám 4 sourozence. Otec a matka vlastnili společným dílem domek, který před časem převedli na 2 sourozence na základě darovací smlouvy bez věcného břemene dožití. Mně a bratra opominuli, ačkoliv k tomu neměli žádný důvod.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Chtěl bych se zeptat na možnost odstoupení od smlouvy o dílo. Je to z důvodu požadavku investora na neustálé psaní reportů a žádostí o schůzky. Dále také nedostatečná kapacita subdodavatelů profesních částí projektové dokumentace. Děkuji. Aleš

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodal jsem osobní vůz. Nový majitel spáchal přestupek v době, kdy ještě vůz na něj nebyl přepsán (10 denní zákonná lhůta).   Pokutu jsem odmítl zaplatit a zaslal jsem úřadu kopii smlouvy o prodeji s informací o novém provozovateli vozu.   Úřad novému majiteli zaslal výzvu k podání vysvětlení, ten ji však nepřevzal.   Úřad poté vydal rozhodnutí o mé vině.