Počet stránek ve webu: 39.543

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud v kupní smlouvě stojí toto: "4.1 Strana Kupující výslovně prohlašuje, že si Předmět převodu řádně prohlédla, seznámila se s jeho stavem, včetně právního stavu Předmětu převodu zapsaného na příslušném LV v katastru nemovitostí k datu podpisu této Smlouvy, a v tomto stavu jej také bez jakýchkoliv zjevných faktických a právních vad kupuje";

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Realitní kancelář (RK) mi přivede zájemce, ale ten z nějakého důvodu kupní smlouvu na mou nemovitost neuzavře, ale později si to rozmyslí, s tím, že chce kupní smlouvu uzavřít bez RK, které už zprostředkovatelská smlouva skončila. Vím, že v tomto smyslu existuje něco jako zákonná ochrana RK. Jen mi není jasné, jak dlouho po ukončení zprostředkovatelské smlouvy by ještě RK měla nárok na provizi. Jak to tedy je? Děkuji za odpověď, Ivo.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda je možné odstoupit od kupní smlouvy - koupi pianina, které jsme předem neviděli a nevyzkoušeli, vybírali jsme jen podle fotky a na doporučení prodejce - firmy (pianino je repasované, není nové, prodávající firma na něj dává 5 let záruku). Pianino nám přivezl řidič, smlouvu jsme podepsali u nás doma a dali řidiči, jenže když jsme pianino pořádně prozkoušeli, nejsme spokojení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem byt ve starším domě, který byl 2016 rekonstruován. Dva měsíce po nastěhování se na zdech objevila plíseň a sanačním pracovníkem byla zjištěna vlhkost stěn přes 10 procent. Chci se zeptat, zda mám nárok na reklamaci skrytých vad u předchozího majitele a jak mám postupovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, zda jsem povinen zaplatit sankci ve výši 10.000 Kč od České srovnávací, s. r. o. za nepodepsaní smlouvy s dodavatelem energií, kterého mě česká srovnávací s. r. o. vybrala jako nejvýhodnějšího dodavatele, jak mě udaná společnost slibovala. Zdá se mi, že jde o podvodné jednaní, protože vybraného dodavatele Generall energii jsem co se výhodnosti týká nenašel na srovnávacím webu ani mezi prvnímí 15 dodavateli.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Uzavřela jsem s realitní kanceláří smlouvu o složení blokovacího depozita v souvislosti s převodem družstevního podílu. Smluvní strany jsou "realitka", Převodce (paní X) a Zájemce (já). Složila jsem blokovací depozitum ve výši 20.000 Kč. Nyní chci od smlouvy odstoupit a "realitka" chce po mě dalších 20.000 Kč jako pokutu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2016 jsem podepsala smlouvu na odběr elektrické energie od Comfort energy a zároveň bohužel kupní smlouvu na 5 LED žárovek za 1 Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že v případě ukončení smlouvy na odběr elektrické energie přestávám být jejich zákazníkem a mám uhradit cenu žárovek ve výši 2.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vypověděl jsem smlouvu službě Free sat z důvodu přestěhování. V novém bydlišti je zabezpečen příjem TV jiným způsobem. Tím jsem nedodržel 24 měsíční vázanost a bude mi naúčtována smluvní pokuta ve výši 20 % zbývajících paušálů. Může být uplatněn § 1765 NOZ o změně podstatných skutečností?  

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10/2018 nám firma zhotovila plot z tahokovu. Podezdívku jsme měli vlastní z přírodního kamene. Firma zakázku neprovedla kvalitně a navíc poškodila podezdívku z kamene. Při montáži a řezání poškodili kámen na několika místech, navíc vyřízli hlavu plotového sloupku jelikož posuvnou bránu umístili vysoko.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám povinnost vracet cestovní kanceláři, se kterou mám smlouvu na ubytování jejich klientů, platbu za poskytnutí služby (ubytování), která nebyla uskutečněna, údajně z důvodu nemoci klienta? CK ode mne žádá vrácení 50% z ceny. Z mé strany jako ubytovatele byly všechny povinnosti stanovené ve smlouvě splněné.