Počet stránek ve webu: 39.416

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme rozvedení, je to 2016-2019. Dohodu o majetku jsem předložila soudu, že moji 1/3 nechám manželovi. Nyní, když se nepostaral o přepis na katastru nemovitostí jsem se rozhodla, že si svůj díl nechám nebo ať mě vyplatí. Mám nárok tohle provést. Začal vše řešit až nyní. Děkuji Olga.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem jsme se brali 29.7.1994, manžel je alkoholik, vyčítá a není s ním k vydržení. Chci požádat o rozvod manželství. Nevím si rady s tím, na jaký majetek mám nárok, protože on mi tvrdí, že nemám nárok absolutně na nic. V době manželství jsme koupili společně dům, na který jsme si brali půjčku - tu jsme společně již splatili - předpokládám tedy, že na tento dům mám 50% nárok.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2012 jsem s manželem podepsala smlouvu o SJM jako součást rozvodu. Ve smlouvě je uvedeno, cituji přesně. "Že se manžel zavazuje, že v případě prodeje nemovitosti, která je ve smlouvě uvedena, mi vyplatí 200.000 Kč. V případě, že v měsíci červnu 2014 nebude nemovitost prodána a on bude stále vlastníkem této nemovitosti, zavazuje se uhradit mi částku 200.000 Kč."

4 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

V současné době (8/2019) byla podána žádost o rozvod manželství. Nyní se však řeší otázka majetkového vypořádání manželů v oblasti SJM. Část majetku jednoho z manželů je uvedeno na IČO. Konkrétně se jedná o užitkový vůz, osobní vůz a spotřební zboží potřebné k podnikatelské činnosti. I na tento majetek má druhý z manželu nárok? Děkuji za vasi odpověď. Ivana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozvádím po více než 20 letech (2019) se ženou, která odešla k jinému, po tom, co mě několik let podváděla. Dům jsem koupil před sňatkem, kdy jsem podepsal kupní smlouvu a zaplatil jsem zhruba polovinu sumy a zbylou polovinu jsem splácel po dobu asi 12 let. To už jsem byl ženatý.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupuji movitou věc, pozemek od spoluvlastníků (sourozenců). Musí pro platnost kupní smlouvy dát také souhlas stvrzený podpisem, můj manžel? A na straně prodávajícího, zase podpis manželky? Rodiče, kteří mě darem již převedli do vlastnictví rodný dům s pozemkem, budou hradit i mou výše jmenovanou koupi pozemku.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné si koupit pozemek jen na mě, když jsem ženatý, ale nežijeme spolu. Nebo to bude vždy součástí bezpodílového vlastnictví manželů? Děkuji Kajetán.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chystáme se s manželkou rozvést (zhruba rádi bychom do konce února 2020) a já mam strach, aby ještě do té doby nenavýšila naše společné dluhy tím, že si vezme například půjčku, nebo si zažádá o úvěrovou kartu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci podat žádost o rozvod a vím, že manžel na dohodu o vypořádání majetku nepřistoupí. Dále vím, že má větší obnos peněz na účtě, má dluhopisy a různé jiné cenné papíry, ke kterým nemám přístup. Toto bylo nabyto za stavu manželského. Obávám se, že po podání žádosti o rozvod můj manžel cenné papíry a dluhopisy zruší a peníze si nechá pro svoji potřebu a z účtu vybere všechny peníze a mně nedá nic.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera zvažuje rozvod za dlouhodobé týrání. Manžel má zapsané všechny nemovitosti včetně domu jen do svého výlučného vlastnictví. Jsou spolu 2013-2019 a dcera se stará o domácnost a dvě děti 6 a 1,5 roku. Před svatbou mu přispěla na stavbu a po svatbě ze svých úspor vybavovala postupně domácnost. Tato částka se vyšplhala až na 850 tisíc Kč. Manžel jí to nechce přiznat, protože nesjednali žádné smlouvy mezi sebou.