Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracoval jsem na smlouvu o zajištění zotavovací akce pro organizaci pořádající letní tábory. Ve vedení nastaly spory a já pod novým vedením nadále nechci spolupracovat, protože se mi nelíbí vize. Mám však konkurenční doložku, která je pravděpodobně neplatná, protože je jednosměrná. Potřebuji poradit, jestli je možnost, že tuto doložku soud rozváže či nikoliv.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl bych dotaz ohledně zákona 234/2014 (zákon o státní službě). Zda-li se tento zákon týká vojáků z povolání. V tomto zákoně je uvedeno, § 2, odst. 2, že se netýká zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky. Mám na mysli standardního vojáka z povolání, který není pod výše uvedenou složkou Gen. štábu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji ve školství, nastoupila jsem jako učitelka do provizorních prostor, protože se škola měla postavit do 2 let (nyní rok 2022). Po dvou letech jsme se stěhovali do nových prostor ve stejném městě, které po dalších 2 letech byly opět nedostačující.   Paní ředitelka našla školu v jiném městě, která nám pronajmula na 1 rok 2 místnosti pro 2 třídy prvňáčků.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem chvíli v civilním sektoru a už nesloužím v AČR, ale armáda mě zařadila do záloh automaticky po ukončení služby. Vztahuje se na mě také právo odmítnutí mimořádné vojenské služby z důvodu svědomí či náboženství? Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká principu rovného zacházení se zaměstnanci na pracovišti a poskytování home office. Vím, že na to zatím neexistuje žádná právní úprava, nicméně přesto se ptám, zda ředitel příspěvkové organizace může k poskytování home office jednotlivým zaměstnancům přistupovat rozdílně bez udání objektivního důvodu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mohu použít designový návrh, který jsem vytvořila v rámci svého zaměstnání pro svůj soukromý bussines záměr, když o něj firma nejeví zájem? Pracuji jako designérka svítidel v jedné firmě. V rámci mé náplně práce jsem měla navrhovat nějaká nová svítidla, která by se poté případně vyráběla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 1.1.2019 jsem nastoupila do zaměstnání na dobu neurčitou. Po cca dvou letech jsem nastoupila na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou. A nevím, jaké jsou moje práva/povinnosti v případě dalšího dítěte a další MD, potažmo RD (na jaké příspěvky mám nárok), jelikož společnost je od 14.4.2021 v insolvenci, respektive v tento den byl dle justice ustanoven insolvenční správce? Zde uvádím pár dotazů pro lepší orientaci:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lze uzavřít kvalifikační dohodu se zaměstnancem, který pracuje na DPČ? Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Zaměstnanec je studentem VŠ, který nastupuje do posledního ročníku studia. Dohoda DPČ byla uzavřena od 1/2022. Je možné takto uhradit školné za takového zaměstnance za školní rok 2022/2023, s tím, že je dohodnuto, že po ukončení studia s ním bude uzavřena pracovní smlouva na HPP. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V naší firmě byla dočasně zřízena odpolední směna, ale týká se to jen mužů a bezdětných žen. Mohu to považovat za diskriminaci, že mě jako bezdětnou donutili jít na odpolední, jako jedinou? Mohu to odmítnout? Mohou mi za neuposlechnuti dát výpověď? Děkuji za odpověď. Alena.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od začátku roku 2022 jsem v dočasné pracovní neschopnosti, tedy DPN. Před domem mi stojí zaparkované služební vozidlo, které má ovšem již několik měsíců vybitou baterii. Může po mě zaměstnavatel požadovat zaplacení 1% z pořizovací ceny za každý měsíc, kdy jsem na PN a auto stojí na místě. Děkuji.