Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme s manželem ve společném jmění manželů SJM hypotéku na dům, kterou platíme ze společného účtu. Já jsem nyní na rodičovské dovolené. Jak je to s vyrovnáním v případě, že chci v domě i nadále bydlet s dětmi, ale nejsem schopna sama platit hypotéku (15.500 Kč). Ani manžel se nechce stěhovat. Nemůžeme v něm zůstat oba, dům je malý. Děkuji za odpověď.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během manželství manžel dostal darem od své matky polovinu chalupy - statku a druhou polovinu jsme vypláceli ze SJM jeho tetě. Dále jsme ze SJM platili veškeré opravy a investice (celé nemovitosti) + jsme oba celou nemovitost zhodnocovali vlastnoruční prací. Nemovitost byla původně v dezolátním stavu (neobyvatelná) a díky investicím a vlastnoručním opravám se zvedla její hodnota minimálně na dvojnásobek, možná více.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme již rozvedení a budeme s bývalým manželem vypořádávat majetek. Chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na náš dům, včetně pozemku, když manžel vlastnil před manželstvím byt v rámci bytového družstva. V době manželství ho prodal a následně za tyto peníze koupil pozemek, na kterém jsme postavili dům.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

02/2017 jsem se po 25 letech rozvedla a nyní po cca 2 letech dohad a svárů se blížíme k podpisu Dohody o vyrovnání SJM. Bývalý manžel měl několik exekucí, které jsem doposud hradila já (utekl) a ještě ty, které nejsou doposud uhrazeny se zavazuji v rámci Dohody uhradit také já.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme rozvedení, je to 2016-2019. Dohodu o majetku jsem předložila soudu, že moji 1/3 nechám manželovi. Nyní, když se nepostaral o přepis na katastru nemovitostí jsem se rozhodla, že si svůj díl nechám nebo ať mě vyplatí. Mám nárok tohle provést. Začal vše řešit až nyní. Děkuji Olga.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem jsme se brali 29.7.1994, manžel je alkoholik, vyčítá a není s ním k vydržení. Chci požádat o rozvod manželství. Nevím si rady s tím, na jaký majetek mám nárok, protože on mi tvrdí, že nemám nárok absolutně na nic. V době manželství jsme koupili společně dům, na který jsme si brali půjčku - tu jsme společně již splatili - předpokládám tedy, že na tento dům mám 50% nárok.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

06/2012 jsem s manželem podepsala smlouvu o SJM jako součást rozvodu. Ve smlouvě je uvedeno, cituji přesně. "Že se manžel zavazuje, že v případě prodeje nemovitosti, která je ve smlouvě uvedena, mi vyplatí 200.000 Kč. V případě, že v měsíci červnu 2014 nebude nemovitost prodána a on bude stále vlastníkem této nemovitosti, zavazuje se uhradit mi částku 200.000 Kč."

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

V současné době (8/2019) byla podána žádost o rozvod manželství. Nyní se však řeší otázka majetkového vypořádání manželů v oblasti SJM. Část majetku jednoho z manželů je uvedeno na IČO. Konkrétně se jedná o užitkový vůz, osobní vůz a spotřební zboží potřebné k podnikatelské činnosti. I na tento majetek má druhý z manželu nárok? Děkuji za vasi odpověď. Ivana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozvádím po více než 20 letech (2019) se ženou, která odešla k jinému, po tom, co mě několik let podváděla. Dům jsem koupil před sňatkem, kdy jsem podepsal kupní smlouvu a zaplatil jsem zhruba polovinu sumy a zbylou polovinu jsem splácel po dobu asi 12 let. To už jsem byl ženatý.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Kupuji movitou věc, pozemek od spoluvlastníků (sourozenců). Musí pro platnost kupní smlouvy dát také souhlas stvrzený podpisem, můj manžel? A na straně prodávajícího, zase podpis manželky? Rodiče, kteří mě darem již převedli do vlastnictví rodný dům s pozemkem, budou hradit i mou výše jmenovanou koupi pozemku.