Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

Jsme nově vznikající Domov pro seniory a v domově budou tyto pracovní pozice: Ředitelka, vedoucí úseku hospodářská správy, ekonomka,   vrchní sestra, všeobecná sestra, pracovník přímé obslužné péče, sociální pracovnice, koordinátor sociálního úseku, aktivizační pracovník,   pracovník úklidu, prádelenský pracovník, švadlena, vedoucí kuchyně, kuchař/ka, pomocná síla v kuchyni, údržbář.

Již v inzerátu bylo uvedeno, že uchazeč o zaměstnání před uzavřením PP sebou přinese výpis z rejstříku trestů. Dle z. č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách v § 110 se hovoří, že předpokladem k výkonu povolání soc. pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost. atd. Mohu tedy vyžadovat výpis z RT po všech pracovnících, kteří budou poskytovat sociální službu? Dále mohu výpis vyžadovat také u těchto pracovních pozic, a to: pracovník úklidu, prádelenský pracovník, švadlena, vedoucí kuchyně, kuchař/ka, pomocná síla v kuchyni, údržbář, ředitelka, vedoucí úseku hospodářská správy, ekonomka. Kdo hradí poplatek za výpis z RT? Zaměstnanec či zaměstnavatel? Zaměstnanec má doložit výpis z RT před podpisem PS. Jak se bude posuzovat úhrada za výpis z RT pokud zaměstnanec bude v průběhu trvání PP přeřazen na jinou pracovní pozici např. z pracovníka úklidu bude přeřazen na pracovní pozici pracovníka v přímé péči. Musí mít zaměstnavatel vydán vnitřní předpis, kde bude vymezen okruh zaměstnanců, u kterých se vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práce vč. citace zákona? Děkuji za zodpovězení dotazu.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 316 odst. 4 zákoníku práce platí, že informace o trestněprávní bezúhonnosti smí být požadována po jakémkoli zaměstnanci, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený.
Požadavek se proto nemusí omezovat pouze na zaměstnance, kde to vyžaduje zákon o sociálních službách.
Vnitřní předpis není povinností, ale vnitřní pravidla by měla být nějak nastavena a zachycena, aby bylo možné obhájit požadavek u druhu práce, kde to zákon výslovně nepožaduje.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.