Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupuji nemovitost a v tuto chvíli mám podepsanou rezervační smlouvu (třístrannou - kupující, prodávající, zprostředkovatel - realitní kancelář). Ve smlouvě je uvedena kupní cena za nemovitost ("Zájemce se zavazuje uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, na základě které odkoupí nemovité věci za sjednanou cenu xyz") a je zde uvedeno, že úschova peněz v advokátní úschovně je součástí realitních služeb zprostředkovatele.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem živnostník, poskytuji marketingové služby. S klientkou jsem měla domluvu uzavřenou pouze ústně (práce na cca 10 hodin týdně). Celé léto jsme spolupracovali na dálku, po létě jsme se několikrát sešli osobně. V říjnu 2023 jsem bez předchozího oznámení odletěla do Spojených států amerických, přičemž jsem několikrát avizovala, že práci chci a jsem schopna dělat i nadále.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Již delší dobu obchoduji u společnosti InstaForex (obchodování rozdílových smluv - CFD), a má zkušenost se stala negativní, a to když brokerovi například "zamrzávaly" grafy v obchodních hodinách, nedošlo k vyplnění čekajících objednávek a pokynů, došlo ke špatně provedeným roll-overům atp. Jako třešnička na dortu se usadil fakt, že jsem byl mylně (snad i záměrně skrze jejich "navolávacích agentů" - retail manažerů) veden na. COM doménu namísto té evropské, a nyní je těžké se domoci pomoci, neboť jsem právě registrován mimo Evropu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme veřejná obchodní společnost, tzn. v. o. s. , která vlastní dům - objekt. Společnost budeme likvidovat nebo předávat někomu dalšímu. Otázka zní jakým nejekonomičtějším způsobem se lze "zbavit" tohoto objektu, aby to pro nás bylo co nejvýhodnější a při tom v souladu se zákony.
1/ Když objekt prodáme před likvidací, tak zaplatíme daň z příjmu, sociální a zdravotní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o zodpovězení dotazu k zapsanému spolku. Příjem spolku je tvořen členskými příspěvky dle stanov a dále pravidelnými (většinou 1x rok) dotacemi a dary od obce. Jaký je daňový režim pro tyto příjmy? Je nějaký finanční limit, od kterého musí spolek příjmy danit a vyhotovit daňové přiznání? K dotacím je uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace, u daru se má správně jednat o jaký dokument (darovací smlouva nebo smlouva o poskytnutí finančního příspěvku či jiná)?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V prosinci 2023 jsem zahájila svoji podnikatelskou činnost a nejsem si jistá, zda-li je pro mě výhodné vstoupit do režimu paušální daně nebo ne, a to asi z důvodu příspěvků na dvě děti (10 a 13 let) a placení hypotéky na dům (tzn. odečtů úroků). Roční příjmy v roce 2024 očekávám kolem 1.000.000 Kč. Poradíte mi, zda-li se do režimu paušální daně prvního pásma přihlásit nebo ne, prosím? Mockrát děkuji Kristýna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Řeším problém. Koupili jsme ojeté auto z programu Škoda plus (do 5 let stáří), vozidlo pár dnů před uplynutím půlroční doby od prodeje vykázalo problémy s automatickou převodovkou. Konkrétně tedy nejde řadit zpátečka. Fungují pouze liché rychlosti. Vozidlo s vadou jsem tedy reklamovala v autosalonu, kde jsem jej koupila a požadovala bezplatné odstranění vady.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Prostřednictvím internetu jsem si našla pana Koudelu, který se specializuje na rodokmeny a adopci. Komunikace a informace probíhaly pouze po e-mailu.   Chtěla jsem najít své biologické rodiče. On mi podal informaci jak to probíhá a co vše k tomu potřebuje. Jediné co jsem mu poslala byl rodný list a chtěl plnou moc ověřenou od notáře, aby mohl zjistit informace.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jsem fyzická osoba zaměstnaná na univerzitě v ČR (již nejsem student) a v rámci zahraničního projektu pobírám pravidelné měsíční stipendium ze zahraniční univerzity (zde nemám žádný pracovní úvazek), které mi chodí na můj bankovní účet. Můj dotaz zní: jak se toto řeší v rámci českého daňového přiznání. K dané problematice mám pouze dokument - prohlášení, že pobírám z daného projektu měsíční stipendium. Děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem, Izabela.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystám se prodat pozemek (v katastru nemovitostí uveden jako Druh pozemku: zahrada). Jsem jediným vlastníkem pozemku po dobu více než 10let.   Jsem, prosím, osvobozen od zdanění příjmu z prodeje tohoto pozemku z důvodu splnění časového testu? V případě že ano, musím ještě splnit další podmínku – vložit získané prostředky do řešení vlastního bydlení?