Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po manželově smrti v roce 2016 jsem na základě dědictví získala několik pozemků, platila jsem řádně daň z nemovitostí. Postupně jsem je prodávala. Domnívala jsem se, že jsem všechny pozemky prodala. Zjistila jsem však, že na základě katastru nemovitostí ČR vlastním pořád jeden pozemek, o kterém jsem se domnívala, že ho již nemám.

Znalec, který mi pozemky ohodnocoval v rámci dědictví mi k tomu napsal, že pozemky jsou součástí částečně zpevněného tělesa komunikace nacházející se mimo zastavěné území obce, jsou situované podél železniční trati a zemědělských pozemků. Komunikace je využívána pouze k obsluze zemědělského území. Prodeje jsou v tomto případě skoro nemožné. Je to ještě k tomu spoluvlastnický podíl 2/132 Odhadl cenu pozemku na 25 Kč /metr, tedy na částku 135 Kč. Musím z těchto pozemků platit daň z nemovitosti? Nevyužívám je, nemám z nich příjem. V současné době na něm dráha provádí nějaký projekt. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Z takových pozemků nemusíte patit daň z nemovitostí, protože podle § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, jsou od daně osvobozeny pozemky zastavěné stavbou podle stavebního zákona, která je dálnicí, silnicí, místní komunikací, veřejnou účelovou komunikací, stavbou drah a na dráze, leteckou, vodních cest a přístavů, pokud jsou v souladu s kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona užívány k veřejné dopravě, a to v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb, a jiné pozemky určené pro veřejnou dopravu. Tento typo osvobození se zároveň nemusí nárokovat v daňovém přiznání k dani z nemovitostí, takže nemusíte nic podávat ani oznamovat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.