Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Protože již cca 1,5 roku (cca. od 05/2021) s manželem nežijeme, chceme se dát rozvést. Ráda bych se rozvedla "dohodou", ale již několik let mi manžel zatajuje své příjmy. Mám nárok nějak získat potvrzení o jeho příjmu?

Dále by mě zajímalo, zda mám nárok na výpis z jeho trestního rejstříku (teprve po 13 letech manželství jsem se dozvěděla, že byl kdysi můj manžel nejdřív v podmínce a pak odsouzený na 2 roky nepodmíněně za majetkovou trestnou činnost)? Máme 2 nezaopatřené děti, jedno mentálně postižené, kvůli kterému jsem na zkráceném pracovním úvazku, neboť ho vozím denně do 30 km vzdálené speciální školy - započítává se příspěvek na péči do příjmů kvůli alimentům? Nevím, zda v našem případě by neměl výživné a styk s dětmi určit soud. Děkuji Vám, Marcela.

 

ODPOVĚĎ:
Žádný zákon Vašemu manželovi neukládá povinnost předložit Vám potvrzení o svých příjmech nebo výpis z rejstříku trestů. Váš manžel ale bude mít povinnost předložit tyto dokumenty na výzvu soudu - například v rámci řízení o rozvodu manželství. Veškeré dokumenty, které si soud vyžádá, budou součástí soudního spisu, do kterého budete mít vy oba jako účastníci řízení přístup. Jestliže se Váš manžel trestné činnosti dopustil před více než třinácti lety, pak si již mohl požádat o tzv. zahlazení odsouzení a v takovém případě bude jeho výpis z rejstříku trestů čistý, takže se nic o jeho předchozí trestné činnosti nedozvíte.
Pokud uvažujete o rozvodu, v případě sporného i nesporného rozvodu (tzv. rozvodu dohodou) je nejprve zapotřebí vyřešit péči o vaše děti. Jestliže se na péči o dětí dohodnete, můžete soudu předložit dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, případně postačí, pokud se manžel připojí k Vašemu návrhu. V dohodě by mělo být popsáno, kdo bude mít děti po rozvodu péči, jak bude probíhat styk dětí s druhým rodičem a jakým způsobem bude řešeno výživné. Příspěvek na péči je určen na úhradu péče o vaše dítě a neměl by tedy být zohledňován jako příjem při stanovování výše výživného. Pokud se na péči o děti nedohodnete, můžete podat každý vlastní návrh, jak by měla péče o děti po rozvodu probíhat, Teprve až bude rozhodnuto o péči o dětí, je možné podat samotný návrh na rozvod manželství.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.