Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se informovala, zda a jak mohu reklamovat službu resp. seminář, kterého jsem se zúčastnila. Na začátku listopadu 2019 jsem se zúčastnila placeného psychologického semináře. Autorka semináře na svých webových stránkách i dalších propagačních materiálech popisuje, co vše se během semináře účastník naučí, k čemu díky semináři dospěje a jak se během semináře bude cítit dobře.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při prodeji vozidla jsme se ústně dohodli, že přepis vozidla provede kupující. Naivně jsem doufal, že kupující dohodu splní a proto byl opatřen plnou mocí. Po uplynutí doby na přepis vozidla nemám žádné informace o přepisu vozidla v registru vozidel. Kupující nekomunikuje. Kupní smlouvou disponuji.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vztahuje se vydržení po 21 letech i na soukromý pozemek, který slouží jako účelová komunikace? Mám 21 let plot částečně cca 50 cm do zakreslené cesty. Respektuji skutečnou cestu, o špatném zaměření jsem se dozvěděla až nyní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel uzavřel smlouvu o hypotečním úvěru na 1.300.000 Kč na dům v r. 2006. 2009 se odstěhoval na Slovensko, na bance byl nahlásit změnu adresy a žádal o snížení splátek. Banka sdělila, že splátky budou sníženy, že mu dá vědět. Úvěr byl na nemovitost v Čechách. Poté, co se odstěhoval přítel na Slovensko, došlo k soudnímu prodeji zástavy - jeho domu v Čechách a přítel se o tom vůbec nedozvěděl.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká uplatnění neplatnosti nebo odstoupení od smlouvy. Dne 6.11.2019 jsem uzavřel třístrannou rezervační smlouvu, ve které jsem se zavázal prodat svůj pozemek, resp. uzavřít do 6.12.2019 kupní smlouvu, a to za 2.000.000 Kč. Stranami rezervační smlouvy (kupní smlouva není přílohou, ta se teď tvoří a nebyla mnou ještě finálně schválena) jsem já coby prodávající, realitní kancelář a kupující.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bratrem spoluvlastníme dům. V nemovitosti bydlím jen já, on jinde. Dohodli jsme se, že mu dám určitou hotovost a on poté nechá dům přepsat celý na mě v podobě darovací smlouvy. Peníze nyní ještě nemám. I tak chceme sepsat nějakou dohodu, ve které by bylo, že jsme se takto dohodli. Jak by taková dohoda či smlouva měla vypadat, co by v ní mělo být vše uvedené? Děkuji, Věra.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Se společností B2M s. r. o. jsem po telefonu uzavřel "Službu na zasílání poptávek do 20.000 Kč". Jejich operátor mi ale nabízel poptávky o vyšší hodnotě (50 a více tisíc) a také 2 měsíce služby zdarma, které na faktuře ale také nebyly. Proto jsem odpověděl e-mailem, že je zde neshoda ve výši poptávek a tudíž žádám o její opravu nebo o odstoupení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2019 jsem zakoupila starší vozidlo. Pár dní po jeho zakoupení byly shledány závady, které bránily v bezpečném provozu vozidla. Kontaktovala jsem prodejce a bývalou majitelku tohoto vozidla (písemnou formou) o těchto závadách. Prodejce přislíbil nápravu, ale její realizace neustále oddaloval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodali jsme auto 20 let staré, do posledního dne užívané. Při koupi jsme kupujícího upozornili, že "hučí" ložisko. Po 1.000 km je třeba dolívat olej a špatně se posunuje sedadlo. O jiných závadách jsme nevěděli. Nyní se nám po 14 dnech kupující ozval - dal auto zkontrolovat údajně "odborníkem".

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s prosbou o informaci. Mám uzavřenou smlouvu s realitní kanceláří o prodeji mé nemovitosti, která je lehce před koncem platnosti. Vzhledem k tomu, že se již změnily okolnosti, které nás vedly k prodeji nemovitosti (od srpna 2019), není v našem zájmu nemovitost prodat, respektive, pokud by k tomuto mělo dojít, potřebujeme čas k nalezení nemovitosti jiné.