Počet stránek ve webu: 38.451

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o pomoc a správný výklad zákona ohledně slevy na dani za děti. Slevu si odečítám 1x za rok, mám 2 děti, poslední se narodilo v říjnu 2018. V daňovém přiznání účetní napsala mladší dítě jako první a starší jako druhé. Je v zákoně dáno pořadí dětí nebo je to jedno? Finanční úřad s tímto nesouhlasí, ale nikde v zákoně jsem se nedočetl, že se musí dodržovat pořadí dětí. Pro mě je finančně výhodnější, jak to napsala účetní. Děkuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Založil jsem vedlejší OSVČ v červenci 2018 – pronájem auta. Příjem jsem měl jen v listopadu 2018 a bylo to 2 500 Kč, výdaje byly 2 000 Kč. Z tohoto důvodu jsem daňové přiznaní podepsal u zaměstnavatele (příjem ze samostatné činnosti před odečtením výdajů nepřesáhl 6 000 Kč za rok).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Fyzická osoba má 2 osobní auta (minibusy), které používá pro soukromé účely. V případě, kdy auta nepoužívá, by je chtěl pronajmout, především v létě. Má vedlejší OSVČ (za účelem krátkodobého pronájmu auta v případě vlastního nevyužití). Příjmy z pronájmu by v předpokladu mohly být: v lednu (cca 15000 Kč), v únoru (cca 15000 Kč), v červnu (cca 40000 Kč), v červenci (cca 40000 Kč), v srpnu (cca 40000 Kč) a prosinci (cca 10000 Kč).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem lékařkou v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, pracující jako zaměstnanec firmy s. r. o. (1. ordinace PLDD a 2. ordinace urologa) s pracovní smlouvou na dobu neurčitou se sjednaným pracovním úvazkem na 35 hodin týdně. Účast na nemocenském pojištění je v mém případě 2009-2019 nepřetržitě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme zahradu ve spoluvlastnictví, konkrétně se jedná o parcelu XXXX, obec Jablonec nad Nisou, kat. území XXXX. Zahradu má 5 vlastníků a z toho jedni vlastníci - manželé mají 3/7 a my ostatní 1/7. Tito vlastníci tvrdí, že mají o zahradě rozhodovací právo, tedy že my ostatní se v užívání zahrady budeme řídit tím, jak oni rozhodnou. Chtěla bych se tedy zeptat, jestli já, jako vlastník 1/7 této zahrady mám nějaká práva?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním hostessingovou agenturu (s. r. o.), která zajišťuje hostesky na zahraniční veletrhy, stále jsem ovšem studentkou vysoké školy. Mám nyní dvě pochyby, na které bych se Vás ráda optala. V případě, že uzavírám smlouvu například se Španělskou firmou na veletrh, který se koná ve Švýcarsku, vzniká mi zde povinnost danit příjem dle španělské či švýcarské legislativy, či je můj příjem zcela osvobozen od daně zahraničních států? Děkuji, Zdenka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Fyzické osobě podnikající bude v květnu 2019 přiznán starobní důchod. Této osobě zůstanou z podnikání neprodejné zásoby. Jakými způsoby lze zásoby vypořádat, aby mohla být podnikatelská činnost ukončena, a daňová povinnost byla co nejnižší? Děkuji, Mirek

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz ohledně daní pro přítele. Budem podávat české daně, ale přítel v roce 2018 pracoval v Čechách jen do července. A od srpna 2018 je v Německu. Já si našla daně na internetu, vše jsem tam vyplnila co potřebuji, ale nevím kam napsat dítě, na které si manžel uplatňoval úlevu v práci a od toho srpna do prosince vlastně už neměl, kdy nepracoval v Čechách. Může si to dítě uplatnit od srpna do prosince 2018? Děkuji, Lucka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně pronájmu nemovitosti §9 a daně z příjmu fyzických osob. Nemovitost, kterou chci pronajmout je stará budova a vybavení je rovněž staré. Budu moci do výdajů za účelem pronájmu zahrnout stavební úpravy nemovitosti, nákup nábytku a zařízení, např. darling na vodu, boiler, úpravu venkovního okolí nemovitosti, myslím zpevnění příjezdové cesty k nemovitosti, atd?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz týkající se daní z příjmu. Vlastním podíl v zemědělském družstvu (podíl mi byl darován matkou), zažádal jsem o vypořádání podílu (2012). Každý rok po dobu 10-ti let mi posílají částku 25000 kterou daním. Může tuto částku uplatnit jako příjem i manželka? Máme SJM a manželé jsme od roku 1997, oba zaměstnanci.